Banki spółdzielcze pod lupą KNF

Banki spółdzielcze pod lupą KNF

author
Alicja Uzarowicz
24 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w ostatnim czasie raport, w którym opisuje sytuację ekonomiczną, jaka cechuje obecnie banki spółdzielcze. Wynik finansowy tych pierwszych cechował dwucyfrowy wzrost rok do roku, a stratę poniosły w pierwszym kwartale 2019 roku tylko 2 banki z tej grupy.

Najnowszy raport Komisji Nadzoru Finansowego jako temat przewodni przyjął banki spółdzielcze, a właściwie ich kondycję gospodarczą. Ze względu na fakt, iż podmiotów działających jako banki spółdzielcze było w Polsce pod koniec marca bieżącego roku 547, stanowią one znaczną część sektora bankowego.

Wśród wszystkich działających banków tego rodzaju 308 było członkiem systemu ochrony IPS BPS, a kolejne 196 należało do IPS SGB. Wszystkie statystyki zaprezentowane w raporcie wskazują na bardzo dobrą kondycję banków spółdzielczych w Polsce.

W każdej badanej kategorii bowiem uzyskały one po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniki o przynajmniej kilka procent lepsze niż przed rokiem. Oznacza to zatem wzrost zarówno wyniku finansowego netto, czyli po odjęciu należnych podatków od przychodu, jak również należności, depozytów i funduszy własnych.

Festiwal Akademia Gitary sponsorowany przez SGB

Banki spółdzielcze z wynikami lepszymi niż rok temu

Łączny wynik finansowy netto wszystkich banków spółdzielczych w Polsce wyniósł 232,5 mln zł. Jest to jednocześnie o prawie 15 proc. więcej niż wynika to z analogicznego badania przeprowadzonego przed rokiem. W badanym okresie pierwszego kwartału 2019 r. tylko dwa banki spółdzielcze poniosły stratę.

Co więcej, łączna wysokość tychże strat wynosi 3,5 mln zł, co nie stanowi znacznej kwoty przyrównując ją do zysków pozostałych banków tegoż sektora. Jak już wcześniej wspomniano wzrost nastąpił również w odniesieniu do należności.

Te od sektora niefinansowego, a także rządowego i samorządowego odnotowały wartość 75,7 mld zł. Świadczy to o wzroście 5,3 proc. rok do roku. Należności banków stanowią również kredyty. Wśród wszystkich udzielonych zobowiązań aż 63,6 proc. osób prywatnych wzięło kredyt mieszkaniowy, co przełożyło się na ich wartość rzędu 11,7 mln zł.

BS API od Banków Spółdzielczych już niedługo

Jakość portfela kredytowego

Poza samym faktem udzielania kredytów, kluczowym do oceny stany sektora banków spółdzielczych jest sprawdzenie udziału wśród wszystkich udzielonych zobowiązań należności zagrożonych. Są to takie kredyty, w przypadku których może pojawić się problem z odzyskaniem udzielonego finansowania.

Ogółem wśród wszystkich kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze odsetek tych zagrożonych to niezmiennie od roku 7,8 proc. Niestety nieco gorzej wypada jakoś portfela kredytowego dla sektora niefinansowego. W tym przypadku należności zagrożone stanowią 8,9 proc. całej wartości kredytów.

Jeszcze rok temu był to odsetek rzędu 8,6 proc. I chociaż wzrost ten nie jest znaczny, banki spółdzielcze nie powinny pozwalać na dalsze pogłębianie problemu narażonych należności, aby zachować jak największą płynność finansową.

Co ciekawe, banki spółdzielcze w badanym okresie cechowało zwiększenie poziomu wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego. Mówiąc prościej, banki te posiadają większe zabezpieczenie na wypadek problemu z uzyskaniem pożyczonych środków. Wspomniana zmiana nastąpiła z 43,7 proc. w marcu 2018 r. do 46,1 proc. po pierwszym kwartale 2019 r.

Scenariusze szkolne od UKNF

Depozyty i fundusze własne banków spółdzielczych

Kwota depozytów w bankach spółdzielczych osiągnęła na koniec marca bieżącego roku wartość 125,6 mld zł. Jest to wzrost rzędu 7,8 proc. rok do roku, chociaż nieco lepiej poradził sobie sam sektor bankowy – wzrost o 9,6 proc.

"

W bankach spółdzielczych rośnie nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami dla tego sektora. Jest ona lokowana głównie w bankach zrzeszających i w instrumenty dłużne, przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa i bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, oraz, w mniejszym stopniu, przeznaczane na akcję kredytową dla samorządów

– napisano w raporcie KNF.

Wspomniany wzrost dotyczył również w badanym okresie funduszy własnych, jakie gromadzą banki spółdzielcze. Obecnie wynoszą one 12 mld zł, czyli o 4,3 proc. więcej niż w marcu zeszłego roku. Co ciekawe, rośnie liczba banków posiadających wyższe wartości funduszy – 181 z nich wobec 168 rok temu posiada je na poziomie wyższym niż 5 mln euro.

Sytuacja KIP, MIP i BUP opisana w raporcie UKNF

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_i_zrzeszajacych_po_I_kwartale_2019r..pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt obrotowy Idea Banku
Wpisy
autor wpisu
Robert_Banaszak
11 czerwca 2015

Kredyt obrotowy Idea Banku

Kredyt gotówkowy Leszno
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
24 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Leszno

Program Same Korzyści w Banku Pocztowym
Pod Lupą
author
Aneta Jankowska
27 lutego 2017

Program Same Korzyści w Banku Pocztowym

Ile zapłacimy za nowego iPhona ?
Blog
author
Dominika Sobieraj
16 września 2017

Ile zapłacimy za nowego iPhona ?

ING Bank Śląski z Laurem Pośredników Finansowych
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 października 2019

ING Bank Śląski z Laurem Pośredników Finansowych

Polacy chcą korzystać z e-podpisu
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
23 maja 2020

Polacy chcą korzystać z e-podpisu

Porównaj