Ile wyniesie bezrobocie w 2019? Prognozy NBP

Ile wyniesie bezrobocie w 2019? Prognozy NBP

autor wpisu
Natalia Narloch
13 listopada 2018

Narodowy Bank Polski publikuje najnowsze prognozy. Sprzyjająca koniunktura spowoduje stopniowy wzrost aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia obniży się do końca tego roku do 3,6% i nawet do 3,2% w roku 2019.

Z czego wynika spadek bezrobocia?

Tegoroczny wynik jest zdecydowanie najlepszy od co najmniej 28 lat. Oficjalne statystyki podają, że niższe bezrobocie zanotowano ostatnio w 1990 roku. Wynik jest też znacznie lepszy niż w ubiegłym roku, kiedy to bez pracy pozostało ponad 1,117 mln osób (prawie 170 tys. więcej niż rok później), a stopa bezrobocia wynosiła około 6,8 proc
Jeszcze pod koniec 2017 roku bezrobocie wahało się w okolicach 4,9%. W przeciągu roku obniży się więc o 1,3 punktów procentowych aby następnie spaść do poziomu 3,2% pod koniec 2019 oraz 2020 roku.

Jak czytamy w „Raporcie o Inflacji” wynika to z ograniczonej podaży pracowników. „Oczekiwanemu w najbliższych latach spowolnieniu tempa wzrostu PKB towarzyszył będzie stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących. Oprócz wolniejszego przyrostu popytu na pracę przyczynią się do tego ograniczenia w podaży pracowników”.

„Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia. W badaniach ankietowych przedsiębiorstw odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności oraz deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy kształtuje się na historycznie wysokim poziomie”.

Korzystna koniunktura na rynku pracy

Bank Centralny podaje, że to właśnie korzystna koniunktura gospodarcza wpłynie na aktywizację zawodową. Szczególnie widoczne będzie to dla grupy wiekowej 50-64 lat. Są to osoby, których aktywność zawodowa jest znacząco niższa niż w krajach Europy Zachodniej.

Z raportu wynika, że wzrośnie liczba pracujących osób. Wzrośnie także inflacja i wysokość wynagrodzenia. “Z jednej strony w kierunku wyższej dynamiki płac będzie oddziaływać rekordowo niski poziom stopy bezrobocia oraz wzrost inflacji cen konsumenta. W 2019 r. przyspieszy również tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym, który obejmuje blisko jedną trzecią ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej”- czytamy w „Raporcie o Inflacji”.

Jak wynika z prognoz, popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw będzie rósł wolniej. Co więcej, nie wystąpi znaczna presja płacowa w gospodarce, ponieważ zostanie złagodzona przez imigrantów z Ukrainy.

Także wyniki badań ankietowych potwierdzają stabilizację dynamiki wynagrodzeń w najbliższym czasie. Obniża się odsetek firm chcących zwiększyć wynagrodzenia i presja płacowa nie jest aż tak znacząca.  Wszystkie te czynniki, mimo, że prognozuje się ich spadek, pozostają wciąż na dość wysokim poziomie.

Narodowy Bank Polski szacuje, że liczba osób pracujących  wzrośnie o 0,7% w tym roku, 0,7% w kolejnym oraz 0,2% w 2020 roku. Centralna ścieżka projekcji podaje, że stopa bezrobocia równowagi NAWRU osiągnie 4,7% w 2018r., 4,3% w 2019r. oraz 4% w 2020 roku.

Jak zmienią się koszty pracy?

Prognozy NBP wskazują na wzrost jednostkowych kosztów pracy o 2,7% w 2018r., 3,8% w 2019r. oraz 3,5% w 2020r. Widoczny będzie także wzrost wydajności pracy. Wartości ukształtują się odpowiednio na poziomie: 4%, 2,9% i 3,2% (wobec 3,2% wzrostu w 2017 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Hipoteka przymusowa – na czym polega?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
01 września 2018

Hipoteka przymusowa – na czym polega?

Raty 0% – promocja w Credit Agricole
Wpisy
author
Patryk Byczek
13 sierpnia 2018

Raty 0% – promocja w Credit Agricole

Consumer finance z problemami przez koronawirusa?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 marca 2020

Consumer finance z problemami przez koronawirusa?

Kredyt Inkaso – opinie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
11 lipca 2020

Kredyt Inkaso – opinie

Ranking kredytów konsolidacyjnych maj 2021
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 maja 2021

Ranking kredytów konsolidacyjnych maj 2021

Masz kredyt CHF w Banku Millennium ? Ważne zmiany
Wpisy
author
Patryk Byczek
08 sierpnia 2018

Masz kredyt CHF w Banku Millennium ? Ważne zmiany

Porównaj