zadluzenia.com
zamknij

Kara za późne przekazywanie danych do BIKu

W styczniu 2013 roku Prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) poinformował o wydaniu decyzji stwierdzającej naruszenie przez bank PEKAO SA zbiorowych interesów konsumentów wskutek zalegania z przesyłaniem do BIK informacji o spłacie zobowiązania. Bank PEKAO SA otrzymał karę pieniężną w wysokości ponad 1,8 mln zł.


Decyzja prezesa UOKIK to efekt postępowania wszczętego po skardze konsumenta w październiku 2011 roku. Bank PEKAO S.A. zaniechał stosowania niedozwolonych praktyk w czerwcu 2012 roku.


Przypomnijmy pokrótce schemat wymiany informacji pomiędzy bankiem/SKOK-iem a Biurem Informacji Kredytowej S.A. Każdy bank/SKOK co miesiąc przekazuje zbiorczo dane dotyczące kredytobiorców (tzw. wsady informacyjne). Niemniej informacje wskazujące na wygaśnięcie zobowiązania (np. spłata kredytu) powinny być przekazywane NIEZWŁOCZNIE, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów.


W przypadku PEKAO S.A. przekazywanie powyższych informacji trwało od 4 do 8 tygodni. W tym okresie w bazie BIK widniały informacje niezgodne ze stanem faktycznym i mogły przyczynić się do odmowy przyznania kredytu w innym banku.

Tytułem niewielkiego pocieszenia nadmieniamy, iż wg naszych informacji niektóre banki mogą „pochwalić się” wielokrotnie większymi opóźnieniami. Dlatego na każdym kroku gorąco zachęcamy do korzystania z bezpłatnej informacji ustawowej (raz na 6 miesiecy), która pozwoli wyłapać niesolidnych kredytodawców.


W wymianie korespondencji pomiędzy UOKiK a Związkiem Banków Polskich znaleźliśmy informację o planowanej zmianach legislacyjnych, które usankcjonują cotygodniowe przekazywanie wsadów informacyjnych do BIK. Koordynatorem zmian jest Minister Gospodarki.

 

Więcej o sprawie na: http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10200&news_page=2 

 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY