zadluzenia.com
zamknij

Ile komornik może zająć z renty lub emerytury ?

Zajęcie emerytury lub renty to często stosowany sposób prowadzenia egzekucji. Ile maksymalnie może zająć komornik sądowy, wyjaśnia asesor komorniczy z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

 

Skąd komornik wie o rencie lub emeryturze

 

O tym, czy Dłużnik pobiera jedno z wymienionych świadczeń, komornik dowiaduje się poprzez skierowanie zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Samo zajęcie renty i emerytury odbywa się w ten sam sposób. ZUS dokonuje potrąceń na wezwanie komornika, samodzielnie obliczając jego wysokość.

 

W zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego komornik zawiadamia ZUS o fakcie dokonania zajęcia oraz wzywa do dokonywania potrąceń pobieranego przez Dłużnika świadczenia do wysokości egzekwowanego roszczenia (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń/zwolnień od egzekucji). Zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego otrzymuje również Dłużnik i Wierzyciel.

 

Dłużnik nie może odebrać świadczenia poza częścią wolną od zajęcia.

 

Ile komornik zajmie emerytury lub renty

 

Zajęcie jest dokonane od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu we właściwym Oddziale ZUS-u. Wówczas ZUS dokonuje wyliczenia kwoty potrącenia.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z renty i emerytury można potrącać:

 

  • 25% świadczenia - przy egzekucji kredytów, pożyczek
  • 60% świadczenia - w przypadku egzekucji alimentów
  • 50% świadczenia - w przypadku egzekucji za pobyt w odpowiednim zakładzie

 

 

 

 

 

 

z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń, która wynosi 50 % kwoty najniższej emerytury.

 

Kwota najniższego świadczenia jeśli chodzi o emeryturę, rentę rodzinną i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest taka sama. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niższa. Z kolei renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa są wyższe, o czym mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Renty socjalne są wolne od zajęć komorniczych.

 

Egzekucja z emerytury/renty - kwota wolna od potrąceń

 

Granice potrąceń z renty/emerytury ustala się dla świadczenia brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich składek (np. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych czy składki na ubezpieczenie zdrowotne).

 

Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi obecnie 882,56 zł. Oznacza to, że 441,28 zł (50% z 882,56 zł) jest wolne od egzekucji i potrąceń. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od marca 676,75 zł. Wolne od egzekucji i potrąceń jest zatem w tym przypadku 338,37 zł.

 

W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do świadczenia emerytalno-rentowego, komornik pobiera od Dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia.


Przykład:Komornik zajął świadczenie emerytalno-rentowe Damiana Mielczarka. Na konto komornika sądowego ZUS przekazał pierwsze potrącenie z emerytury Dłużnika. Przekazana przez ZUS kwota to 350 zł.  


Uwzględniając stawkę wynoszącą 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, komornik pobierze opłatę w kwocie 25,90 zł, natomiast do Wierzyciela przekaże kwotę 324,10 zł.  


Przykład: Tomasz Nowak pobiera emeryturę wynoszącą 1.500 zł brutto (1.260 netto). Komornik wszczął przeciwko ww. egzekucję i zajął świadczenie emerytalno-rentowe oraz rachunek bankowy, na który wpływa pobierana przez Tomasza Nowaka emerytura.

 

Jaką kwotę ZUS przekaże komornikowi ? Co z kwotą wolną od zajęcia ?

ZUS przekaże organowi egzekucyjnemu kwotę 375 zł, tj. 25 % x 1.500 zł. Po potrąceniu Dłużnik może dysponować kwotą 885 zł, która jest większa od ustalonego minimum czyli kwoty 441,28 zł.


Kwota 885 zł jest przekazywana na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA, który jak już wspomniano, jest zajęty. W takiej sytuacji Dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia środków, które wpływają na konto Dłużnika tytułem emerytury.


Przykład: ZUS, na wniosek Wierzycielki Agnieszki Kruk i na podstawie przedłożonego przez nią tytułu wykonawczego potrąca należności alimentacyjne z emerytury Dłużnika alimentacyjnego Janusza Drewnowskiego. Do ZUS-u trafia sporządzone przez komornika sądowego zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego ww. Dłużnika.

 

Czy na podstawie tytułu wykonawczego Wierzycielka może w ogóle złożyć wniosek do ZUS-u o wypłacanie jej zasądzonych alimentów? Jakie są działania ZUS-u po otrzymaniu zajęcia komorniczego, będąc już we władaniu tytułu wykonawczego, przedłożonego przez Wierzycielkę, zasadzającego alimenty ?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek Wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego potrąca należności alimentacyjne ze świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez ZUS, w tym m.in. z emerytury i renty. Oznacza to, że Wierzyciel może dochodzić alimentów z pominięciem komornika.

