Analizujemy nowy raport BIK

Analizujemy nowy raport BIK

autor wpisu
Maciej_Stanko
09 maja 2013

Po otrzymaniu raportu z Biura Informacji Kredytowej S.A. możemy przystąpić do drugiego etapu poprawy naszej historii kredytowej – analizy raportu.

Początkowo mnogość zapisów może onieśmielać – w jednym miejscu otrzymujemy wszystkie przetwarzane informacje kredytowe na nasz temat. Banki/SKOKi, zamawiające w BIK S.A. informacje dotyczące naszej historii kredytowej, otrzymują inny zestaw danych.

Przede wszystkim nie „widzą” danych przetwarzanych dla celów statystycznych. Zachęcamy również do analizy części raportu „niewidocznego” dla instytucji finansowych. Być może znajdziemy tam dane, które powinny ponownie ujrzeć światło dzienne?

Stara wersja raportu vs nowa wersja raportu

Analizując treść raportu możemy zauważyć zmiany, zarówno w formie jak i w treści raportu. Część zmian powoduje większą przejrzystość, niestety część zmian powoduje zubożenie informacji:

– zniknęła cześć, pt. „dane sumaryczne ogólne”, która ułatwiała ogólne rozeznanie w finansach osobistych. Pewną rekompensatą jest tzw. „profil kredytowy mini”, który zawiera analogiczne informacje, aczkolwiek w mniejszym wymiarze.

– dane osobowe z zobowiązań i z zapytań przesunięto na początek raportu. Zmianę należy ocenić pozytywnie – dzięki temu łatwiejsza staje się analiza danych finansowych konkretnego zobowiązania.

– zmiana nazewnictwa. Zamiast pojęcia rachunek kredytowy pojawia się pojęcie zobowiązania, np. Segment, pt. „Dane dotyczące zobowiązania, podsegment pt. „kondycja zobowiązania”.

Analiza przykładowego raportu z BIK S.A.

Poniżej znajdziemy fragmenty bezpłatnego raportu, tzw. informacji ustawowej. Raz na 6 miesięcy przysługuje nam informacja o przetwarzanych danych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. W jaki sposób uzyskać informację ustawową dowiesz się tutaj.

Krótka informacja na temat wnioskodawcy, która przyda się do opisania raportu. Od stycznia 2010 roku miałem przez rok kartę kredytową w mBanku, na początku 2011 roku zakończyłem współpracę z BRE Bank SA (właściciel mBank) i zostałem posiadaczem karty kredytowej INTELIGO. Nie składałem żadnych wniosków kredytowych w tym czasie.

Nie wyraziłem zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania w BRE Bank SA, o czym dowiedziałem się (przypomniałem sobie) dopiero po analizie raportu. Wysłałem do mBanku oświadczenie o zmianie decyzji dot. przetwarzania danych. Zmiana spowoduje, że przez 2-3 lata (do momentu jak minie 5 lat) moja pozytywna historia spłaty karty kredytowej będzie widoczna dla innych banków/SKOKów.

ZGODA OGÓLNA

Informacje o statusie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania przez wszystkie banki/SKOKi oraz BIK SA. Dotyczy wszystkich zobowiązań (wygasłych, trwających, jeszcze nie powstałych).

O różnicy między zgodą ogólną zgodą indywidualną przeczytasz tu. Jednocześnie zapraszamy do bazy pism, gdzie są gotowe formularze do wysłania.

UWAGA! Statusy zgody ogólnej mogą być mylące:
a) zgoda nieudzielona – należy rozumieć, jako niepodjęcie decyzji

b) zgoda ogólna odwołana – sprzeciw, cofnięcie decyzji o udzieleniu zgody

c) zgoda udzielona – udzielenie zgody ogólnej

Zgoda ogólna może być wygodnym narzędziem dla osób o bogatej historii kredytowej, jednocześnie może skomplikować naszą historię kredytową, kiedy nieopatrznie odwołując zgodę ogólną, ukryjemy również pozytywne dane. Możemy odpowiednio zarządzać naszymi danymi udzielając/odwołując zgodę indywidualną na przetwarzanie danych dotyczących konkretnego zobowiązania, po jego wygaśnięciu.

Nie wyraziłem zgody ogólnej. W obecnej sytuacji jest to błąd, nie przewiduję problemów w najbliższej przyszłości, więc zgłoszę do banku udzielenie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Obecna pozytywna historia spłaty karty kredytowej INTELIGO jest widoczna dla innych banków/SKOKów tylko do momentu końca okresu obowiązywania umowy.

DANE OSOBOWE Z ZAPYTAŃ I ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH
Nowy segment zawierający w jednym miejscu wszystkie dane osobowe, które przetwarza BIK. Dzięki temu zasadniczna część raportu, tj. DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAN są czytelniejsze.

DANE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Widzimy wszystkie zapytania z ostatnich 12 miesięcy, jakie złożył bank/SKOK rozpatrując wniosek kredytowy. Kolejność nie jest przypadkowa – „najmłodsze” zapytanie będzie na samej górze rubryki.

Duża ilość zapytań kredytowych, szczególnie w ostatnim okresie, jest negatywnie odbierana zarówno przez banki/SKOKi jak i BIK.

Powyższy segment zawiera dane z tzw. bazy BIOZ. Więcej o BIOZ tutaj i tutaj.

Na moim raporcie nie ma żadnych zapytań z tego względu, iż nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie składałem żadnych wniosków kredytowych.

DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH

Kwintesencja naszej historii kredytowej. Najważniejsza część raportu udostępniana dla banków/SKOKów. Jest to również najważniejsza część raportu dla nas samych, kiedy chcemy poprawić naszą wiarygodność kredytową.

Dane dotyczące zobowiązań kredytowych “pochodzą” z bazy BIORK.

Każde zobowiązanie, które może być przetwarzane dla celów oceny zdolności kredytowej, jest rozbite na części pierwsze. Omówmy najistotniejsze fragmenty

Nagłówek

W nagłówku zawarta jest nazwa banku/SKOKu oraz informacja o statusie zobowiązania (otwarte/zamknięte).

Nie wszystkie nazwy banku/SKOKu są intuicyjne. W moim przypadku INTELIGO oznaczone jest, jako Pko centrum bankowości elektro. 10205558

Kondycja zobowiązania

Pokazuje aktualny stan rachunku, poszczególne parametry kredytu i szereg innych informacji, np. podjęte ewentualne działania windykacje lub egzekucyjne.

 

Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z 8 statusów:

– Zaległość 0-30 dni – kod statusu 0

– Zaległość 31-90 dni – kod statusu 1

– Zaległość 91-180 dni – kod statusu 2

– Zaległość powyżej 180 dni – kod statusu 3

– Windykacja – kod statusu W

– Egzekucja – kod statusu E

– Odzyskany – kod statusu O

– Umorzony – kod statusu U

Historia statusu płatności za pomocą wyżej wymienionych kodów pokazuje całą historię rachunku kredytowego, stąd w moim statusie pojawiło się 19 zer, bowiem przez 19 miesięcy nie miałem opóźnień powyżej 30 dni.

Historia zobowiązania

Informacje zawarte w tabeli zawierające wszystkie niezbędne informacje, m.in.:

– data salda: dzień pobrania danych z banku, u góry najnowsze pobranie

– opisowy status płatności: zgodnie z tabelą podaną powyżej

– kwota do spłaty: ile musimy spłacić (kapitał, odsetki + ew. opłaty) na dzień pobrania danych z banku

– saldo należności wymagalnych: kwota zaległości

– liczba dni opóźnienia:

– liczba zaległych płatności

– średnie saldo wykorzystania limitu: dotyczy kredytów odnawialnych, kart kredytowych itp. Pomocna rubryka, wykorzystywana przez banki/SKOKi do oceny wiarygodności kredytowej. Zbliżanie się do limitu/przekroczenie limitu jest negatywnym sygnałem dla kredytodawcy.

