Resort polityki społecznej uaktualnił zasady realizacji rządowego programu wsparcia „Opieka 75+”. Na jakie zmiany powinniśmy być przygotowani?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 30.09.2018
Udostępnij:

Rządowy program wsparcia seniorów „Opieka 75+” ruszył wraz z początkiem 2018 roku. Głównym celem Programu jest udzielenie starszym osobom pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku oraz stanu zdrowia.
 

Podstawowym założeniem Programu „Opieka 75+” jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych dedykowanych osobom starszym. Wsparcie to nie trafi jednak do wszystkich potrzebujących.
 

Na dofinansowanie świadczeń opiekuńczych mogą liczyć seniorzy zamieszkujący gminy o liczbie na stałe zameldowanych mieszkańców nieprzekraczającej 60 tysięcy. Wszystko to dlatego, iż właśnie w tych małych gminach sytuacja demograficzna jest szczególnie niekorzystna. 

Jakie zmiany?
W roku 2018 na wsparcie z rządowego programu „Opieka 75+” liczyć mogli samotni seniorzy w wieku równym lub wyższym niż 75 lat – o ile zamieszkiwali niewielką gminę, w której usługi opiekuńcze są świadczone samodzielnie.
 

Jak wynika jednak ze słów Ministry Rafalskiej, wskutek obserwacji społeczeństwa i wyciągania wniosków resort polityki społecznej postanowił, iż konieczne jest rozszerzenie grona odbiorców Programu.
 

Od 2019 roku na wsparcie z programu „Opieka 75+” liczyć będą mogli nie tylko samotni seniorzy, lecz także ci mieszkający wraz ze swą rodziną. „Okazuje się, że są rodziny, w których dwie osoby mają powyżej 75 lat i obie potrzebują wsparcia” – wyjaśnia Elżbieta Rafalska. 

Kto otrzyma wsparcie?
Oferta dofinansowania usług opiekuńczych dedykowanych polskim seniorom dotychczas dostępna była jedynie dla małych gmin, które samodzielnie świadczą tego typu usługi na rzecz swych mieszkańców.
 

Początkowo do Programu kwalifikowały się jedynie te gminy, w których liczba zameldowanych na stałe mieszkańców nie przekraczała 20 tysięcy. Później podniesiono ten próg do 40 tysięcy mieszkańców, a w połowie roku 2018 – do 60 tysięcy mieszkańców.
 

Resort polityki społecznej zapowiedział także, iż na pomoc pieniężną będą mogły liczyć nie tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie, lecz także te, które finansują owe świadczenia poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Szerszy dostęp do świadczeń
Jak zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki z programu „Opieka 75+” zostaną przeznaczone nie tylko na zwiększenie liczby godzin korzystania z usług opiekuńczych wśród osób, które pobierały lub wciąż pobierają taką pomoc, lecz także na dofinansowanie tychże usług dla seniorów, którzy dotychczas z nich nie korzystali.
 

Dzięki zmianom programu „Opieka 75+” jeszcze więcej polskich seniorów będzie mogło skorzystać z aż 50-procentowego dofinansowania na świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 

MRPiPS zwróciło uwagę na fakt, iż dzięki programowi „Opieka 75+” liczba osób korzystających z usług opiekuńczych stale rośnie. Według danych resoru już w pierwszym półroczu 2018 r. w programie "Opieka 75+" uczestniczyło 358 gmin. Co więcej, do 30 czerwca 2018 r. gminy zgłosiły zapotrzebowanie na pieniądze z rezerwy celowej na ponad 6 mln zł.

Komentarze