zadluzenia.com
zamknij

Pod lupą Zadluzenia.com - pożyczka konsolidacyjna w Citi Handlowy

W ramach serii „Pod lupą Zadluzenia.com” zajmiemy się dzisiaj pożyczką konsolidacyjną oferowaną przez Bank Citi Handlowy.

 

1. Informacje ogólne

 

Citi Handlowy to marka Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie. Citi Handlowy oferuje Klientom pożyczkę konsolidacyjną, do której zastosowanie będą mieć przepisy ustawy o kredycie konsumenckim oraz regulamin pożyczek gotówkowych (Bank traktuje pożyczkę konsolidacyjną jako rodzaj pożyczki gotówkowej).

 

2. Oferta pożyczki konsolidacyjnej w Citi Handlowy

 

  • Maksymalna kwota pożyczki: 120 000 zł.
  • Waluta pożyczki: pożyczka udzielana jest w polskiej walucie.
  • Okres pożyczki: od 9 do 84 miesięcy (maksymalny okres to zatem 7 lat)
  • Sposób wypłaty pożyczki: w gotówce w oddziale lub przelewem na konto wskazane przez Klienta

 

 


 

Wymagania: Klient musi osiągać dochód w kwocie mininum 1500 zł netto miesięcznie. O kredyt można wnioskować razem z małżonkiem, członkiem rodziny (w pierwszym lub drugim stopniu pokrewieństwa) oraz z partnerem życiowym.

 

Przedmiotem konsolidacji mogą być:

- kredyty hipoteczne
- kredyty samochodowe
- kredyty ratalne
- pożyczki gotówkowe
- limity na karcie kredytowej
- limity kredytowe na rachunku bieżącym
- inne kredyty konsumpcyjne.

 

Citi Handlowy honoruje następujące źródła dochodu:

- umowa o pracę – zarówno na czas nieokreślony jak i określony
- umowa o dzieło
- umowa zlecenie
- działalność gospodarcza

- prowadzenie gospodarstwa rolnego

- dział specjalny produkcji rolnej

- renta lub emerytura

- kontrakt menedżerski

- zawód: górnik pod ziemią

- zawód: żołnierz zawodowy

- tzw. wolne zawody
 

Zabezpieczenie pożyczki
 

Według informacji przedstawionych przez Citi Handlowy, do wzięcia pożyczki konsolidacyjnej nie są wymagane poręczenia i zabezpieczenia.

 

Opłaty

 

Prowizja: maksymalnie 5%. 

Oprocentowanie: ustalane indywidualnie
 

- Opłata operacyjna, uwzględniona w miesięcznej racie – nie więcej niż 25 zł
- Opłata za zmianę warunków pożyczki – 50 zł

- Opłata za wystawianie zaświadczeń – 35 zł


Opłaty windykacyjne (maksymalnie 35 zł i 90 zł miesięcznie)

- monit telefoniczny: 35 zł

- monit listowny 25 zł


3. Procedura otrzymania pożyczki konsolidacyjnej w Citi Handlowy

Wniosek można złożyć online. Całość zajmie maksymalnie kilkanaście minut. Wniosek składa się z kilku części i może przyjmować różną strukturę, w zależności jakie opcje występują w konkretnym przypadku. Wniosek można złożyć w tym miejscu:

 

Złóż wniosek

 

We wniosku wpisujemy następujące informacje:

 

a) Informacje o Kliencie

W tej części podajemy głównie dane osobowe, jak również wskazujemy ile osób wchodzi w skład tzw. gospodarstwa domowego.

 

b) Informacje o zamieszkaniu

Wskazujemy adresy: zameldowania i korespondencyjny oraz tzw. status mieszkaniowy.

 

c) Informacje o pożyczce

Wskazujemy wysokość pożyczki oraz okres spłaty w miesiącach: 9,12,18,24,36,48,60,72 albo 84 miesięcy.


Wybieramy różne opcje ubezpieczenia pożyczki: Standard, Optimum, Plus, Premium bądź rezygnujemy z dobrowolnego ubezpieczenia.


Informujemy o rodzaju uzyskiwanego dochodu spośród dostępnych opcji

 

d) Informacje o gospodarstwie domowym

Jeżeli zaznaczyliśmy w statusie cywilnym: mężatka/żonaty w tej części wskazujemy dane finansowe dotyczące małżonka, m.in. sposób uzyskiwania dochodów oraz zobowiązania finansowe: kredytowe i inne.

 

Informacje o zatrudnieniu

Jeżeli dochód uzyskujemy z tytułu zatrudnienia w tej części wskazujemy dane rejestrowe i adresowe pracodawcy oraz informujemy Citi Handlowy o szczegółach wykonywanej pracy (stanowisko, staż itp.).

 

Informacje o finansach

Wskazujemy miesięczne zobowiązania finansowe oraz informujemy szczegółowo o wszystkich obciążeniach podlegających konsolidacji. Jest to część wniosku, która może przysporzyć najwięcej trudności, na pewno zajmuje najwięcej czasu.

 

Oświadczenia

Standardowe zakończenie wniosku kredytowego składanego w dowolnej instytucji finansowej. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy, przyjmujemy do wiadomości, że informacje o nas będą weryfikowane w BIK i Bankowym Rejestrze, jak również w Biurach Informacji Gospodarczej.

 

Podsumowanie


Pożyczka konsolidacyjna w Citi Handlowy to ciekawa oferta dla Klientów, którzy z różnych przyczyn oczekują produktów kredytowych bez zabezpieczeń. Brak poręczycieli i zabezpieczeń to wcale nie tak często spotykana możliwość na rynku finansowym. Miejmy jednak świadomość, że w zamian Citi Handlowy nie zaoferuje najniższego oprocentowania.

 

Cieszy możliwość złożenia wniosku online, choć późniejszy kontakt z doradcą będzie nieunikniony. Jeżeli popadniemy w chwilowe tarapaty nie powinniśmy obawiać się wygórowanych opłat windykacyjnych.

 

Mocne strony:

 

- konsolidacja obejmuje wszystkie zobowiązania Klienta, w tym kredyty hipoteczne

- pożyczka oferowana bez poręczeń i zabezpieczeń

- możliwość złożenia wniosku kredytowego online

- niewysokie opłaty windykacyjne (na tle konkurencji)


Wady:

- względnie wysokie oprocentowanie
- konieczność odwiedzenia oddziału celem sfinalizowania umowy
 

Nasza ocena: 7/10

 

Złóż wniosekReprezentatywny przykład dla pożyczki gotówkowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 17,40% w skali roku, całkowita kwota kredytu 53 608 zł, w tym kwota pożyczki do wypłaty 52 300 zł, czas obowiązywania umowy 72 miesiące, zmienne oprocentowanie nominalne 14,49%, całkowity koszt kredytu 29 678zł, w tym prowizja za udzielenie pożyczki 2,5% kwoty pożyczki do wypłaty. Przy uwzględnieniu przyjętych założeń całkowita kwota do zapłaty 81 978 zł, wysokość raty miesięcznej 1 139 zł. Stan na dzień 04.07.2013 r.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY