Rola rodzica jest szczególnym doświadczeniem życiowym, które wnosi do naszego życia wiele szczęścia. Bycie matką lub ojcem wiąże się jednak z pewnymi powinnościami. W walkę o realizacje kilku z nich zaangażowane jest Stowarzyszenie „Alimenty To Nie Prezenty”.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.08.2018
Udostępnij:

Stowarzyszenie „Alimenty To Nie Prezenty” zajmuje się problem niealimentacji w Polsce, czyli odmową bądź przerwaniem płacenia alimentów na utrzymanie dziecka przez jednego z rodziców. 
 

Problem ten rozrósł się w Polsce na ogromną skalę i z każdym kolejnym rokiem dotyka coraz więcej dzieci. Mówi się o tym, że w naszym kraju istnieje powszechne przyzwolenie społeczne na niepłacenie alimentów przez zobowiązanego do tego rodzica.
 

Na arenie międzynarodowej – niestety – wiedziemy prym w kwestii niealimentacji. Aż 84% rodziców, na których został nałożony obowiązek alimentacyjny, nie wspomaga pieniężnie swych dzieci nawet mimo sądowego wyroku.  Nic więc dziwnego, że tak często szukamy informacji, jak odzyskać zaległe alimenty
 

Skala problemu
Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje przyznanych im alimentów od swych rodziców. Problem niealimetacji dotyczy przeważnie ojców dzieci, choć coraz częściej zdarza się, że to właśnie matki zaniechają płacenia alimentów na swe dzieci. Niestety – osoby samotnie wychowujące potomka, pozbawione wsparcia drugiego rodzica, często nie są w stanie zapewnić należytych warunków życia swym pociechom. 
 

Jedyną drogą do odzyskania należnych alimentów jest zgłoszenie swej sprawy do odpowiednich służb w Polsce, które zajmują się egzekwowaniem zaległości – policji, komorników czy sądów karnych. 
 

W praktyce jednak praca tych organów w zakresie egzekucji zaległych alimentów nie jest owocna, skutkiem czego wielu rodziców wciąż pozostaje zdanych na samych siebie. A dłużnicy alimentacyjni swych dzieci przez lata pozostają bezkarni. 
 

Alimenty To Nie Prezenty
Stowarzyszenie działające pod nazwą „Alimenty To Nie Prezenty” działa na polskiej ziemi już od kilku lat, lecz oficjalnie wpisane do ewidencji zostało dopiero w połowie 2016 roku. 
 

fot. alimentytonieprezenty.pl
 

Założycielkami stowarzyszenia są Joanna Łukaszewicz, Katarzyna Tatar, Dorota Nowaczyk, Magdalena Zuk i Krystyna Rek. To silne i wspaniałe kobiety, które każdego dnia angażują się w walkę o dobro i godność dzieci, uczestnicząc w posiedzeniach parlamentarnych komisji czy organizując spotkania z politykami.
 

„Alimenty To Nie Prezenty” współpracują także z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami, by razem z jeszcze większą siłą i energią stawić czoła problemowi niealimentacji w Polsce. Do partnerów Stowarzyszenia należą takie organizacje, jak Kobieta i Rozwójd, BIG InfoMonitor czy Rodzinne Porachunki. 
 

Misja
Przewodnią misją Stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty” jest walka o zmianę prawa polskiego, które do tej pory nie zapewnia skutecznej ściągalności alimentów należnych dzieciom i samotnie wychowującym ich rodzicom. 

Stowarzyszenie prowadzi także aktywną kampanię społeczną, której celem jest uświadomienie społeczeństwu polskiemu, że to właśnie dzieci są największymi i jednocześnie najbardziej zapomnianymi ofiarami niealimentacji. 

Ostatnim polem walki Stowarzyszenia „Alimenty To Nie Prezenty” jest zniesienie kryterium dochodowego, jakie uprawnia dzieci do otrzymywania należnych im świadczeń pieniężnych ze specjalnego funduszu alimentacyjnego w przypadku nieskutecznej egzekucji alimentacyjnej dłużnika. 
 

Działalność
„Alimenty To Nie Prezenty” nie tylko walczą o konieczne zmiany w polskim prawie i świadomości Polaków, lecz także aktywnie działają na rzecz bezpośredniej pomocy pokrzywdzonym dzieciom. 
 

Dzięki oficjalnej stronie tego stowarzyszenia możliwe jest przekazanie dobrowolnej darowizny na rzecz walki o dobro dzieci, a także na realizację wielu inicjatyw społecznych, jakie mają wyrównać szanse pokrzywdzonych rodzin i zapewnić im godności i lepszą przyszłość. 
 

Członków i członkinie Stowarzyszenia możemy zobaczyć „w akcji” nie tylko podczas spotkań z politykami, lecz także z popularnych mediach i największych rozgłośniach. Zespół „Alimenty To Nie Prezenty” występował m.in. w programie „Pytanie na Śniadanie” TVP czy „Za, a nawet przeciw” Polskie Radio,  a publikował w takich czasopismach, jak „Zwierciadło” czy „Gazeta Wyborcza”. 
 


 

Komentarze