zadluzenia.com
zamknij

IIe wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2017

Nowa minimalna stawka godzinowa czy dłuższy czas na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę - to dwie z kilku zmian, które będą obowiązywać pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2017 roku. Nad zmianami pracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resort rozwoju. Jakie czekają nas nowości? 

 


Zmiana stawki godzinowej 

 

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej to jedna z najważniejszych zmian. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub samozatrudnienia zarobią 13 złotych brutto za godzinę pracy. Będzie to stawka waloryzowana, czyli taka, która rośnie razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób, które nawiązały z pracodawcą stosunek pracy. 

 

Ta zmiana ma na celu walkę z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Ministerstwo chce przeciwdziałać zjawiskom zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej ze stawką niższą niż minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje dla pracowników etatowych.

 

Minimalne wynagrodzenie w górę

 

Co więcej, od 1 stycznia pojawi się nowa kwota płacy minimalnej. Będzie to wzrost o 8,1% (150 zł) w stosunku do obecnego roku. Zamiast 1850 złotych brutto otrzymamy 2000 złotych brutto. To kwota 1459 złotych netto.  

Stawka ta ustalana jest na podstawie prognoz na następny rok na wysokość inflacji i - o ile płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - też o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego.


Rząd zlikwidował również przepisy, różnicujące minimalne wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Do końca tego roku zatrudniony w pierwszym roku pracy musi otrzymywać minimalnie 80% najniższego wynagrodzenia. Od 1 stycznia kolejnego roku wszyscy - niezależnie od stażu pracy - będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie. 

 

Resort poinformował, że:  “Ustawa przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach przyznanie pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej w praktyce nie skutkuje zwiększeniem otrzymywanego przez niego wynagrodzenia”.

 

 

Kolejne zmiany

 

Do dziś mieliśmy prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 7 dni od wypowiedzenia umowy o pracę i w terminie 14 dni od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz w przypadku zażądania nawiązania umowy o pracę. Po zmianach, które wprowadziło Ministerstwo Rozwoju czas ten zostanie wydłużony do 21 dni. Co istotne, będzie dotyczył wszystkich przypadków – wypowiedzenia umowy, rozwiązania jej bez wypowiedzenia, a także w momencie zażądania umowy o pracę. 

 

Jak mówi jeden z przepisów zmieniających ustawę Kodeksu pracy, przedstawienie zaświadczenia o niekaralności będzie również obowiązkiem pracowników, którzy zechcą się ubiegać o stanowiska podlegające Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

 „Powiększenie kręgu pracodawców mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności o pracodawcę będącego podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym” (Dz.U. z 2016 r., poz. 174 i 615).

 

Zmieni się też czas na wydanie świadectwa pracy. Stanie się tak, jeżeli zostanie nawiązana z pracownikiem kolejna umowa o pracę w okresie 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. Pracowników natychmiast otrzyma taki dokument w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY