7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa od FPP

7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa od FPP

author
Halszka Gronek
01 października 2019

Legislacja w Polsce pozostawia wiele do życzenia: akty prawne są niezrozumiałe, kolejne nowelizacje wchodzą w życie w zastraszającym tempiem, a system wyszukiwania ustaw jest niejednolity. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje siedem rekomendacji, które mogą odmieć oblicze prawodawstwa w Polsce.

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej jak zwykle czuwają nad prawidłowym rozwojem Polski – nie tylko pod względem gospodarczym, lecz także legislacyjnym i społecznym. Obie te instytucje wspólnymi siłami opracowały autorski program gospodarczy. Według zapowiedzi twórców, zabezpiecza on nie tylko zarówno transfery socjalne, lecz także odpowiednie wpływy do budżetu państwa. 

W ramach rekomendacji FPP i CALPE upubliczniły dodatkowy raport dotyczący 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa. Postulaty przygotowane przez ekspertów współpracujących z instytucjami obejmują kwestie: począwszy od ograniczenia liczby wdrażanych nowelizacji, kończąc na pomyśle wprowadzenia regularnych przeglądów obowiązującego prawa. Cel przygotowania rekomendacji? To proste: chęć zmienienia obecnych praktyk legislacyjnych, które – jak zdawać by się mogło – częstokroć działają na niekorzyść społeczeństwa lub wbrew jego woli.

„Gwoździem programu” na rzecz dobrego prawa jest propozycja uczynienia konsultacji społecznych warunkiem legalności aktu prawnego. Oznacza to, że nie zależnie od podmiotu występującego z inicjatywą ustawodawczą każdy projekt powinien bezwarunkowo zostać oddany opinii ekspertów i konsultacjom społecznym – wszystko to, oczywiście, dla dobra polskiego prawodawstwa, które zdaniem wielu jest obecnie w nie najlepszej formie. Brzmi jak utopia? Cóż, to zależy – przede wszystkim od otwartości panującej władzy i jej zaufania w wolę narodu. 


Sprawdź najważniejsze informacje na temat Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jakich zmian chce FPP?

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej pragną zmienić polskie ustawodawstwo przede wszystkim po to, by zwiększyć skuteczność realizacji najważniejszych celów i misji przez władzę państwa polskiego. Jak wyjaśnia i Marek Kowalski, przewodniczący FPP i prezes CALPE:

"

Niepewność i niestabilność prawa to największa bariera rozwoju gospodarczego, a jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych. W Polsce pole do ograniczenia liczby i podniesienia jakości nowo przyjmowanych przepisów jest bardzo duże. […] Należy przyjąć uporządkowany sposób decydowania o podjęciu interwencji legislacyjnej, który jest wyczerpująco odzwierciedlony w dokumencie poprzedzającym podjęcie prac legislacyjnych.

Największą wada polskiej legislacji w oczach ekspertów z FPP i CALPE jest przede wszystkim wysoka zmienność przepisów przy jednocześnie bardzo pobieżnym uzasadnianiu nowelizacji i prezentowaniu nieszczegółowych ocen skutków społeczno-gospodarczych wprowadzanych zmian. Instytucje wskazują również, że relacje między regulacjami różnych aktów prawnych dą często trudne do jasnego określenia. Ponadto nowe przepisy bywają niejasne i nadmiernie skomplikowane (także w warstwie językowej i brzmieniowej). 

Rekomendacje na rzecz dobrego prawa w punktach

Siedem ogólnie nazwanych rekomendacji na rzecz dobrego prawa można bez problemu przedstawić za pomocą listy postulatów.  Pomysły na zmianę polskiej legislacji, o jakich wspomina Federacja Przedsiębiorców Polskich w swym najnowszym komunikacie, to kolejno:

  1. ograniczenie zmian prawa,
  2. kumulowanie nowelizacji w cyklach rocznych,
  3. podniesienie efektywności nowych regulacji, 
  4. prowadzenie regularnych przeglądów obowiązującego prawa (które powinny wynikać z decyzji o wysokiej randze – co najmniej uchwały Rady Ministrów),
  5. zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (wzmocnienie roli koordynatora OSR w procesie stanowienia prawa), 
  6. stosowanie eksperckiej oceny projektów aktów prawnych, 
  7. stanowienie prostych i zrozumiałych aktów prawnych,
  8. stworzenie przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji,
  9. uczynienie konsultacji społecznych warunkiem legalności nowego aktu prawnego,
  10. wprowadzenie obowiązku szczegółowego uzasadniania poprawek zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego w parlamencie i aktualizowania uzasadnień.

Na koniec warto wspomnieć, iż program gospodarczy dla Polski opracowany przez FPP i CALPE stanowi jedynie propozycję adresowaną do wszystkich ugrupowań politycznych. Choć dokument ten zawiera pełny pakiet szczegółowo opracowanych rozwiązań na rzecz polepszenia polskiej gospodarki i wzmocnienia stabilności finansów publicznych, polski rząd nie ma obowiązku z niego skorzystać. Niemniej jednak opinia ekspertów zrzeszonych w obu instytucjach to ważny głos dla całego społeczeństwa polskiego – ignorowanie go świadczyć będzie jedynie na niekorzyść władzy.


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=9&id=191

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Adam Małysz twarzą kampanii Kredyt w Porządku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
15 października 2019

Adam Małysz twarzą kampanii Kredyt w Porządku

PKO BP w Kętach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 sierpnia 2019

PKO BP w Kętach

Kasa Stefczyka Ciechanów
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 października 2020

Kasa Stefczyka Ciechanów

Kredyt gotówkowy Chojnice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
09 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Chojnice

Credit Agricole w Wieluniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 lipca 2019

Credit Agricole w Wieluniu

Porównaj