86 tys. zł kary dla sprzedawcy urządzeń filtrujących wodę

86 tys. zł kary dla sprzedawcy urządzeń filtrujących wodę

author
Halszka Gronek
21 października 2019

UOKiK zakończył kolejne postępowanie przeciwko podmiotom polskiego rynku, które stosują praktyki niezgodne z prawem lub etyką biznesową. Tym razem kara nałożona została na spółkę z Opalenicy, która wprowadzała klientów w błąd, odbierając im możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Sprawdzamy szczegóły w tej sprawie. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ogłosił, iż spółka Kangen winna jest zapłaty kary w wysokości blisko 86 tysięcy złotych z powodu wprowadzania konsumentów w błąd. Postępowanie zostało wszczęte już w lipcu 2018 roku, kiedy to do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie wpłynęło zawiadomienie o nieuczciwych praktykach firmy z Opalenicy. Wprowadzanie konsumentów w błąd miało polegać na umieszczeniu w umowach zapisu uniemożliwiającego odstąpienie od umowy o świadczenie usług. 

Na czym polegało przewinienie spółki?

Postępowanie przeciwko spółce Kangen nie było proste do rozstrzygnięcia. Istota problemu tkwiła bowiem w czysto formalnych zapisach umów i ich zestawieniu z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiając problem najprościej, jak to możliwe, firma Kangen zapraszała konsumentów na prezentacje, w trakcie których oferowała urządzenie do filtrowania wody (tzw. rewitalizator wody). Co istotne, zainteresowani zakupem klienci otrzymywali od firmy dodatkową umowę o świadczenie usług rozbudowy instalacji wodnej o system filtracji wody. 

W przedłożonym do podpisu dokumencie znajdowały się postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi – zapis ten był oczywiście jak najbardziej zgodny z zapisami ustawy o prawach konsumenta. Problem w tym, że firma Kangen nie tylko świadczyła usługę, lecz jednocześnie sprzedawała produkt (wspomniany wyżej rewitalizator wody). A jak wynika z przepisów, w sytuacji, gdy przedsiębiorca i sprzedaje towar, i jednocześnie wykonuje usługę, to zastosowanie mają przepisy nie o wykonywaniu usługi, lecz właśnie o sprzedaży. 

Dochodząc do meritum sprawy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Prawo to jest niezbywalne i niemożliwe do obejścia poprzez umieszczenie odpowiednio skonstruowanego zapisu w indywidualnej umowie sprzedaży. Firma Kangen nie miała więc prawa odbierać konsumentom prawy do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Mimo tego jednak początkowo nieświadomi „kruczków prawnych” konsumenci dali się złapać spółce.

Spółka nie zgadza się z decyzją UOKiK

Po dogłębnej analizie sprawy dotyczącej firmy Kangen Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta orzekł, iż nabywcom rewitalizatora wody przysługiwało prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Kangen w terminie 14 dni liczonych od daty zakupu. Specyficznie skonstruowane umowy wprowadzały konsumentów w błąd, sugerując (czy raczej jednoznacznie wskazując), że nabywcy nie przysługuje takie prawo. Za tego typu praktyki niezgodne z etyką biznesową spółka z Opalenicy musiała zostać ukarana. 

Kara pieniężna nałożona na Kangen przez UOKiK wynosi 85 577 złotych. Kwota ta z pewnością byłaby wyższa, gdyby nie fakt, iż w marcu bieżącego roku, pod naciskiem rosnącej krytyki ze strony organów dbających o interesy konsumentów, spółka zaniechała niezgodnych z prawem praktyk. Doprecyzowując, firma Kangen całkowicie zamknęła swoją działalność. Jednocześnie przedstawiciele przedsiębiorstwa zarzekli się, że wszystkie spory z konsumentami zostały zakończone polubownie – to także przeważyło szalę na korzyść firmy, zmniejszając wymiar kary.

Prawie 86 tysięcy złotych kary finansowej nałożonej na wspólników firmy Kangen to nie jedyny przykry skutek decyzji wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wspólnicy zostali także zobligowani do tego, by poinformować konsumentów, z którymi zawarli umowy między 7 kwietnia 2017 roku a 18 marca 2019 roku, o decyzji UOKiK na piśmie (listem poleconym). Przedsiębiorcy nie zgadzając się z postanowieniami Urzędu, odwołali się od decyzji do sądu. Na dalsze postanowienia w sprawie będziemy musieli poczekać.


Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15865
https://www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Toruń
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 października 2020

Kasa Stefczyka Toruń

Chwilówki Puławy
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
17 marca 2022

Chwilówki Puławy

Bank Pekao w Brzezinach
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 lipca 2019

Bank Pekao w Brzezinach

ING Bak Śląski wspiera niedowidzących
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 listopada 2018

ING Bak Śląski wspiera niedowidzących

Ekonomiści BNP Paribas z nagrodą Refinitiv
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 marca 2021

Ekonomiści BNP Paribas z nagrodą Refinitiv

Porównaj