zadluzenia.com
zamknij

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zapewniająca gwarancję wypłaty depozytów w przypadku zawieszenia działalności banku i złożenia wniosku o upadłość. Pod pojęciem depozytu należy rozumieć nie tylko środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, ale również inne świadczenia wynikające z czynności bankowej.


Gwarancją objęte są depozyty zgromadzone w bankach mających siedzibę na terytorium RP. Nie ma  znaczenia w jakiej formie organizacyjnej bank prowadzi działalność (spółka akcyjna, spółdzielnia). Depozyty zgromadzone w tzw. SKOK-ach nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ! Jeżeli jesteśmy klientem oddziału banku zagranicznego w Polsce, nasze depozyty są „pod opieką” funduszu państwa macierzystego banku.


Depozyty gwarantowane są do wysokości 100 000 Euro, niezależnie od waluty depozytu. Wypłata środków następuje w złotych. Jeżeli zdeponowaliśmy w banku środki przewyższające kwotę gwarancyjną, możemy spróbować odzyskać nadwyżkę w drodze postępowania upadłościowego.
 


Jak wygląda procedura odzyskania depozytów do gwarantowanej wysokości ? 


Z punktu widzenia klienta maksymalnie uproszczona. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłaty środków zdeponowanych w banku, którego działalność została zawieszona i zgłoszono wniosek o upadłość. Naszym zadaniem jest udać się we wskazane miejsce z dowodem tożsamości. Nie musimy potwierdzać faktu bycia klientem banku.

 

Ostatni raz Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił gwarantowane środki klientom w 2001 roku. Oby ta passa trwała jak najdłużej.

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY