Analizujemy raport BIK !

Analizujemy raport BIK !

autor wpisu
Maciej_Stanko
11 marca 2013

Po otrzymaniu raportu z Biura Informacji Kredytowej S.A. możemy przystąpić do drugiego etapu poprawy naszej historii kredytowej – analizy raportu.

Początkowo mnogość zapisów może onieśmielać – w jednym miejscu otrzymujemy wszystkie przetwarzane informacje kredytowe na nasz temat (nawet z okresu 12 lat). Banki/SKOKi, zamawiające w BIK S.A. informacje dotyczące naszej historii kredytowej, otrzymują inny, uboższy, zestaw danych.

Nie „widzą” bowiem danych przetwarzanych dla celów statystycznych. Zachęcamy również do analizy części raportu „niewidocznego” dla banków. Być może znajdziemy tam dane, które powinny ponownie ujrzeć światło dzienne ?

Analiza przykładowego raportu z BIK S.A.

Poniżej znajdziemy fragmenty zeskanowanego bezpłatnego raportu, tzw. informacji ustawowej. Skany nie są najwyższej jakości, z powodu niskiej jakości wydruku. Tylko płatne raporty zamówione z wykorzystaniem rachunku w banku MERITUM, PKO, INTELIGO, udostępniane są w formie elektronicznej.

Krótka informacja na temat wnioskodawcy, która przyda się do opisania raportu. Od stycznia 2010 roku miałem przez rok kartę kredytową w mBanku, na początku 2011 roku zakończyłem współpracę z BRE Bank SA (właściciel mBank) i zostałem posiadaczem karty kredytowej INTELIGO. Nie składałem żadnych wniosków kredytowych w tym czasie.

Nie wyraziłem zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania w BRE Bank SA, o czym dowiedziałem się (przypomniałem sobie) dopiero po analizie raportu. Wysłałem do mBanku oświadczenie o zmianie decyzji dot. przetwarzania danych. Zmiana spowoduje, że przez 2-3 lata (do momentu jak minie 5 lat) moja pozytywna historia spłaty karty kredytowej będzie widoczna dla innych banków/SKOKów.

Raport płatny vs informacja ustawowa

Różnice są niewielkie. Raporty płatne są trochę bardziej czytelne, bowiem zawierają dodatkowe podsumowanie – segment DANE SUMARYCZNE SZCZEGÓŁOWE. Bardziej istotna różnica dotyczy czasu oczekiwania na raport.

Na informację ustawową czekałem ponad 2 tygodnie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, BIK powinien udzielić informacji w przeciągu 30 dni). Jako posiadacz rachunku INTELIGO mógłbym uzyskać płatny raport dosłownie chwilę po złożeniu wniosku.

Można tylko domniemywać, czy płatne raporty, zamawiane przez klientów, są szybciej obsługiwane przez BIK SA.

DANE SUMARYCZNE OGÓLNE

W tym segmencie zawarte są podstawowe informacje o zobowiązaniach kredytowych, zaległościach i zapytaniach, które będą rozwinięte w następnych częściach raportu.

Zobowiązania kredytowe podzielone są na 3 kategorie: ratalne, limity, pozostałe.

W moim przypadku nie ma informacji o zamkniętym zobowiązaniu kredytowym w BRE bank S.A. (karta kredytowa), bowiem nie wyraziłem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania.

DANE SUMARYCZNE SZCZEGÓŁOWE – zawarte w płatnych raportach

Jest to dodatkowe rozwinięcie informacji zawartych w segmencie DANE SUMARYCZNE OGÓLNE.

Segment zawiera 2 części:

1) informacje o rachunkach kredytowych z podziałem na status zaległości
2) informacje o otwartych rachunkach kredytowych, z podziałem na relacje klienta do rachunku (kredytobiorca, poręczyciel, pełnomocnik) i typ zobowiązania kredytowego (ratalne, odnawialne, debetowy, pozostały).

ZGODA OGÓLNA

Informacje o statusie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania przez wszystkie banki/SKOKi oraz BIK SA. Dotyczy wszystkich zobowiązań (wygasłych, trwających, jeszcze nie powstałych).

