CEO, CFO, CSO – kto to jest?

CEO, CFO, CSO – kto to jest?

author
Halszka Gronek
04 lipca 2019

Dostałeś wizytówkę, na której tuż pod nazwiskiem reprezentowanej osoby widnieje dopisek „CEO”, i nie jesteś pewien, co to oznacza? A może natrafiłeś na profil społecznościowy znajomego sprzed lat i zauważyłeś, iż w rubryce „zatrudnienie” podane zostało niezrozumiałe dla Ciebie stanowisko „CMO”? Jeśli tak, koniecznie sprawdź nasz poradnik, w którym wyjaśniamy, co oznaczają takie skróty, jak CEO, CFO, CIO, CSO czy CMO. 

W dobie coraz głębszej i daleko idącej globalizacji coraz cześciej do języka polskiego wkradają się modne terminy i zwroty zagraniczne. Prym w tej dziedzinie wiodą oczywiście anglicyzmy czyli wyrazy oraz zbitki wyrazowe pochodzenia anglosaskiego. Neologizmy o zagranicznym rodowodzie spotkać można przede wszystkim w mowie młodszych generacji (pokoleń X, Y i Z). Występują one niemal w każdej dziedzinie życia, choć największy rozkwit użytkowości anglicyzmów i amerykanizmów dostrzec można na rynku pracy. 

Dziś zamiast kierowników firm mamy „managerów”. Zamiast tradycyjnych spotkań – modnie brzmiące „meetingi”. Termin ostateczny wykonania zadania zostały wyparty przez „deadline”, a przerwa na posiłek odeszła do lamusa na rzecz „lunch break’a”. Nie dostajemy już od naszych klientów informacji zwrotnej tylko „feedbacki”,  a jeśli nie wyrobimy pracowniczej normy, to będzie to oznaczało, iż nie wyrobiliśmy „targetu”. Poza tym gdy potrzebujemy wsparcia, prosimy dziś o „backup”, i to w najszybszym możliwym tempie, czyli według nowego języka – „ASAP”.

Warto zauważyć również, iż anglicyzmy i amerykanizmy nie wyparły jedynie powszechnie stosowanych zwrotów komunikacyjnych. Modne anglojęzyczne terminy zastąpiły dziś także nazwy stanowisk zajmowanych w poszczególnych zakładach pracy. Stąd właśnie coraz częściej na wizytówkach czytamy trzyliterowe terminy CEO, CFO, CIO, CMO i CSO itp. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, co kryje się za tymi skrótami i czy język polski znajduje odpowiedniki dla poszczególnych trzyliterowców.


Sprawdź, jak założyć własną firmę: https://www.zadluzenia.com/jak-zalozyc-firme/

Nowe nazwy stanowisk w miejscach pracy

Trzyliterowe skróty takie jak CEO, CFO czy CSO odnoszą się do określonych stanowisk zarządczych w zakładach pracy. Oznacza to po pierwsze tyle, że firma, która posiada własnego CEO czy CIO, musi mieć zarząd. Z formalnego punktu widzenia nie może być więc to jednoosobowa działalność gospodarcza, lecz raczej spółka kapitałowa. Niemniej jednak niektórzy samozatrudnieni nazywają siebie tytułem „CEO” – głownie po to, by zwiększyć prestiż własnej pozycji dzięki obco brzmiącemu terminowi. 

Poniżej wyjaśniamy, co tak naprawdę oznaczają takie skróty, jak CEO, CFO i CSO, a także CIO i CMO. Wskazujemy także polskie odpowiedniki anglosaskich trzyliterowców.  

 

1) CEO

CEO to skrót od angielskiego tytułu Chief Executive Officer, oznaczającego mniej więcej tyle, co dyrektor generalny. W polskim języku równie częstym odpowiednikiem jest po prostu prezes zarządu, a więc osoba stojąca na czele grupy zarządzającej przedsiębiorstwem lub organizacją. 

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, CEO jest osobą dysponującą ostateczną władza wykonawczą w danej placówce (przedsiębiorstwie). Wiele osób określa mianem CEO przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze – z tego względu, iż de facto posiadają oni najwyższą i ostateczną władzę w prowadzonej przez siebie firmie. 

Tego typu nazewnictwo jest jednak nie do końca zgodne z formalnymi założeniami na temat stanowiska CEO. Osoba, która nosi tytuł CEO, powinna być członkiem zarządu. Zarząd nie występuje jednak w jednoosobowych działalnościach gospodarczych czy samodzielnie prowadzonych spółkach. By móc mówić o CEO, potrzebna jest spółka kapitałowa prowadzona przez kilku spólników lub organizacja posiadająca zarząd.

2) CFO

CFO to skrót od angielskiego tytułu Chief Financial Officer, oznaczającego mniej więcej tyle, co dyrektor finansowy. Osoba tytułująca się trzyliterowym CFO jest odpowiedzialna za zarządzanie środkami finansowymi organizacji lub spółki posiadającej zarząd. Zwykle do obowiązków CFO należy także planowanie i ewidencjonowanie budżetu firmowego, a także raportowanie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa do osoby pełniącej wyższe stanowisko (np. do CEO).

Bardzo często osoby piastujące stanowisko CFO posiadają wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania czy finansów i rachunkowości. Z tego względu CFO stanowią zazwyczaj strategicznych partnerów i najbliższych doradców właścicieli spółek lub dyrektorów generalnych. Wielu prezesów uważa swych dyrektorów finansowych za „prawą rękę” czuwającą nad prawidłową realizacją obranej strategii biznesowej i bieżącymi wydatkami przedsiębiorstwa. 

Mimo ogromnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości, jaką charakteryzuje się większość CFO w największych światowych spółkach, stanowiska CFO nie należy jednoznacznie utożsamiać z posadą głównego księgowego przedsiębiorstwa. W większości przypadków bowiem główny księgowy koordynuje pracę działu księgowości i kadr, podlegając jednocześnie pod dyrektora finansowego, który odpowiada nie tylko za księgowość, lecz wszelkie inne działy przedsiębiorstwa. 

3) CSO 

CSO to skrót od angielskiego tytułu Chief Security Officer, który określa stanowisko zajmowane przez szefa działu bezpieczeństwa lub dyrektora ds. ochrony i bezpieczeństwa. W języku polskim nie ma jednolitego odpowiednika tego trzyliterowego skrótowca. Wynika to być mże z faktu, iż niewiele prywatnych przedsiębiorstw polskich zatrudnia osobę na stanowisku CSO. Częściej spotkać można szefa działu bezpieczeństwa w sferach państwowych, a zwłaszcza rządowych, wśród osób pracujących u boku głowy państwa. 

Według amerykańskich wytycznych stosowanych przede wszystkim w największych korporacjach CSO jest osobą odpowiedzialną za rozwój, wdrażanie i zarządzanie odgórnie przyjętą strategią bezpieczeństwa organizacji. Można powiedzieć, że CSO zajmuje się identyfikowaniem i utrzymywaniem zaawansowanych procesów bezpieczeństwa we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa – oczywiście w celu redukcji ryzyka zarówno finansowego, jak i osobistego firmy. 

CSO odpowiada także za ustanawianie konkretnych standardów i procedur kontrolnych związanych z zachowaniem własności intelektualnej, ochrony danych osobowych czy ochrony informacji niejawnych. W wielu przypadkach CSO wdraża również politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych. W tym przypadku wyróżnić można dodatkowo stanowisko CISO (ang. Chief Information Security Officer), czyli tytuł szefa działu bezpieczeństwa informatycznego. 

4) CIO 

CIO to skrót od angielskiego tytułu Chief Information Officer, oznaczającego mniej więcej tyle, co dyrektor do spraw informacji. Równie często stosowanym odpowiednikiem polskim tego trzyliterowca jest dyrektor lub kierownik do spraw informatyki. Mówiąc najprościej, jak to możliwe, CIO jest osobą odpowiedzialną za rozwój technologii informacyjnych danego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj CIO jest też jednym z członków zarządu (na przykład spółki lub organizacji).

Uważa się, iż osoba pełniąca funkcję CIO w danym przedsiębiorstwie powinna nie tylko dysponować głęboką wiedzą w zakresie szeroko pojętej informatyki oraz systemów informatycznych, lecz również posiadać odpowiednie kompetencje dziedzinie zarządzania i finansów. Z powodu tak wysokich wymagań dotyczących tego stanowiska w wielu korporacjach i firmach CIO stanowi „prawą rękę” dyrektora generalnego lub prezesa zarządu. 

Zwłaszcza obecnie, w dobie zaskakująco szybkiego rozkwitu technologii i branży IT, osoby pełniące funkcje CIO w poszczególnych przedsiębiorstwach mają wyjątkowo ważne i wymagające zadanie. Na obecnym rynku nowoczesne narzędzia informatyczne i wciąż podnoszone standardy obsługi sieciowej są determinantą sukcesu. Jeśli dział, którym kieruje CIO, nie spełni wymogów wymagającej klienteli, przyszłość całego przedsiębiorstwa będzie zagrożona. 

5) CMO

CMO to skrót od angielskiego tytułu Chief Marketing Officer, który określa stanowisko zajmowane przez dyrektora marketingu lub kierownika działu marketingu (w zależności od terminologii przyjętej indywidualnie przez przedsiębiorstwo). Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, CMO jest osobą zajmującą się szeroko rozumianym marketingiem firmy. Odpowiada za przeprowadzanie kampanii reklamowych, organizację konkursów i promocji, komunikację z mediami i prowadzenie strony WWW czy portali internetowych przedsiębiorstwa. 

Każda spółka, korporacja czy organizacja samodzielnie decyduje o tym, jakie działania będą należeć bezpośrednio do pracowników działu marketingu. W zależności od ustaleń zarządu, CMO może odpowiadać za prowadzenie biura prasowego, koordynację obranych strategii sprzedażowych, opracowywanie nowych briefów kampanii reklamowych czy w końcu koordynację warstwy wizualnej strony internetowej firmy. 

Bardzo często dyrektor marketingu jest także członkiem zarządu danej spółki bądź organizacji, dzięki czemu ma on bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłości instytucji. Pełniąc taką podwójną funkcję, CMO wielokrotnie odpowiada za podejmowanie decyzji strategicznych i szacowanie rynkowej opłacalności wejścia w poszczególne kolaboracje biznesowe, inwestycje czy kontakty. Mówi się, że bez odpowiedniego marketingowca żadna firma nie jest w stanie wspiąć się na szczyt – jeśli tak, to CMO jest kluczowym członkiem zespołu pracowniczego każdej spółki. 

Podsumowanie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Pleszew
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
23 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Pleszew

Statystyki rozwodów w Polsce
Blog
author
Aneta Jankowska
11 stycznia 2018

Statystyki rozwodów w Polsce

Darmowy terminal POS od Banku Pekao
Wpisy
author
Halszka Gronek
20 września 2018

Darmowy terminal POS od Banku Pekao

Skokowy wzrost płacy minimalnej zagraża rynkowi pracy?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 września 2019

Skokowy wzrost płacy minimalnej zagraża rynkowi pracy?

Możliwa lepsza ochrona jednoosobowych działalności
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 czerwca 2019

Możliwa lepsza ochrona jednoosobowych działalności

Porównaj