Ile komornik może zająć z renty lub emerytury ?

Ile komornik może zająć z renty lub emerytury ?

author
Sienkiewicz
23 maja 2016
Zajęcie emerytury lub renty to często stosowany sposób prowadzenia egzekucji. Ile maksymalnie może zająć komornik sądowy, wyjaśnia asesor komorniczy z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Skąd komornik wie o rencie lub emeryturze

O tym, czy Dłużnik pobiera jedno z wymienionych świadczeń, komornik dowiaduje się poprzez skierowanie zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Samo zajęcie renty i emerytury odbywa się w ten sam sposób. ZUS dokonuje potrąceń na wezwanie komornika, samodzielnie obliczając jego wysokość.

W zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego komornik zawiadamia ZUS o fakcie dokonania zajęcia oraz wzywa do dokonywania potrąceń pobieranego przez Dłużnika świadczenia do wysokości egzekwowanego roszczenia (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń/zwolnień od egzekucji). Zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego otrzymuje również Dłużnik i Wierzyciel.

Dłużnik nie może odebrać świadczenia poza częścią wolną od zajęcia.

Ile komornik zajmie emerytury lub renty

Zajęcie jest dokonane od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu we właściwym Oddziale ZUS-u. Wówczas ZUS dokonuje wyliczenia kwoty potrącenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z renty i emerytury można potrącać:

  • 25% świadczenia – przy egzekucji kredytów, pożyczek
  • 60% świadczenia – w przypadku egzekucji alimentów
  • 50% świadczenia – w przypadku egzekucji za pobyt w odpowiednim zakładzie

z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń, która wynosi 50 % kwoty najniższej emerytury.

Kwota najniższego świadczenia jeśli chodzi o emeryturę, rentę rodzinną i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest taka sama. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niższa. Z kolei renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa są wyższe, o czym mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Renty socjalne są wolne od zajęć komorniczych.

Egzekucja z emerytury/renty – kwota wolna od potrąceń

Granice potrąceń z renty/emerytury ustala się dla świadczenia brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich składek (np. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych czy składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi obecnie 882,56 zł. Oznacza to, że 441,28 zł (50% z 882,56 zł) jest wolne od egzekucji i potrąceń. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od marca 676,75 zł. Wolne od egzekucji i potrąceń jest zatem w tym przypadku 338,37 zł.

W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do świadczenia emerytalno-rentowego, komornik pobiera od Dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Przykład: Komornik zajął świadczenie emerytalno-rentowe Damiana Mielczarka. Na konto komornika sądowego ZUS przekazał pierwsze potrącenie z emerytury Dłużnika. Przekazana przez ZUS kwota to 350 zł.  

Uwzględniając stawkę wynoszącą 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, komornik pobierze opłatę w kwocie 25,90 zł, natomiast do Wierzyciela przekaże kwotę 324,10 zł.  


Przykład: Tomasz Nowak pobiera emeryturę wynoszącą 1.500 zł brutto (1.260 netto). Komornik wszczął przeciwko ww. egzekucję i zajął świadczenie emerytalno-rentowe oraz rachunek bankowy, na który wpływa pobierana przez Tomasza Nowaka emerytura.

Jaką kwotę ZUS przekaże komornikowi ? Co z kwotą wolną od zajęcia ?

ZUS przekaże organowi egzekucyjnemu kwotę 375 zł, tj. 25 % x 1.500 zł. Po potrąceniu Dłużnik może dysponować kwotą 885 zł, która jest większa od ustalonego minimum czyli kwoty 441,28 zł.

Kwota 885 zł jest przekazywana na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA, który jak już wspomniano, jest zajęty. W takiej sytuacji Dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia środków, które wpływają na konto Dłużnika tytułem emerytury.


Przykład: ZUS, na wniosek Wierzycielki Agnieszki Kruk i na podstawie przedłożonego przez nią tytułu wykonawczego potrąca należności alimentacyjne z emerytury Dłużnika alimentacyjnego Janusza Drewnowskiego. Do ZUS-u trafia sporządzone przez komornika sądowego zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego ww. Dłużnika.

Czy na podstawie tytułu wykonawczego Wierzycielka może w ogóle złożyć wniosek do ZUS-u o wypłacanie jej zasądzonych alimentów? Jakie są działania ZUS-u po otrzymaniu zajęcia komorniczego, będąc już we władaniu tytułu wykonawczego, przedłożonego przez Wierzycielkę, zasadzającego alimenty ?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek Wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego potrąca należności alimentacyjne ze świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez ZUS, w tym m.in. z emerytury i renty. Oznacza to, że Wierzyciel może dochodzić alimentów z pominięciem komornika.