Teoretycznie zgoda ogólna może być wyrażona/cofnięta w każdym banku/SKOKu. Najlepszym rozwiązaniem będzie wysłanie wniosku LINK do Biura Informacji Kredytowej SA.

UWAGA! Statusy zgody ogólnej mogą być mylące:
a) zgoda nieudzielona – należy rozumieć, jako niepodjęcie decyzji

b) zgoda ogólna odwołana – sprzeciw, cofnięcie decyzji o udzieleniu zgody

c) zgoda udzielona – udzielenie zgody ogólnej

Zgoda ogólna może być wygodnym narzędziem dla osób o bogatej historii kredytowej, jednocześnie może skomplikować naszą historię kredytową, kiedy nieopatrznie odwołując zgodę ogólną, ukryjemy również pozytywne dane. Możemy odpowiednio zarządzać naszymi danymi udzielając/odwołując zgodę indywidualną na przetwarzanie danych dotyczących konkretnego zobowiązania, po jego wygaśnięciu.

Nie wyraziłem zgody ogólnej. W obecnej sytuacji jest to błąd, nie przewiduję problemów w najbliższej przyszłości, więc zgłoszę do banku udzielenie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. Obecna pozytywna historia spłaty karty kredytowej INTELIGO jest widoczna dla innych banków/SKOKów tylko do momentu końca okresu obowiązywania umowy.

DANE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ KREDYTOWYCH – baza BIOZ

Widzimy wszystkie zapytania z ostatnich 12 miesięcy, jakie złożył bank/SKOK rozpatrując wniosek kredytowy. Kolejność nie jest przypadkowa – „najmłodsze” zapytanie będzie na samej górze rubryki.

Duża ilość zapytań kredytowych, szczególnie w ostatnim okresie, jest negatywnie odbierana zarówno przez banki/SKOKi jak i BIK.

Na moim raporcie nie ma żadnych zapytań z tego względu, iż nie składałem żadnych wniosków kredytowych.

DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH – segment popularnie zwany BIORK

Kwintesencja naszej historii kredytowej. Najważniejsza część raportu widoczna dla banków/SKOKów, będącą rozwinięciem informacji podanych w segmentach DANE SUMARYCZNE OGÓLNE/SZCZEGÓŁOWE. Jest to również najważniejsza część raportu dla nas samych, kiedy chcemy poprawić naszą wiarygodność kredytową.

Każde zobowiązanie, które może być przetwarzane dla celów oceny zdolności kredytowej, jest rozbite na części pierwsze. Omówmy najistotniejsze fragmenty

Nagłówek

W nagłówku zawarta jest nazwa banku/SKOKu oraz informacja o statusie rachunku (otwarty/zamknięty).

Nie wszystkie nazwy banku/SKOKu są intuicyjne. W moim przypadku INTELIGO oznaczone jest, jako Pko centrum bankowości elektro. 10205558

Kondycja Rachunku

Pokazuje aktualny stan rachunku, poszczególne parametry kredytu i szereg innych informacji, np. podjęte ewentualne działania windykacje lub egzekucyjne.

Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z 8 statusów:
– Zaległość 0-30 dni – kod statusu 0

– Zaległość 31-90 dni – kod statusu 1

– Zaległość 91-180 dni – kod statusu 2

– Zaległość powyżej 180 dni – kod statusu 3

– Windykacja – kod statusu W

– Egzekucja – kod statusu E

– Odzyskany – kod statusu O

– Umorzony – kod statusu U

Historia statusu płatności za pomocą wyżej wymienionych kodów pokazuje całą historię rachunku kredytowego, stąd w moim statusie pojawiło się 17 zer, bowiem przez 17 miesięcy nie miałem opóźnień powyżej 30 dni.

Historia rachunku

Informacje zawarte w tabeli zawierające wszystkie niezbędne informacje, m.in.:

– data salda: dzień pobrania danych z banku, u góry najnowsze pobranie

– opisowy status płatności: zgodnie z tabelą podaną powyżej

– kwota do spłaty: ile musimy spłacić (kapitał, odsetki + ew. opłaty) na dzień pobrania danych z banku

– saldo należności wymagalnych: kwota zaległości

– liczba dni opóźnienia:

– liczba zaległych płatności

– średnie saldo wykorzystania limitu: dotyczy kredytów odnawialnych, kart kredytowych itp. Pomocna rubryka, wykorzystywana przez banki/SKOKi do oceny wiarygodności kredytowej. Zbliżanie się do limitu/przekroczenie limitu jest negatywnym sygnałem dla kredytodawcy.

