Aż 1 230 pracowniczych programów emerytalnych w Polsce

Aż 1 230 pracowniczych programów emerytalnych w Polsce

author
Halszka Gronek
12 sierpnia 2019

W 2018 roku w Polsce funkcjonowało aż 1230 pracowniczych programów emerytalnych, z czego lwia część to umowy zawarte z zakładami ubezpieczeń. Wartość wszystkich aktywów zgromadzonych przez Polaków w tychże programach wynosiła 12,8 mld złotych, co oznacza roczny wzrost na poziomie 1,2%. Sprawdzamy pozostałe szczegóły najnowszego raportu KNF.

W środę 7 sierpnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała najnowszy raport dotyczący pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Dokument ten stanowi swoiste podsumowanie programów i funduszy emerytalnych działających w Polsce w roku 2018. Mowa o  proponowanych na krajowym rynku formach oszczędzania na emeryturę, które są jednocześnie jednym z elementów III filara systemu emerytalnego w Polsce. 

"

W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje charakteryzujące rynek pracowniczych programów emerytalnych według stanu nadzień 31.12.2018 r., jak również analizę porównawczą wybranych zagadnień przy uwzględnieniu danych za lata 1999-2018.

– czytamy w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zestawienie powstało w oparciu o dane pozyskane od instytucji zarządzających środkami programowymi. Mowa o zakładach ubezpieczeń na życie, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz o pracowniczych towarzystwach emerytalnych. Co więcej, informacje uzupełniające pochodzą od pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne. Wszak zgodnie z literą prawa są oni zobowiązani  do przekazywania organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonych programów.


Sprawdź stopę zastąpienia dla polskich emerytów: https://www.zadluzenia.com/stopa-zastapienia-system-emerytalny/ 

Wiele programów, niewielu chętnych?

Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego, w ubiegłym roku kalendarzowym na polskim rynku funkcjonowało aż 1230 pracowniczych programów emerytalnych. Najwięcej z nich, bo aż 623, realizowanych było w formie umowy z zakładem ubezpieczeń. Nieco mniej (582 pracownicze programy emerytalne) to umowy z funduszem inwestycyjnym. Najmniej liczne są pracownicze fundusze emerytalne. Tych w 2018 roku funkcjonowało 25. 

Mimo imponującej liczby różnorakich programów emerytalnych, liczba osób z nich korzystających nie budzi podziwu. Jest to zaledwie 426 tysięcy osób, co oznacza, że tylko 2,6% pracujących Polek i Polaków zdecydowało się skorzystać z oferty polskich pracowniczych programów emerytalnych. W ich imieniu pracodawcy wpłacili w ubiegłym roku 1 311 mln złotych tak zwanej składki podstawowej. Oprócz tego pracownicy sami, z własnych środków, zasilili konta o składkę dodatkową w wysokości 45,8 mln złotych. 

W raporcie sporządzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego czytamy, iż w ubiegłym roku średnia wysokość rocznej składki podstawowej przypadająca na jednego uczestnika PPE wynosiła 4 070 złotych. Oznacza to wzrost składki opłacanej przez pracodawców na poziomie 244 złotych rocznie w porównaniu z rokiem wcześniejszym (2017). Dzięki podwyższeniu wpłat zwiększyła się także ogólna wartość aktywów zgromadzonych przez polskich pracowników na kontach emerytalnych. Na koniec 2018 roku ich suma wynosiła 12,8 mld złotych (+1,2% rdr.).

Kto najchętniej uczestniczy w PPE?

W raporcie opracowanym przez KNF czytamy, iż w 2018 roku najwięcej pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne działało na terenie Mazowsza (20,74%) oraz Śląska (13,18%). Dobre wyniki odnotowano także w takich województwach, jak wielkopolskie, dolnośląskie czy pomorskie. W tych rejonach około 8,5-10% pracodawców uczestniczy w pracowniczych programach emerytalnych i odprowadza składki w imieniu swych pracowników. 

Najniższa aktywność w obszarze PPE dotyczy pracodawców z województw: lubuskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Wyniki w tych rejonach to odpowiednio: 1,22% dla woj. lubuskiego, 1,80% dla Podlasia oraz 1,94% dla woj. świętokrzyskiego. Nie najlepsze wskaźniki udziału w PPE dotyczą także Warmii i Mazur, województwa zachodniopomorskiego, Lubelszczyny oraz okolic Opola. W tych rejonach udział pracodawców uczestniczących w PPE względem wszystkich uczestników z Polski mieści się w zakresie od 2,3 do ok. 3,3%. 

Pod względem prowadzonej działalności gospodarczej największe grono przedsiębiorców uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Co czwarty pracodawca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, a co szósty posiada status spółdzielni. W przypadku „jednoosobówek”, a więc działalności gospodarczych prowadzonych przez jedną osobę fizyczną, odsetek uczestników wynosi niecałe 4%. Tak niski wynik spowodowany jest między innymi faktem, iż wielu samozatrudnionych nie zatrudnia pracowników.


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2018_66737.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Dęblin
Chwilówki miasta
autor wpisu
Marta Janusz
15 lutego 2022

Chwilówki Dęblin

BGK wykupi wierzytelności polskiego eksportu na Ukrainę
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 października 2019

BGK wykupi wierzytelności polskiego eksportu na Ukrainę

Podstawowy rachunek płatniczy
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
29 maja 2018

Podstawowy rachunek płatniczy

Poczta Polska nadaje przesyłki do kolejnych państw świata
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 lipca 2021

Poczta Polska nadaje przesyłki do kolejnych państw świata

Pożyczki bez zaświadczeń Warszawa
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
19 kwietnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Warszawa

Kredyt gotówkowy Wrocław
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
24 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Wrocław

Porównaj