Otrzymywanie alimentów przez daną osobę ma z założenia przyczynić się do polepszenia jej sytuacji finansowej i poprawy warunków życia. Lecz czy istnieje możliwość, że pobieranie alimentów odbierze nam szanse na 500+? A jeśli nie, czy wpłynie na wysokość otrzymywanego świadczenia?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.08.2018
Udostępnij:

Alimenty to regularnie i na mocy wyroku sądowego obligatoryjnie spełniane świadczenia pieniężne na rzecz innych osób fizycznych. Ich otrzymywanie ma polepszyć sytuację finansową osoby, która nie jest w stanie sama poradzić sobie z wydatkami. 
 

Alimenty przyznawane są na mocy więzi rodzinnych zawartych między poszczególnymi osobami. Dotyczy to zarówno pokrewieństwa, jak i powinowactwa i małżeństwa.
 

Opłacanie alimentów bliskiej osobie ma wpłynąć na poprawę jej sytuacji finansowej i polepszenie ogólnych warunków życia. Co jednak, jeśli fakt pobierania świadczeń alimentacyjnych przekreśli nasze szanse na skorzystanie z pomocy w ramach programu 500+
 


 

Program 500+
Uruchomienie programu 500+ w Polsce wywołało lawinę pytań i szczerych wątpliwości w kwestii zmiany kryteriów dochodowych w przypadku wielu świadczeń społecznych. 
 

Pisaliśmy już o wpływie programu 500 + na zdolność kredytową świadczeniobiorcy, a także na kryteria przyznawania chwilówek. Tym razem poruszymy temat relacji rządowego świadczenia 500 + i alimentów. 
 

Omówimy wzajemny wpływ obu świadczeń na siebie i ustalimy, czy otrzymywanie 500+ wpłynie na wysokość przyznawanych alimentów oraz czy otrzymywanie alimentów rzutuje na przyznanie świadczenia 500+. 
 

Otrzymywanie 500+ a wpływ na wysokość alimentów
Zgodnie ze zmianami prawnymi, które weszły w życie 2016 roku, podczas ustalania kwoty alimentów nie brane są pod uwagę żadne świadczenia rodzinne, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy pomocy społecznej ani nawet świadczenia związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
 

Świadczenia z rządowego programu 500+ wliczane są do wymienionych powyżej świadczeń rodzinnych, co oznacza, iż korzystanie ze wsparcia 500+ nie wpłynie na wysokość otrzymywanych alimentów.

Owe 500 rządowych złotych przysługują temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W innych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy opieka nad dzieckiem przydzielona jest po równo obojgu jego rodziców, świadczenie 500+ zostanie wypłacone im adekwatnie i proporcjonalnie do czasu sprawowania pieczy nad potomkiem. 
 

Otrzymywanie alimentów a przyznanie 500+
Wszyscy rodzice, którzy składają wniosek o wypłatę świadczenia z rządowego programu 500+ , powinni znać odpowiedź na pytanie, czy alimenty, jakie dostają na opiekę nad dzieckiem, są wliczane się do ich dochodu.
 

W świetle obowiązującej na tę chwilę ustawy o świadczeniach rodzinnych alimenty są uznawane za formą dochodu. Oznacza to, iż w chwili ubiegania się o 500+, alimenty należy wliczyć do dochodu podanego we wniosku. 
 

Warto jednak wiedzieć, iż tego przepisu polskie prawo przewiduje odstępstwa. Alimenty nie będą wliczone do dochodu, jeżeli wypłacane są one rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na ich wiek), a także na rzecz dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale przyznane im alimenty wynikają z wyroku sądu lub ugody sądowej i – co ważne – nie przekraczają 700 miesięcznie.


 

 

Komentarze (1)

Czy jeśli samotnie wychowuje 13-letnie dziecko jedynka otrzymuje najniższe krajowe wynagrodzenie i mam ustalone alimenty to czy te alimenty sa wliczane do dochodu ?