Na podstawie tej tabeli możemy m.in. zaobserwować ewentualne opóźnienia w przekazywaniu danych do BIK SA. Kiedy w kolumnie „liczba dni opóźnienia” pojawiają się liczby z zakresu 31-60 dni, jest to cenna wskazówka. Możemy zastanowić się nad cofnięciem zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Analizując moją historię dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Dopiero w październiku 2011 roku INTELIGO zaczęło przesyłać informacje kredytowe a korzystam z karty kredytowej od stycznia 2011 roku! Ponadto na dzień 7 sierpnia 2011 roku widnieje zaległość 38zł, ale liczba dni opóźnienia wynosi ‘0”  – a zawsze dokonwywałem na czas spłaty minimalnej kwoty zadłużenia (nawet całego zadłużenia w okresie bezodsetkowym). W banku nie potrafili wyjaśnić tego zapisu a BIK SA nie udzieli informacji, bowiem nie jest właścicielem zapisu!

Końcowe podsegmenty zawierają dane osobowe, majątkowe, adresowe, o zatrudnieniu.

INFORMACJA O OCENIE PUNKTOWEJ

Jeżeli zamówiliśmy płatny raport z informacją o ocenie punktowej, otrzymamy liczbę punktów, oznaczenie gwiazdkowe i krótki komentarz.

Informacja punktowa jest pewnego rodzaju wskaźnikiem mogącym pokazać czy i w jakim kierunkiem zmienia się nasza wiarygodność kredytowa.

SEKCJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE PRZETWARZANE DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH

Informacje zawarte w tej sekcji nie są wykorzystywane do analizy zdolności kredytowej – nie są widoczne dla konkretnego banku/SKOKu rozpatrującego wniosek – z dwóch powodów:

1) Minęło 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania albo

2) Zobowiązanie wygasło i nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania*

*Jednocześnie pamiętajmy iż bank/SKOK może przetwarzać dane bez naszej zgody, gdy: zalegamy min. 60 dni ze spłatą, zostaniemy skutecznie poinformowani przez bank/SKOK, minie kolejnych 30dni. W takich wypadku dane “zostają” w sekcji widocznej dla banków/SKOKÓW.

W powyższej sekcji mamy analogiczną strukturę a więc segment DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH a w nim m.in. dane z umowy, kondycja rachunku czy historia rachunku.

Analiza tego fragmentu jest wbrew pozorom bardzo ważna ! Jeżeli mamy niedawno wygasłe zobowiązania z pozytywnymi statusami, powinniśmy udzielić zgodę na przetwarzanie naszych danych. Takie działanie ma sens tylko w przypadku niedawno wygasłych zobowiązań.

Jak już wyżej pisałem, wysłałem do mBANKu oświadczenie o zmianie decyzji dot. przetwarzania danych. Zmiana spowoduje, że przez 2-3 lata (do momentu jak minie 5 lat) moja pozytywna historia spłaty karty kredytowej mBANKu będzie widoczna dla innych banków/SKOKów.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Segment zawiera informacje o ewentualnej upadłości konsumenckiej

DANE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ W CELU ZARZĄDZANIA KLIENTEM

Nasz bank/SKOK składa cykliczne zapytania dot. naszej historii kredytowej. Rubryka niewidoczna dla innych banków/SKOKów i nieistotna dla naszej analizy kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

KredytOK w Olkuszu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
11 lutego 2017

KredytOK w Olkuszu

Jakich pracowników brakuje na rynku ?
Blog
author
Aneta Jankowska
20 października 2017

Jakich pracowników brakuje na rynku ?

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
03 października 2016

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł

Ile zarabia kosmetyczka?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
11 października 2019

Ile zarabia kosmetyczka?

Jak wysłać list polecony? Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
08 kwietnia 2021

Jak wysłać list polecony? Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych

Porównaj