Co kieruje kandydatami w wyborze kierunku studiów

Co kieruje kandydatami w wyborze kierunku studiów

author
Alicja Uzarowicz
29 maja 2019

Wybór kierunku studiów jest dla wielu jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Jest to w pewien sposób wybranie ścieżki, którą będzie się podążać do końca życia. Interesujące z punktu widzenia uczelni jest to, czym kierują się kandydaci dokonując tego życiowego wyboru. Badania na ten temat przeprowadziła Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów może zaowocować bardzo dobrymi zarobkami w przyszłości. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie to nie pieniądze są główną kategorią braną pod uwagę przez młodych ludzi. Przyszłe zatrudnienie ustępuje zainteresowaniom kandydatów.

Pieniądze to jednak nie wszystko. Więcej niż połowa badanych studentów przyznaje, że wynagrodzenie za pierwszą pracę po studiach byłoby satysfakcjonujące w kwocie do 3 tys. zł. Co ciekawe, zarobki są mniej ważne niż sama forma zatrudnienia. Studenci w 90 proc. są zgodni, że chcą być w przyszłości zatrudnieni na umowę o pracę.

"

Zapytaliśmy młodych ludzi o powody, którymi kierują się przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów. Większość z nich jako główny motyw wskazuje zainteresowania, które chcą na studiach rozwijać. Nieco mniej wskazuje na możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy i dopiero na trzecim miejscu jako główny powód znalazło się przyszłe wysokie wynagrodzenie

– tłumaczy Karol Cyrulik, kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Dla kogo liczą się pieniądze?

Swoje pasje pragną rozwijać przede wszystkim studenci kierunków humanistycznych. Naczelną rolę jaką jest poszerzanie zainteresowań wykazują uczestnicy studiów również artystycznych, pedagogicznych oraz społecznych. Nieco inne podejście mają studenci kierunków mniej humanistycznych.

"

[…] Ci, którzy wybierają kierunki techniczne, prawnicze czy ekonomiczne, mówią: „Dla mnie istotniejsze jest spojrzenie na moje perspektywy zawodowe”

– zauważa Cyrulik.

Kolejnymi wartościami mającymi znaczenie przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierunku studiów są prestiż uczelni i opinia najbliższych. Najmniejsze znaczenie przy wyborze mają natomiast tradycje rodzinne i moda – odpowiednio 3,5 oraz 2,9 proc. Oczekiwania płacowe rosną zaś z każdym ukończonym rokiem studiów.

Świadomość studencka

Chociaż przeciętne i najczęściej wybierane oczekiwane wynagrodzenie za pierwszą pracę po studiach wynosi do 3 tys. zł, to są studenci, którzy po studiach chcą zarabiać więcej. 30 proc. badanych, w tym głównie przedstawiciele studiów prawniczych i technicznych wskazują na przedział 3,5-4 tys. zł netto za pierwszą pracę.

"

Wydaje się, że studenci dość realistycznie widzą swoją sytuację na rynku pracy [..]. To pokazuje, że dość twardo stąpają po ziemi i rozumieją, że wartość, jaką wniosą do przyszłego pracodawcy, będzie mieć kluczowe znaczenie. Tą wartością jest doświadczenie zdobywane już na etapie studiów, dlatego 9 na 10 studentów naszej uczelni pracuje w trakcie nauki

– poinformował Karol Cyrulik.

A jak kształtuje się wybór formy zatrudnienia? Prawie 90 proc. badanych życzy sobie pracować na umowie o pracę. Mimo to, co 10 student przyznał, że zgodziłby się na wyższe zarobki kosztem innej formy zatrudnienia. Tylko 3,5 proc. respondentów zadeklarowało obojętność względem przyszłej formy zatrudnienia.

Różnica pokoleniowa względem podejścia do studiów

Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej zauważył również, że dzisiejsza młodzież podejmuje decyzje o kierunku studiów inaczej niż poprzednie pokolenie. Tamci młodzi ludzie mieli wpajane, że warto iść na modne studia, bo i tak o wielkości zarobków decyduje ciężka praca.

Cyrulik określił ten trend „owczym pędem” za kierunkami studiów, na które szli wszyscy w tamtym czasie. Dziś wygląda to trochę inaczej. Dewizą młodych ludzi jest bardziej podejście typu: jak dobrze zarobić i jednocześnie się nie narobić. Niewątpliwie ułatwia to wszechobecna technologia i jej nieustanny rozwój.

Dzisiejsza młodzież podejmuje więc wybór bardziej świadomie, już wcześniej ma dostęp do większej ilości informacji. Powoduje to, że studia są swoistym przedłużeniem zainteresowań i pielęgnowaniem mocnych stron. Chociaż oczywiście zdarzają się ludzie, którzy nadal decyzję o wyborze studiów podejmują na zasadzie „owczego pędu”.


Źródła:
https://centrumprasowe.wsb.pl/59578-wyniki-badan-mlodzi-ludzie-stawaja-na-pasje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Profi Credit w Jarocinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 czerwca 2019

Profi Credit w Jarocinie

ING Bank Śląski rozszerzył usługę Open banking
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 grudnia 2020

ING Bank Śląski rozszerzył usługę Open banking

Charytatywny turniej o tytuł Mistrza ING
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
15 czerwca 2019

Charytatywny turniej o tytuł Mistrza ING

BNP Paribas zorganizował 14. Agrokonferencję
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 października 2019

BNP Paribas zorganizował 14. Agrokonferencję

Jak sfinansować studia podyplomowe lub szkolenie?
Ekonomia
author
Dorota Cholewicka
09 września 2023

Jak sfinansować studia podyplomowe lub szkolenie?

Porównaj