Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

author
Maciej_Stanko
15 grudnia 2012
Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zapewniająca gwarancję wypłaty depozytów w przypadku zawieszenia działalności banku i złożenia wniosku o upadłość. Pod pojęciem depozytu należy rozumieć nie tylko środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, ale również inne świadczenia wynikające z czynności bankowej.

Gwarancją objęte są depozyty zgromadzone w bankach mających siedzibę na terytorium RP. Nie ma  znaczenia w jakiej formie organizacyjnej bank prowadzi działalność (spółka akcyjna, spółdzielnia). Depozyty zgromadzone w tzw. SKOK-ach nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ! Jeżeli jesteśmy klientem oddziału banku zagranicznego w Polsce, nasze depozyty są „pod opieką” funduszu państwa macierzystego banku.

Depozyty gwarantowane są do wysokości 100 000 Euro, niezależnie od waluty depozytu. Wypłata środków następuje w złotych. Jeżeli zdeponowaliśmy w banku środki przewyższające kwotę gwarancyjną, możemy spróbować odzyskać nadwyżkę w drodze postępowania upadłościowego.
 

Jak wygląda procedura odzyskania depozytów do gwarantowanej wysokości ? 

Z punktu widzenia klienta maksymalnie uproszczona. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłaty środków zdeponowanych w banku, którego działalność została zawieszona i zgłoszono wniosek o upadłość. Naszym zadaniem jest udać się we wskazane miejsce z dowodem tożsamości. Nie musimy potwierdzać faktu bycia klientem banku.

Ostatni raz Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił gwarantowane środki klientom w 2001 roku. Oby ta passa trwała jak najdłużej.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

PKO BP w Krapkowicach
Oddziały
author
Maciej_Stanko
18 sierpnia 2019

PKO BP w Krapkowicach

Promocja: „Nowy rok z kartą kredytową Visa” w Banku Millennium
Promocje bankowe
author
Maciej_Stanko
17 stycznia 2022

Promocja: „Nowy rok z kartą kredytową Visa” w Banku Millennium

Nawet 300 tysięcy złotych od Fundacji Santander
Bez kategorii
author
Maciej_Stanko
13 lutego 2021

Nawet 300 tysięcy złotych od Fundacji Santander

PKO BP w Międzychodzie
Oddziały
author
Maciej_Stanko
08 sierpnia 2019

PKO BP w Międzychodzie