Na podstawie tej tabeli możemy m.in. zaobserwować ewentualne opóźnienia w przekazywaniu danych do BIK SA. Kiedy w kolumnie „liczba dni opóźnienia” pojawiają się liczby z zakresu 31-60 dni, jest to cenna wskazówka. Możemy zastanowić się nad cofnięciem zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Analizując moją historię dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Dopiero w październiku 2011 roku INTELIGO zaczęło przesyłać informacje kredytowe a korzystam z karty kredytowej od stycznia 2011 roku ! Ponadto na dzień 7 sierpnia 2011 roku widnieje zaległość 38 zł, ale liczba dni opóźnienia wynosi ‘0”  – a zawsze dokonwywałem na czas spłaty minimalnej kwoty zadłużenia (nawet całego zadłużenia w okresie bezodsetkowym). W banku nie potrafili wyjaśnić tego zapisu, a BIK SA nie udzieli informacji, bowiem nie jest właścicielem zapisu !

ZGODA INDYWIDUALNA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA

W wyniku analizy części, pt. “HISTORIA ZOBOWIĄZANIA”, możemy zdecydować o zmianie decyzji dot. zgody indywidualnej. Aktualny status zgody indywidualnej znajdziemy tutaj:

SEKCJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE PRZETWARZANE DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH

Informacje zawarte w tej sekcji nie są wykorzystywane do analizy zdolności kredytowej – nie są widoczne dla konkretnego banku/SKOKu rozpatrującego wniosek – z dwóch powodów:

1) Minęło 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania albo

2) Zobowiązanie wygasło i nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania*

*Jednocześnie pamiętajmy iż bank/SKOK może przetwarzać dane bez naszej zgody, gdy: zalegamy min. 60 dni ze spłatą, zostaniemy skutecznie poinformowani przez bank/SKOK, minie kolejnych 30dni. W takich wypadku dane “zostają” w sekcji widocznej dla banków/SKOKÓW.

W powyższej sekcji mamy analogiczną strukturę a więc segment DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH a w nim m.in. dane z umowy, kondycja rachunku czy historia rachunku.

Analiza tego fragmentu jest wbrew pozorom bardzo ważna ! Jeżeli mamy niedawno wygasłe zobowiązania z pozytywnymi statusami, powinniśmy udzielić zgodę na przetwarzanie naszych danych. Takie działanie ma sens tylko w przypadku niedawno wygasłych zobowiązań.

Jak już wyżej pisałem, wysłałem do mBANKu oświadczenie o zmianie decyzji dot. przetwarzania danych. Zmiana spowoduje, że przez 2-3 lata (do momentu jak minie 5 lat) moja pozytywna historia spłaty karty kredytowej mBANKu będzie widoczna dla innych banków/SKOKów.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Segment zawiera informacje o ewentualnej upadłości konsumenckiej

DANE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ W CELU ZARZĄDZANIA KLIENTEM

Nasz bank/SKOK składa cykliczne zapytania dot. naszej historii kredytowej. Rubryka niewidoczna dla innych banków/SKOKów i nieistotna dla naszej analizy kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ciekawy
ciekawy
2018-11-15 10:34:05

Gdzie można znaleźć w raporcie informację odnośnie scoringu?

YvesLl
YvesLl
2015-07-31 11:40:12

Bardzo kompleksowy artykuł. Faktycznie nie rozumiem dlaczego w nowszej wersji raportu zniknęła rubryka dot. danych sumarycznych... Ale zmiany generalnie na plus.

Podobne artykuły

Rośnie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
26 maja 2019

Rośnie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty

PeoPay KIDS od Pekao nagrodzone w konkursie e-Commerce Polska
Aktualności
author
Patryk Byczek
28 września 2021

PeoPay KIDS od Pekao nagrodzone w konkursie e-Commerce Polska

Inspektorat ZUS w Oławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Oławie

Kasa Stefczyka Kartuzy
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 października 2020

Kasa Stefczyka Kartuzy

Pożyczki bez BIK Krasnystaw
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Krasnystaw

Inspektorat ZUS w Żyrardowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Żyrardowie

Porównaj