Jeden z polskich komercyjnych banków doświadczył w poniedziałek 8 lipca akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powodem ingerencji CBA było podejrzenie dokonania szkód na mieniu o wartości nawet 50 mln zł. W związku ze sprawą zatrzymanych zostało osiem osób, które są byłymi pracownikami banku.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 10.07.2019
Udostępnij:

CBA zatrzymało osiem osób, które pełniły różne funkcje w Plus Banku Zygmunta Solorza. Byli to niepracujący już prezesi, członkowie zarządu filii spółki z Mazowsza, a także były dyrektor banku oraz kilku pracowników. Powodem zatrzymania są szkody na mieniu instytucji, które wycenia się na nawet 50 mln zł.

Podstawą do podjęcia akcji przez Centralne Biuro Antykorupcyjne było zawiadomienie do prokuratury złożone przez obecnie działający zarząd Plus Banku. Zgodnie z danymi przekazanymi przez CBA w tej sprawie, szkodę majątkową w wysokości minimum 50 mln zł wyrządzono kredytem bez zdolności kredytowej.

Udzielenie tego zobowiązania miało sfinansować bowiem zakup centrum wystawowego w Opolu. Był to jednak tylko początek uchybień. Kredyt ten bowiem nie został w żaden sposób zabezpieczony, a osoby odpowiedzialne za jego udzielenie w nieskończoność wydłużały terminy spłaty.

CBA

Śledztwo CBA

Za ujęcie sprawców narażenia na poważny szwank finansowy Plus Banku odpowiedzialni są funkcjonariusze z warszawskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie zaś było następstwem prowadzonego postępowania w tej sprawie. CBA było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga.

"

Śledztwo dotyczy podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku, w związku z udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że pożyczki udzielono, pomimo braku zdolności kredytowej i bez ustanowienia szczególnej formy zabezpieczenia spłaty

– podał Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Jak dalej poinformował przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego, umowę o feralny kredyt ciągle aneksowano. Tym samym bezprawnie wydłużany był termin spłaty zobowiązania i jednocześnie sprawcom udawało się ukrywać straty banku, które z każdym takim aneksem rosły.

CBA

Strata nie tylko dla banku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy CBA straty na mieniu samej spółki Plus Bank nie są jedynymi zaległościami finansowymi w tej sprawie. Bezprawność kredytu udzielonego na zakup centrum wystawowego w Opolu wyraża się także na dalszych etapach realizacji tej niezwykle niemoralnej inwestycji.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie kredytu miały bowiem zgłosić się po nienależny podatek VAT w wysokości 23 mln zł. Transakcję zakupu wspomnianej opolskiej nieruchomości sprawcy dokonali w sposób wadliwy wskazany w Kodeksie Cywilnym – nosi ona znamiona czynności pozornej.

Nie dość zatem, że osoby te bezprawnie udzieliły kredytu, to jeszcze chciały na tym fakcie zarobić wyłudzając nienależny zwrot podatku VAT. „Obecnie trwają czynności z udziałem zatrzymanych osób, które usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy” – poinformowało CBA.

CBA


Źródła:
https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4159,8-osob-zatrzymanych-Co-najmniej-50-mln-zl-szkody-w-mieniu-banku.html

Komentarze