zadluzenia.com
zamknij

Kredyt konsumencki - ogólne informacje

Kredyt konsumencki został uregulowany w ustawie z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (dalej ustawa). Definicja tego kredytu jest bardzo prosta - to każda umowa kredytu lub pożyczki do wysokości 255 550 zł, zawarta z konsumentem, przez przedsiębiorcę udzielającego kredytów. Nie ma znaczenia, jak nazwiemy umowę, istotne jest tylko to czy wystąpiły łącznie powyższe warunki. W praktyce rzadko spotykamy dokument zatytułowany „umowa o kredyt konsumencki”, stosowne zapisy znajdziemy w dalszej części dokumentacji danego produktu finansowego.

 

W zależności, jaki kredyt (hipoteczny, gotówkowy, ratalny, karta kredytowa) będzie spełniał warunki kredytu konsumenckiego, stosujemy różne przepisy ustawy. Kredyt hipoteczny, zawarty z konsumentem przez bank, będzie kredytem konsumenckim, ale tylko niektóre przepisy ustawy, głównie o charakterze informacyjnym, znajdą zastosowanie. Podobnie sprawa wygląda z popularnym debetem na rachunku, kredytem odnawialnym w ROR i paroma innymi wyjątkami. Wyczerpujący katalog wyłączeń zawarty jest w artykule 4 ustawy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy najbardziej popularnych kredytów konsumenckich: ratalnego i gotówkowego.


Obowiązki przed zawarciem umowy

 

Ustawodawca nałożył na kredytodawców oraz pośredników kredytowych szereg obowiązków informacyjnych, w związku z udzielaniem kredytów konsumenckich. Jako konsumenci jesteśmy chronieni jeszcze przed wizytą u pośrednika kredytowego, w SKOKu, lub na stronie internetowej banku. Chcąc zareklamować kredyt, kredytodawca/pośrednik powinien bowiem w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny podać informacje o stopie oprocentowania wraz z wyodrębnionymi opłatami uwzględnionymi w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwocie oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Powyższe informacje podawane są na podstawie reprezentatywnego przykładu.

 

Kredytodawca/pośrednik przekazują konsumentowi ujednolicony formularz informacyjny ze wszystkimi istotnymi danymi. W zależności od rodzaju i warunków kredytu na formularzu może znaleźć się ok. 20 parametrów. Nie zwalnia to kredytodawcy/pośrednika od udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących treści zawartych w formularzu. Możemy również w każdej chwili poprosić o bezpłatny projekt umowy.

 

Obowiązki w czasie trwania umowy

 

Umowa powinna być zawarta na piśmie i zawierać, w zależności od rodzaju kredytu, ok. 20 informacji – analogicznie jak w formularzu informacyjnym, m.in. rodzaj kredytu, rrso, dane osobowe konsumenta czy kwestie wypowiedzenia umowy. W każdym momencie trwania umowy zawartej na czas określony, możemy poprosić o bezpłatny harmonogram spłat, zawierający m.in. informacje o datach i wysokości kolejnych rat kredytu.


 


Jednym z istotniejszych zagadnień kredytowych jest odstąpienie od umowy. Jako konsument mamy prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. W tym terminie musimy wysłać pisemne oświadczenie, na adres wskazany przez kredytodawcę/pośrednika, najlepiej na wzorze, który powinniśmy otrzymać przy podpisywaniu umowy. Jeżeli otrzymaliśmy już kredyt, powinniśmy niezwłocznie zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Jako konsumenci mamy prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Co istotne wysokość spłaty będzie obniżona o koszty kredytu za okres o który skrócono czas obowiązywania umowy. Kredytodawca może w określonych przypadkach pobrać prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty, w maksymalnej wysokości 1% części spłacanej kredytu. Jeżeli mamy taką możliwość, skorzystajmy z powyższego prawa.

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY