Emerytury w Polsce nie należą do wysokich. Część emerytów decyduje się na podjęcie dodatkowej pracy i zwiększenie swoich dochodów. Nie można jednak robić tego bez ograniczeń - ZUS może zatrzymać wypłatę świadczenia. Do jakiej kwoty emeryt może spokojnie pracować? 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 09.10.2017
Udostępnij:

ZUS może zablokować wypłaty świadczeń (emerytury lub renty) w specjalnych przypadkach. Wszystko uzależnione jest od tego, ile wynosi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez GUS.

Stawki zmieniają się w trakcie roku:

– 1 marca
– 1 czerwca
– 1 września
– 1 grudnia

Ile może dorobić emeryt ?

Zmniejszenie świadczenia, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie emerytury lub renty – po przekroczeniu 130%.

Jak wygląda sytuacja od 1 września 2017 ?

do 2 954,50 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia

od 2 954,50 zł do 5 486,90 zł brutto – świadczenie zmniejszone zostanie o sumę przekroczenia 70%. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

powyżej 5 486,90 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia

Należy pamiętać, że wymienione wyżej kwoty nie dotyczą pracujących emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (od 1 października wynosi on ponownie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Komentarze