 

Wierzyciel alimentacyjny może wybrać czy chce skierować wniosek egzekucyjny do Komornika, czy też wybrać inną drogę i od razu zgłosić się do organu administracyjnego. ZUS w takiej sytuacji niejako przejmuje obowiązki komornika. Skierowanie do tego samego świadczenia zajęcia komorniczego rodzi konieczność „tradycyjnej egzekucji”. Do tego czasu ZUS wstrzymuje się z wypłatą jakichkolwiek środków – zatrzymuje je na depozycie Zakładu. Komornik powiadamia ZUS, że w sytuacji, gdy emerytura/renta została zajęta w trybie egzekucji sądowej niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń przez trzeciodłużnika (tj. ZUS) i wzywa do dokonywania potrąceń na rachunek komornika.


Następnie komornik dzieli przekazane przez ZUS kwoty do wszystkich spraw, zgodnie z planem podziału. ZUS będzie potrącał 60% świadczenia czyli jeśli Dłużnik pobiera emeryturę w wysokości 1.000 zł brutto (760 zł netto), ZUS powinien przekazać organowi egzekucyjnemu kwotę 600 zł (1.000 x 60%) lecz takie potrącenie pozbawiłoby Dłużnika gwarantowanej sumy wolnej od egzekucji -  441,28 zł - dlatego ZUS potrąci kwotę 318,72 zł.

Skomentuj artykuł
captcha
~Victor

Zwracam uwagę, że przy liczeniu potrąceń komorniczych stosowana jest ZŁODZIEJSKA MATEMATYKA !!! Oblicza się potrącenie 25% od emerytury BRUTTO i w ten sposób obliczoną kwotę odejmuje się od emerytury NETTO !!! W TEN SPOSÓB EMERYT OTRZYMUJE NA RĘKĘ EMERYTURĘ NIŻSZĄ NIE O 25% , LECZ POMNIEJSZONĄ O 33% EMERYTURY NETTO. !!!   Odpowiedź

~Mario

Oczywiście jest to niezgodne z prawem.Ponadto emeryt musi zapłacić składkę na ubezpieczenie i podatek od dochodu brutto a komornik nie płaci nic,zajmuje 25%.W tej sprawie należy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich.Ja tak zrobię i wszystkim to doradzam. Mario   Odpowiedź

~włodek

totalne bzdury , egzekucja komornicza którą wylicza na jego wniosek ZUS powinna opierać się o ustawę o emeryturach i rentach , która w sposób nie za bardzo czytelny ale po przeanalizowaniu mówi wyraźnie , że wyliczenie zajęcia opiera się na odjęciu od kwoty brutto emerytury kwoty nie podlegającej egzekucji / 50 % najniższej emerytury / i od tej dopiero kwoty podlega egzekucja do 25 % zajęcia , trzeba o tym także pamiętać to nie obligatoryjne 25 % ale do dyskusji z komornikiem do !!! 25 % ZUS ale to tylko na skutek przemądrzałości swoich pracowników sugeruje , że kwota podana w ustawie 50 % najniższej emerytury jest kwotą , którą ZUS nie może zająć . Bzdura , bo wystarczy policzyć , jeżeli ktoś ma najniższą emeryturę 884 zł to potrącenie mu 25 % to zostanie mu 663 zł a więc gdzie to ma spójność z ograniczeniem zajęć do kwoty 442 zł . porównując pracownika zatrudnionego w gosp. uspołecznionej , jego kwota zwolniona z zajęć komorniczych dzisiaj to kwota najniższego wynagrodzenia miesięcznego coś ok. 1338 zł a więc poniżej tej kwoty zarabianej miesięcznie komornik nie zajmie mu nawet złotówki a emerytowi zajmie przy takiej emeryturze wg ZUS- 334 zł !!! Z konta bankowego komornik nie może zabrać dzisiaj kwoty poniżej 12000 zł rocznie co daje 1000 zł miesięcznie wpływu na konto . NIE DAJCIE SIĘ OSZUKIWAĆ ZUS-owi to nie ich pieniądze i jest im obojętne ile przekazują z emerytury komornikowi .   Odpowiedź

~kliford

a wg mnie powinno być1000 x 60&, czyli 600. Ale kolesiowi ma zostać 441,28 czyli zostaje raptem 160 zł bez groszy...   Odpowiedź

~kliford

o tu jest takie zdanie: ZUS będzie potrącał 60% świadczenia czyli jeśli Dłużnik pobiera emeryturę w wysokości 1.000 zł brutto (760 zł netto), ZUS powinien przekazać organowi egzekucyjnemu kwotę 600 zł (1.000 x 60%) lecz takie potrącenie pozbawiłoby Dłużnika gwarantowanej sumy wolnej od egzekucji - 441,28 zł - dlatego ZUS potrąci kwotę 318,72 z   Odpowiedź

~kliford

mimo wszystko nie do końca rozumiem tą matematykę.   Odpowiedź

~rencista socjalny z komornikem na karku od 12 lat

renta socjalna nie gwarantuje przed egzekucją komorniczą jest nie prawda że renta socjalna jest wolna od egzekucji komorniczej komornik może zabrać z renty tym samy dłużnik popada w dalsze długi bo tak kwota jest poniżej minimum egzystencji ja mam komornika od 12 lat na rencie socjalnej   Odpowiedź