Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską „Pięć wieków Reformacji w Polsce”. Zaprojektowała ją Anna Wątróbska-Wdowiarska.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 26.10.2017
Udostępnij:

Źródło: nbp.pl

Jak wygląda moneta ?

Na awersie jubileuszowej monety znajduje się fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, zawiązanej w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Na rewersie natomiast umieszczono podobiznę biskupa luterańskiego Juliusza Burschego z komandorią Orderu Polonia Restituta. To osoba wyjątkowo zasłużona dla Polski. Wiosną 1919 r. uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu jako ekspert polski do spraw Śląska Cieszyńskiego i Prus Wschodnich. W latach 1919–1920 kierował polskim komitetem plebiscytowym na Warmii. Przywiązanie do polskości było powodem jego męczeńskiej śmierci w berlińskim więzieniu na Moabicie w lutym 1942 roku.

Źródło: nbp.pl

Moneta “Pięć wieków Reformacji w Polsce”

Nominał: 20 zł
Metal: Ag 925/1000
Stempel: lustrzany, mikrodruk
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Brzeg (bok): gładki
Nakład: do 20 000 szt.
Projektant: Anna Wątróbska-Wdowiarska
Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

W folderze emisyjnym NBP, profesor Edward Opaliński przybliża czasy, którym została poświęcona moneta: 

31 X 1517 r. augustianin Marcin Luter ogłosił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych przeciwko handlowi odpustami. Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, która szybko rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił się w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci Czeskich. W latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się Bracia Polscy. Pokojowe współżycie różnych wyznań miało w państwie polsko-litewskim długą tradycję. Swobodą wyznaniową cieszyli się prawosławni i Żydzi, a na Litwie także Tatarzy i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali zahamować ekspansję protestantyzmu, ale ich edykty nie były przestrzegane. Sami władcy przyczynili się zresztą pośrednio do zakorzenienia luteranizmu w naszej części Europy – Zygmunt I potwierdził przekształcenie państwa krzyżackiego w księstwo luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował powstanie luterańskiej Kurlandii. W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą pokoju religijnego, a wśród elit szlacheckich przeważał protestantyzm. Dopiero bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta i konieczność wyboru monarchy skłoniła szlachtę do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed konfliktami religijnymi”.

Monetę można nabyć w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Komentarze