Strona główna Porady Czy komornik może zająć nadpłatę podatku za 2016 rok ?

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku za 2016 rok ?

author
Emilia
10 kwietnia 2017
Dłużnicy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, a którzy złożyli już zeznanie PIT za 2016 rok zadają sobie pytanie czy komornik może zabrać należny im zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego ? Czy można się przed tym obronić? Czy dłużnicy mają na to jakiś wpływ ?

Niestety podatnicy mający długi, muszą liczyć się z tym, że w toku egzekucji komornik może zająć nadpłatę podatku. Ale aby taka sytuacja miała miejsce muszą zaistnieć określone warunki.

Przede wszystkim istotne znaczenie ma czas złożenia rocznego zeznania podatkowego. Egzekucji podlega wyłącznie wierzytelność będąca nadpłatą, która powstała przed dokonaniem jej zajęcia lub w chwili zajęcia przez komornika sądowego. Oznacza to, że jeżeli podatnikowi będzie przysługiwała nadpłata podatku, a komornik dokona jej zajęcia przed złożeniem zeznania rocznego przez uprawnioną osobę, to zajęcie będzie bezskuteczne.

Natomiast zajęcie nadpłaty PIT będzie skuteczne w przypadku, kiedy podatnik złożył zeznanie roczne, a urząd skarbowy nie przekazał mu jeszcze należnej kwoty.

Ponadto przepisy Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu postępowania cywilnego nie zezwalają na dokonanie zajęcia wierzytelności (nadpłaty podatku), jeżeli powstaną one po tym zajęciu.

Podsumowując: komornik może zająć wyłącznie nadpłatę podatku, gdy dług już powstał, a organy skarbowe nie mogą przekazywać w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego pieniędzy z nadpłat, jeżeli zajęcie zostało dokonane przed złożeniem zeznania.

Komornik może również zająć zwrot podatku należny na dzieci. Jeśli wierzyciel żąda zajęcia podatku, przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, to komornik może zająć tę kwotę i przekazać ją wierzycielowi. Dlatego też, jeśli osoba posiada długi i toczy się wobec niej postępowanie egzekucyjne musi pamiętać, że zwrot może wcale nie trafić do niej na konto, a do wierzyciela.

Technicznie czynność zajęcia nadpłaty podatku polega na tym, iż komornik przesyła do urzędu skarbowego, właściwego dla dłużnika, pismo o zajęciu wierzytelności. Po otrzymaniu takiego pisma, wypłata nadwyżki podatku zostaje wstrzymana. Urząd skarbowy nie może wypłacić dłużnikowi pieniędzy, a przekazuje je komornikowi bądź też do depozytu sądowego.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Chwilówki Lublin
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
07 stycznia 2022

Chwilówki Lublin

T-Mobile Usługi Bankowe w Otwocku
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Otwocku

PKO BP w Barcinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
18 września 2019

PKO BP w Barcinie

ING Księgowość z funkcją sprawdzenia „białej listy VAT”
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 stycznia 2020

ING Księgowość z funkcją sprawdzenia „białej listy VAT”

PZU ubezpiecza pasażerów LOT
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
11 grudnia 2018

PZU ubezpiecza pasażerów LOT