Coraz lepsze nastroje zakupowe polskich konsumentów

Coraz lepsze nastroje zakupowe polskich konsumentów

author
Halszka Gronek
26 listopada 2019

Sytuacja finansowa Polek i Polaków na przełomie kilku ostatnich miesięcy znacząco się polepszyła. O fakcie tym świadczą kolejne badania, między innymi te poświęcone nastrojom konsumpcyjnym społeczeństwa. Po kryzysie zakupowym z drugiej połowy 2018 roku wspięliśmy się znów na szczyty. Wydajemy chętnie, a wydatki te najchętniej przeznaczamy na środki trwałe. 

Jak wynika z najnowszego komunikatu Związku Przedsiębiorców Finansowych, polscy konsumenci wykazują coraz lepsze i bardziej optymistyczne nastroje zakupowe. Planują oni zwiększyć wydatki na dobra konsumpcyjne – przede wszystkim te dotyczące trwałego użytku, a więc przykładowo remont, zakup mieszkania oraz zakup samochodu. Co ciekawe, Polacy w coraz większym stopniu są także skłonni do tego, by finansować owe wydatki z kredytu. W ujęciu liczbowym można mówić o poprawie z poziomu 63,6 pkt (na sto) do poziomu 71,6 pkt kdk.

Przełożenie danych jakościowych na liczby jest możliwe dzięki Barometrowi Rynku Consumer Finance. Wskaźnik ten wylicza się cyklicznie na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Mechanizm Barometru działa w taki sposób, że wynik równy 50 punktów oznacza stagnację rynku (tak zwany poziom zerowy). Jeśli wartość barometru jest wyższa, należy spodziewać się dodatniej dynamiki kredytu konsumpcyjnego w kolejnych 12 miesiącach. Jeśli jest niższa – popyt na finansowanie najpewniej spadnie.

Ostatnie lata nastrojów konsumenckich

Związek Przedsiębiorstw Finansowych wyjaśnia, iż w minionych kwartałach wartość barometru podlegała silnym wahaniom, co było spowodowane w dużym stopniu niepewnością w kwestii zapowiadanego przez ekspertów spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. Odnotowaliśmy kilka momentów krytycznych, między innymi ten z IV kwartału 2018 roku, kiedy to wartość barometru spadła nawet poniżej 50 pkt. Punkt zerowy osiągnęliśmy z kolei w II kwartale bieżącego roku, gdy wskaźnik rynku consumer finance uplasował się na poziomie 50 pkt.

Najnowszy odczyt Barometru, a więc ten wyliczony na IV kwartał 2019 roku, jest najwyższym od blisko dwunastu lat. Fakt ten stanowi powód do zadowolenia, gdyż dobre nastroje konsumentów mogą potencjalnie przełożyć się na wysoką dynamikę wzrostu kredytu konsumpcyjnego. Eksperci dodają, iż siła wzrostu w ostatnich dwóch kwartałach okazała się pozytywnym zaskoczeniem, a trend wzrostowy barometru jest wyraźny i silny.

"

W ostatnich miesiącach dynamika kredytu dla gospodarstw domowych przekroczyła 7% r/r, a w zakresie kredytu konsumpcyjnego osiągnęła poziom 9,5% r/r. Wzrost kredytu konsumpcyjnego znacznie przewyższa wzrost dochodów gospodarstw domowych i konsumpcji. Jest również większy od wzrostu PKB, w konsekwencji czego relacja wartości kredytu konsumpcyjnego do PKB zbliżyła się do 9%

– wyjaśnia dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Na co Polacy najchętniej wydają pieniądze?

Poprawa nastrojów konsumpcyjnych wśród polskich gospodarstw domowych jest najsilniej zauważalna w przypadku zakupu dóbr trwałego użytku i nieruchomości. Co ciekawe, coraz więcej z nas jest otwartych na to, by owe wydatki finansować kredytem (co świadczy też o lepszej sytuacji finansowej i zdolności kredytowej wielu z nas). Związek Przedsiębiorstw Finansowych zauważa, iż owa składowa wniosła główny wkład we wzrost wartości Barometru już czwarty kwartał z rzędu. Studząc entuzjazm, warto jednak dodać, iż nie na wszystko Polacy zapatrują się z optymizmem. 

Nastroje uległy pogorszeniu zwłaszcza w przypadku oceny otoczenia makroekonomicznego. Jak wynika z najnowszej edycji Barometru Rynku Consumer Finance, społeczeństwo spodziewa się obniżenia tempa wzrostu gospodarczego i wzrostu bezrobocia. Ponadto na wartość Barometru negatywnie oddziałują czynniki demograficzne, a biorąc pod uwagę obecne prognozy, tendencja ta najprawdopodobniej się utrzyma. Na szczęście niepewność co do skali spowolnienia gospodarczego nie znajduje jeszcze odzwierciedlenia w konserwatywnym podejściu do wydatków i zadłużania się.

"

Rosnące ambicje konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz poprawiające się nastawienie do finansowania ich kredytem to dobra informacja dla rynku consumer finance i gospodarki Jednocześnie rośnie poziom akceptacji dla zachowań nierzetelnych i nieetycznych w odniesieniu do podstawowej instytucji społecznej, jaką jest wywiązywania się ze swoich zobowiązań i spłaty długów. Widać to znakomicie poprzez dane Biur Informacji Gospodarczej, które obrazują systematycznie rosnące salda złych długów

– dodaje Andrzej Roter, prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.


Źródła:
https://zpf.pl/optymizm-konsumentow-wciaz-rosnie-barometr-consumer-finance-juz-na-poziomie-716-pkt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Ostródzie
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Ostródzie

Bank Spółdzielczy w Narwi – sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 września 2019

Bank Spółdzielczy w Narwi – sesje przychodzące i wychodzące

Inspektorat ZUS w Złotowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Złotowie

Nest Bank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
04 maja 2019

Nest Bank kontakt infolinia

Alior Bank w Sławkowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Sławkowie

Porównaj