Jak wskazały ostatnie badanie BIK pożyczkę lub kredyt w banku komercyjnym lub instytucji poza bankowej posiada 5,34 mln Polaków. Składa się to na 27,3 mln różnego rodzaju umów kredytowych. Przeciętny polski dłużnik ma do spłacenia ponad 38 tysięcy złotych, co w skali kraju oznacza 576 mld zł. długu. 

Autor: Natalia Narloch
Dodano: 16.10.2018
Udostępnij:

Jak informuje BIK, Polacy coraz chętniej się zadłużają, nawet jeśli nie opłacili jeszcze poprzedniej pożyczki. Są to najczęściej osoby w wieku 35-44 lata. Przedział wiekowy jest różny w zależności od typu instytucji bankowej.

Najbardziej popularny wśród osób starszych (65 lat i więcej) jest SKOK, natomiast młodzi klienci (25-34 lat) preferują firmy pożyczkowe.  Z badań Biura Informacji Kredytowej wynika, iż banki komercyjne i spółdzielcze przyciągają głównie osoby w wieku 35-44 lata.

Najmłodsi konsumenci (18-24 lata) najczęściej sięgają po pożyczki. "Wielokrotnie wyższy udział tych osób znajdziemy wśród klientów firm pożyczkowych – co czwarty klient posiadający czynne zobowiązanie o charakterze kredytowym jest klientem tylko firmy pożyczkowej. Dla porównania wśród klientów banków spółdzielczych i SKOK-ów osoby młode to jedynie 2 proc. klientów" – informuje BIK.

Z jakich pożyczek korzystają Polacy?

Według badań Biura Informacji Kredytowej najbardziej popularny jest kredyt konsumpcyjny, z którego korzysta 8,3 mln Polaków. Jedynie w roku 2016 Biorąc pod uwagę jedynie rok 2016 liczba zaciągniętych kredytów przewyższyła 7 milionów. Z kolei liczba użytkowników kart kredytowych to zaledwie 4,8 miliona.

Dużą popularnością wśród Polaków cieszył się także kredyt mieszkaniowy, który posiadało 2,05 mln Polaków. W ubiegłym roku udzielono 178 tysięcy takich kredytów.

Na jaką sumę zadłużyli się Polacy?

Łączna wartość zobowiązań to 576,2 mld zł, co pozwoliłoby na budowę 10 elektrowni atomowych lub 10 nowych linii warszawskiego metra – zaznaczają eksperci BIK. W porównaniu z poprzednim rokiem, zadłużenie wzrosło o 30 mld złotych (ponad 5%).

Wartość kredytów konsumpcyjnych przyznanych w roku 2016 wyniosła 78,5 mld, co oznacza wzrost o 2 mld w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość kredytów hipotetycznych osiągnęła natomiast wartość 39,3 mld zł. 

Według raportu, w roku 2016 pozostało niespłaconych 28 mld zł. „Najbardziej terminowo spłacane są kredyty hipoteczne; liczba zaległych kredytów w tym segmencie z roku na rok systematycznie spada” – czytamy w raporcie. 

Aby pozwolić sobie na zakup mieszkania, przeciętny Polak zadłuża się na sumę 221 412 zł. Związek Banków Polskich podaje, iż ta kwota pozwala na zakup mieszkania w Warszawie o powierzchni 29 metrów kwadratowych (przyjmując iż średnia cena za metr kwadratowy wynosi 7 659 zł). 

Jakie są powody zadłużenia i jak z niego wyjść? 

Raport Biura Informacji Kredytowej przed każdym z opracowanych rozdziałów zawiera część informacyjną (poradnik) objaśniającą bezpieczne korzystanie z danej usługi finansowej. Co więcej, istnieją proste narzędzia pozwalające oszacować wartość kredytu w przyszłości i rzeczywisty koszt spłaty. 

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że powodem zadłużania się społeczeństwa jest w znacznej mierze „życie ponad stan”. Polacy mają tendencję do kupowania zbyt kosztownych dóbr. Nabywają przekraczające ich możliwości finansowe samochody, sprzęt RTV czy luksusową odzież. 

Z drugiej strony, zadłużają się osoby którym brakuje na kupno podstawowych dóbr i spłatę zobowiązań.  Są też tacy, którzy ze względu na utratę pracy lub chorobę biorą kredyt na leki lub uregulowanie innych nieprzewidzianych wydatków. 

Komentarze