W ubiegłym roku kupiliśmy detaliczne obligacje skarbowe za prawie 7 mld zł. To najwięcej od 10 lat, od kiedy ministerstwo publikuje odpowiednie dane. To średnio 571 mln zł miesięcznie, czyli o prawie 50% więcej niż rok wcześniej.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 19.01.2018
Udostępnij:

Pod koniec roku zauważono wyraźne przyspieszenie sprzedaży, kiedy do oferty dołączyły papiery trzymiesięczne. Ich oprocentowanie – 1,5%w skali roku, pozostaje niższe niż inflacja CPI, jednak i tak jest konkurencyjne w porównaniu z przeciętną lokatą.

Piotr Nowak, wiceszef Ministerstwa Finansów ocenia, że rok 2017 to zdecydowanie dobry rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych. 

Najwyższy na przestrzeni ostatniej dekady wynik sprzedaży przekraczający 6,8 mld zł potwierdza rosnące zainteresowanie tą formą oszczędzania. Nabywcy docenili obligacje skarbowe, przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup 571 mln zł. Oznacza to wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o blisko 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zakładając dziś roczną lokatę na kwotę tysiąca złotych, można liczyć jedynie na 13,5 złotych odsetek po opodatkowaniu. To za mało, aby ochronić przed panującą inflacją. Za rok wyjęte z konta pieniądze będą miały mniejszą siłę nabywczą, niż mają dziś. Wynik na przeciętnej lokacie jest ponadto na tyle nieatrakcyjny, że Polacy coraz odważniej inwestują swoje oszczędności. Kapitał płynie więc na rynki akcji, nieruchomości, funduszy inwestycyjnych czy obligacji korporacyjnych i skarbowych – tłumaczy Bartosz Turek, analityk Open Finance.

Sprzedaż obligacji

Piotr Nowak podkreśla, że sprzedaż obligacji (indeksowanych inflacją) 4- i 10-letnich w 2017 roku była ponad 3-krotnie wyższa w porównaniu do 2016 roku i stanowiła 44% łącznej sprzedaży. 

W komunikacie MF czytamy, że w ubiegłym roku oszczędzający docenili również nowy produkt na rynku – wprowadzone w październiku do stałej oferty – obligacje o trzymiesięcznym okresie do wykupu. Na ich zakup w IV kwartale przeznaczono 650 mln zł. 

W ubiegłym roku najchętniej wybierane były obligacje dwuletnie, które znalazły nabywców na kwotę 3 mld zł (43% całorocznej sprzedaży).

Wartość sprzedaży innych rodzajów obligacji wyniosła:

  • 3-miesięczne – 650,3 mln zł
  • 2-letnie – 2,9 mld zł
  • 3-letnie – 216,7 mln zł
  • 4-letnie – 2,4 mld zł
  • 10-letnie – 560,5 mln zł
  • obligacje rodzinne (500+) – 16,9 mln zł
Komentarze