Sekurytyzacja portfela kapitałowego, brak emisji akcji, emisja obligacji - w taki sposób Idea Bank chciałby osiągnąć wymagane wskaźniki kapitałowe. Osiągane w międzyczasie przez instytucje zyski, będą uzupełniały jej kapitał.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 23.08.2018
Udostępnij:

Bank musi także zawiązać dodatkowe rezerwy i odpisy, które w znacznym stopniu będą obciążające dla grupy, biorąc pod uwagę wyniki drugiego kwartału bieżącego roku. Wszelkie kroki związane są ze sprawą GetBacku oraz zmianą modelu Tax Care i korektą prowizji ubezpieczeniowych.

Z szacunków banku wynika, że wskaźnik Tier1 w ujęciu skonsolidowanym, po wcześniejszym uwzględnieniu korekt, odpisów i rezerw, powinien utrzymać się na poziomie 9,24%, podczas gdy wymagany poziom minimalny wynosi 10,88%. Zaś współczynnik TCR może utrzymać się na poziomie 10,74%, a minimalny wymagany poziom wynosi 12,88%.
 

Z informacji, które przedstawił bank wynika także, że przewidywana jest zwiększona emisja obligacji podporządkowanych, których wartość wynosi blisko 300 000 000 złotych. Emisja ma mieć miejsce w roku 2019.
 

Z drugiej strony zaś, przez bank nie jest pod uwagę brana emisja akcji.

Idea Bank

Akcje banku widnieją na GPW w Warszawie w 2015 roku. Instytucja powstała po przejęciu GMAC Banku  przez Geting Holding. Początkowo bank oferował swoje usługi jedynie online, natomiast w 2011 roku, szczególnie w większych miastach w naszym kraju, zostały otwarte fizyczne oddziały instytucji.


 

Komentarze