Nowa moneta „Pięć wieków Reformacji w Polsce”

Nowa moneta „Pięć wieków Reformacji w Polsce”

author
Aneta Jankowska
26 października 2017
Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską „Pięć wieków Reformacji w Polsce”. Zaprojektowała ją Anna Wątróbska-Wdowiarska.

Źródło: nbp.pl

Jak wygląda moneta ?

Na awersie jubileuszowej monety znajduje się fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, zawiązanej w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Na rewersie natomiast umieszczono podobiznę biskupa luterańskiego Juliusza Burschego z komandorią Orderu Polonia Restituta. To osoba wyjątkowo zasłużona dla Polski. Wiosną 1919 r. uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu jako ekspert polski do spraw Śląska Cieszyńskiego i Prus Wschodnich. W latach 1919–1920 kierował polskim komitetem plebiscytowym na Warmii. Przywiązanie do polskości było powodem jego męczeńskiej śmierci w berlińskim więzieniu na Moabicie w lutym 1942 roku.

Źródło: nbp.pl

Moneta “Pięć wieków Reformacji w Polsce”

Nominał: 20 zł
Metal: Ag 925/1000
Stempel: lustrzany, mikrodruk
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Brzeg (bok): gładki
Nakład: do 20 000 szt.
Projektant: Anna Wątróbska-Wdowiarska
Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

W folderze emisyjnym NBP, profesor Edward Opaliński przybliża czasy, którym została poświęcona moneta: 

31 X 1517 r. augustianin Marcin Luter ogłosił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych przeciwko handlowi odpustami. Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, która szybko rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił się w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci Czeskich. W latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się Bracia Polscy. Pokojowe współżycie różnych wyznań miało w państwie polsko-litewskim długą tradycję. Swobodą wyznaniową cieszyli się prawosławni i Żydzi, a na Litwie także Tatarzy i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali zahamować ekspansję protestantyzmu, ale ich edykty nie były przestrzegane. Sami władcy przyczynili się zresztą pośrednio do zakorzenienia luteranizmu w naszej części Europy – Zygmunt I potwierdził przekształcenie państwa krzyżackiego w księstwo luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował powstanie luterańskiej Kurlandii. W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą pokoju religijnego, a wśród elit szlacheckich przeważał protestantyzm. Dopiero bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta i konieczność wyboru monarchy skłoniła szlachtę do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed konfliktami religijnymi”.

Monetę można nabyć w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Klienci indywidualni BNP Paribas przejdą do GOonline
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 maja 2020

Klienci indywidualni BNP Paribas przejdą do GOonline

Wyróżnienie Gazety Finansowej dla Miloan
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 października 2018

Wyróżnienie Gazety Finansowej dla Miloan

Tymczasowe zwolnienia w SAS z powodu koronawirusa
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 marca 2020

Tymczasowe zwolnienia w SAS z powodu koronawirusa

KredytOK w Białej Podlaskiej
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
18 lutego 2017

KredytOK w Białej Podlaskiej

Promocja „Noworoczne konto” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
31 grudnia 2019

Promocja „Noworoczne konto” w BNP Paribas

Zasiłek rodzinny
Świadczenia socjalne
author
Halszka Gronek
10 lutego 2020

Zasiłek rodzinny

Porównaj