Aż 200 mln euro wparcia dla zrównoważonego transportu

Aż 200 mln euro wparcia dla zrównoważonego transportu

author
Halszka Gronek
08 grudnia 2019

Twoja firma planuje wdrożenie inwestycji związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie? A może masz pomysł na to, jak rozbudować lub unowocześnić Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowy? BGK wraz z Komisją Europejską mają do rozdysponowania aż 200 milionów euro dla inwestycji wspierających zrównoważony transport. Sprawdzamy szczegóły.

Polski bank rozwoju podpisał kolejną umowę dotyczącą strategicznej współpracy na rzecz rozwoju polskiej infrastruktury. Tym razem partnerem inwestycyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego została Komisja Europejska, wraz z którą polska instytucja podejmie działania na rzecz promocji rozwoju paliw alternatywnych oraz rozwoju europejskiej sieci transportowej. Środki przeznaczone na ten cel opiewają na kwotę 200 milionów euro. Cała inicjatywna ma natomiast formę ogólnoeuropejskiego konkursu pt. „Łącząc Europę” (CEF Transport Blending Facility).

W ramach realizacji konkursu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnił rolę partnera wdrażającego projekt w Polsce. Do zakresu obowiązków instytucji zalicza się także poszukiwanie potencjalnych projektów i wypłacanie środków z ogólnej puli. Dotacje przyznawane laureatom konkursu pt. „Łącząc Europę” przybiorą postać tak zwanego blendingu, czyli produktu finansowego łączącego w sobie kredyt i bezzwrotne wsparcie (grant). Środki wypłacane przez BGK mają zasilić inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie finansowe?

W przypadku programu CEF Blending Facility, a więc ogólnoeuropejskiego konkursu pt. „Łącząc Europę”, pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską mają zasilić inwestycje rozwijające zrównoważony transport. Mowa o projektach związanych między innymi z wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie (wodór, CNG, LNG czy energia elektryczna) lub z rozbudową i unowocześnieniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Pula konkursu na całą Unię Europejską wynosi aż 198 mln euro.

W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy także, iż warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie finansowania zwrotnego na realizację projektu (a więc posiadanie odpowiedniej zdolności i wiarygodności kredytowej). O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne. Na tym etapie rolą polskiego banku rozwoju będzie identyfikacja potencjalnych projektów, ich wstępna analiza pod kątem zgodności z założeniami programu oraz ocena zdolności kredytowej podmiotu realizującego inwestycję. 

Po przeanalizowaniu wniosku konkursowego Bank Gospodarstwa Krajowego podejmie decyzję o udzieleniu promesy kredytowej. Powinna ona dotyczyć finansowania na kwotę co najmniej 5 mln euro. Na kolejnym etapie rozpatrywania wniosku projekt oceniony zostanie przez samą Komisję Europejską. To właśnie ten organ odpowiadać będzie za podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przyznania grantu. Kwota finansowania zależeć będzie od dwóch czynników: zakresu projektu i jego wartości. Warto jednak dodać, iż nie może być ona mniejsza niż 1 mln euro.

Współpraca z KE to wielki sukces polskiego banku

Jak czytamy w komunikacie praowym BGK, formuła konkursu grantowego pt. „Łącząc Europę” zakłada ścisłą współpracę Unii Europejskiej z instytucjami finansowymi w poszczególnych krajach, czyli tak zwanymi partnerami wdrażającymi. Bank Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym państwowym bankiem rozwoju, któremu udało się podpisać umowę na wdrażanie programu z samą Komisją Europejską. Zbliżoną działalność – choć na szczeblu ponadnarodowym, a nie państwowym – polegającą na obsłudze programu w krajach unijnych prowadzi Europejski Bank Inwestycyjny.

"

Zawarcie umowy z Komisją Europejską to wyróżnienie i wyraz zaufania instytucji UE do Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszymy się, że nasze doświadczenie i dobre wyniki we wdrażaniu środków europejskich zostały docenione. Lata doświadczeń sprawiły, że jesteśmy gotowi angażować się ekspercko i finansowo w programy bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską

– wyjaśnia Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.


Źródła:
https://media.bgk.pl/80569-200-mln-euro-na-rozwoj-zrownowazonego-transportu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Sierpcu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 lipca 2019

PKO BP w Sierpcu

Promocja: „Jesienny szał” w BNP Paribas
Aktualności
author
Patryk Byczek
27 września 2021

Promocja: „Jesienny szał” w BNP Paribas

Pożyczki bez BIK Łęczna
Wpisy Inne
author
Aleksandra Gościnna
25 sierpnia 2017

Pożyczki bez BIK Łęczna

Inspektorat ZUS w Pułtusku
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Pułtusku

PKO BP w Kazimierzu Biskupim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Kazimierzu Biskupim

Porównaj