Wierzyciel alimentacyjny może wybrać czy chce skierować wniosek egzekucyjny do Komornika, czy też wybrać inną drogę i od razu zgłosić się do organu administracyjnego. ZUS w takiej sytuacji niejako przejmuje obowiązki komornika. Skierowanie do tego samego świadczenia zajęcia komorniczego rodzi konieczność „tradycyjnej egzekucji”. Do tego czasu ZUS wstrzymuje się z wypłatą jakichkolwiek środków – zatrzymuje je na depozycie Zakładu. Komornik powiadamia ZUS, że w sytuacji, gdy emerytura/renta została zajęta w trybie egzekucji sądowej niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń przez trzeciodłużnika (tj. ZUS) i wzywa do dokonywania potrąceń na rachunek komornika.

Następnie komornik dzieli przekazane przez ZUS kwoty do wszystkich spraw, zgodnie z planem podziału. ZUS będzie potrącał 60% świadczenia czyli jeśli Dłużnik pobiera emeryturę w wysokości 1.000 zł brutto (760 zł netto), ZUS powinien przekazać organowi egzekucyjnemu kwotę 600 zł (1.000 x 60%) lecz takie potrącenie pozbawiłoby Dłużnika gwarantowanej sumy wolnej od egzekucji –  441,28 zł – dlatego ZUS potrąci kwotę 318,72 zł.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Mario

Oczywiście jest to niezgodne z prawem.Ponadto emeryt musi zapłacić składkę na ubezpieczenie i podatek od dochodu brutto a komornik nie płaci nic,zajmuje 25%.W tej sprawie należy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich.Ja tak zrobię i wszystkim to doradzam. Mario

Victor

Zwracam uwagę, że przy liczeniu potrąceń komorniczych stosowana jest ZŁODZIEJSKA MATEMATYKA !!! Oblicza się potrącenie 25% od emerytury BRUTTO i w ten sposób obliczoną kwotę odejmuje się od emerytury NETTO !!! W TEN SPOSÓB EMERYT OTRZYMUJE NA RĘKĘ EMERYTURĘ NIŻSZĄ NIE O 25% , LECZ POMNIEJSZONĄ O 33% EMERYTURY NETTO. !!!

włodek

totalne bzdury , egzekucja komornicza którą wylicza na jego wniosek ZUS powinna opierać się o ustawę o emeryturach i rentach , która w sposób nie za bardzo czytelny ale po przeanalizowaniu mówi wyraźnie , że wyliczenie zajęcia opiera się na odjęciu od kwoty brutto emerytury kwoty nie podlegającej egzekucji / 50 % najniższej emerytury / i od tej dopiero kwoty podlega egzekucja do 25 % zajęcia , trzeba o tym także pamiętać to nie obligatoryjne 25 % ale do dyskusji z komornikiem do !!! 25 % ZUS ale to tylko na skutek przemądrzałości swoich pracowników sugeruje , że kwota podana w ustawie 50 % najniższej emerytury jest kwotą , którą ZUS nie może zająć . Bzdura , bo wystarczy policzyć , jeżeli ktoś ma najniższą emeryturę 884 zł to potrącenie mu 25 % to zostanie mu 663 zł a więc gdzie to ma spójność z ograniczeniem zajęć do kwoty 442 zł . porównując pracownika zatrudnionego w gosp. uspołecznionej , jego kwota zwolniona z zajęć komorniczych dzisiaj to kwota najniższego wynagrodzenia miesięcznego coś ok. 1338 zł a więc poniżej tej kwoty zarabianej miesięcznie komornik nie zajmie mu nawet złotówki a emerytowi zajmie przy takiej emeryturze wg ZUS- 334 zł !!! Z konta bankowego komornik nie może zabrać dzisiaj kwoty poniżej 12000 zł rocznie co daje 1000 zł miesięcznie wpływu na konto . NIE DAJCIE SIĘ OSZUKIWAĆ ZUS-owi to nie ich pieniądze i jest im obojętne ile przekazują z emerytury komornikowi .

kliford

a wg mnie powinno być1000 x 60&, czyli 600. Ale kolesiowi ma zostać 441,28 czyli zostaje raptem 160 zł bez groszy...

kliford

o tu jest takie zdanie: ZUS będzie potrącał 60% świadczenia czyli jeśli Dłużnik pobiera emeryturę w wysokości 1.000 zł brutto (760 zł netto), ZUS powinien przekazać organowi egzekucyjnemu kwotę 600 zł (1.000 x 60%) lecz takie potrącenie pozbawiłoby Dłużnika gwarantowanej sumy wolnej od egzekucji - 441,28 zł - dlatego ZUS potrąci kwotę 318,72 z

Podobne artykuły

Ile zarabia rybak?
Bez kategorii
author
Sienkiewicz
02 stycznia 2020

Ile zarabia rybak?

Chwilówki Nidzica
Chwilówki miasta
author
Sienkiewicz
01 kwietnia 2022

Chwilówki Nidzica

Alior Bank w Grodzisku Mazowieckim
Oddziały
author
Sienkiewicz
07 lipca 2019

Alior Bank w Grodzisku Mazowieckim

Bon energetyczny na prąd, gaz, paliwo
Ekonomia
author
Sienkiewicz
02 listopada 2021

Bon energetyczny na prąd, gaz, paliwo

Szybkie pożyczki Miechów
Pożyczki miasta
author
Sienkiewicz
08 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Miechów