Jak zapowiedział szef resortu środowiska, już 19. września ruszy nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”. To pierwszy krok do wprowadzenia w naszym kraju proekologicznego systemu dofinansowań.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 18.09.2018
Udostępnij:

Rządowy Program „Czyste Powietrze” został wprowadzony w życie 1. sierpnia 2018 roku. Jego istotą jest dofinansowywanie termomodernizacji budynków oraz oferowanie mieszkańcom Polski licznych dotacji i ulg podatkowych na cele grzewcze. 

Cały projekt został zaplanowany na 12 lat, a jego przewidywany koszt określany jest w granicach 130 miliardów złotych. Lwia część budżetu ma zostać przeznaczona na dofinansowywanie wymiany domowych pieców starej generacji. 

By uzyskać wsparcie pieniężne na termomodernizację, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich nabór ruszy jutro – 19. września
 

Złóż wniosek, zyskaj wsparcie
Wnioski będą przyjmowane w placówkach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Nabór rusza 19. września 2018 roku i otwarty będzie przez 10 pierwszych lat działania Programu „Czyste Powietrze”.
 

W ramach udzielanego wsparcia dla mieszkańców Polski możliwe będzie uzyskanie nie tylko korzystnych dotacji i ulg podatkowych, lecz także specjalnych kredytów dedykowanych beneficjentom rządowego Programu.
 

Wypłatą i zarządzaniem kredytami zajmie się Bank Ochrony Środowiska – jeden z trzech głównych koordynatorów Programu „Czyste Powietrze”. Według obietnic kredyty te mają być udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich przewidywane oprocentowanie wynosić będzie około 2,41 proc. w skali roku.

Kto może liczyć na wsparcie?
Dotację będą mogły otrzymać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami remontowanego budynku lub domu dopiero budowanego. Według wstępnych wyliczeń aż 4 miliony budynków zostanie poddanych termomodernizacji współfinansowanej przez Rząd RP. 
 

Wysokość i rodzaj wsparcia będą zależeć od kwoty osiąganych dochodów w danym gospodarstwie domowym. Przykładowo wnioskodawcy o najniższych dochodach (600 zł na jedną osobę w rodzinie) będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 90% całkowitego kosztu inwestycji. Co istotne jednak, maksymalna kwota poszczególnych dotacji nie może przekroczyć 53 000 zł. 
 

Udzielone wsparcie będzie mogło być wykorzystane m.in. na: 

  1. wymianę domowych źródeł ciepła starej generacji (czyli tych opalanych węglem) na nowoczesne węzły cieplne;

  2. instalację systemu ogrzewania elektrycznego;

  3. instalację kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła;

  4. docieplenie budynków;

  5. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych). 

 

Polskie miasta w gotowości
Pilotaż rządowego Programu „Czyste Powietrze” zostanie poprowadzony w aż 33 polskich miastach zaklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako te najbardziej zanieczyszczone w naszym kraju.
 

Według zapowiedzi w każdej polskiej gminie mają być przeprowadzone profesjonalne szkolenia rządowe. Podczas tych spotkań sztab kierowniczy Programu przedstawi wszystkie warunki uzyskania dotacji i wprowadzi lokalnych urzędników w szczegóły udzielania wsparcia wnioskodawcom. 
 

Jak poinformował w jednej ze swych rozmów minister środowiska Henryk Kowalczyk, w polskich gminach odbyło się już kilkaset specjalnych szkoleń, a pracownicy urzędów będą przygotowani na jutrzejszy start naboru wniosków. 

Komentarze