Crowdfunding podda się samoregulacji

Crowdfunding podda się samoregulacji

author
Alicja Uzarowicz
15 sierpnia 2019

Crowdfunding jest w dalszym ciągu dyscypliną raczkującą na polskim rynku. I chociaż społecznościowe gromadzenie kapitału powoli wpisywane jest w poszczególne akty prawne, to procesy legislacyjne nie toczą się wystarczająco szybko, aby w prawidłowy sposób chronić wszystkie strony biorące udział w przedsięwzięciach tego rodzaju. Planowana jest samoregulacja.

Crowdfunding jest metodą gromadzenia środków na określoną inwestycję  poprzez najczęściej niewielkie wpłaty bardzo wielu osób. Ten sposób inwestowania cechuje tak duża skuteczność, że na rynku powstało zapotrzebowanie na platformy crowdfundingowe, które reprezentują firmy czy osoby potrzebujące środków.

Najpopularniejszymi metodami wykorzystywania crowdfundingu w Polsce są portale umożliwiające pomoc chorym i potrzebującym osobom. Coraz częściej jednak crowdfunding umożliwia realizację również przedsięwzięć biznesowych. Niestety prawo nie rozwija się tak gwałtownie jak sam segment rynku.

Bo chociaż ustawodawca stara się odpowiednio uregulować tę branżę, to jest to raczej długotrwały proces, gdyż dotyka tak wielu innych sfer życia w społeczeństwie. Oznacza to, że obecnie regulacja prawna pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Rynek postanowił zatem dokonać samoregulacji.

Samoregulacja crowdfundingu – na czym ma polegać?

Przez samoregulację rozumieć należy utworzenie takich norm oraz standardów postępowania, które stanowić będą wzór dla licznej rzeszy podmiotów danego rynku. Mówiąc prościej, osoby biorące czynny udział w rynku crowdfundingowym ustalą pewne zasady gry branżowej.

Co prawda stosowanie się do tychże reguł nie będzie przymusowe, ale firmy, które postanowią respektować te standardy niewątpliwie cieszyć się będą większym zainteresowaniem podmiotów działających na tym rynku. Celem utworzenia tych reguł jest ochrona wszystkich osób działających poprzez crowdfunding.

Mowa tutaj po pierwsze o inwestorach, czyli osobach wpłacających datki na realizację danego przedsięwzięcia. Z drugiej zaś strony znajdują się firmy, które decydują się na taką formę pozyskiwania kapitału na inwestycje. Trzeci podmiot to platformy crowdfundingowe, które pomagają kojarzyć inwestorów z tymi firmami.

Udostępnianie danych osobowych – raport KPF

Crowdfunding w prawie polskim

Regulacja prawna dotycząca crowdfundingu jest o tyle jeszcze nierozwinięta, o ile dopiero niedawno udało się ustalić, iż taka metoda pozyskiwania środków na realizację inwestycji jest w ogóle legalna. Konieczne było do tego przedstawienie stanowiska przez KNF, która stwierdziła istnienie warunków, których przekroczenie legalność tę odbiera.

Czynnościami dążącymi do samoregulacji tego sektora ma zająć się Konferencja Przedsiębiorstw Polskich. Dokument, który ma powstać jako efekt prac to Zasady Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Jakie regulacje będzie on obejmował swoją treścią?

Przede wszystkim znajdą w nim swoje miejsce reguły podstawowej działalności takich platform. Mają one zostać dopasowane do każdego rodzaju takiej działalności. Rynek ten dzieli się bowiem na cztery kategorie – donacyjny, oparty na nagrodach, pożyczkowy oraz właśnie inwestycyjny, zwany również udziałowym i cwodinvestingiem.

Polacy coraz chętniej oszczędzają – raport KPF

O projekcie samoregulacyjnym KPF

Zdaniem przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych  naczelnym powodem samoregulacji jest ochrona wszystkich podmiotów biorących udział w tymże rynku. Co więcej, kluczowe dla równomiernego rozwoju branży jest ujednolicenie praktyk biznesowych stosowanych przez platformy crowdfundingowe.

Mowa tutaj o takich zasadach, jak przejrzystość działania platform, weryfikacja tożsamości i wiarygodności odbiorców finansowania. Co więcej konieczne będzie ustalenie jednolitych zasad odnośnie konfliktów interesów, jak również reklamy i zasad reklamacji.

Obecnie projekt dokumentu samoregulującego crowdfunding przeszedł już konsultacje z różnymi grupami interesariuszy, w tym również z przedstawicielami administracji publicznej. Finalna wersja projektu jeszcze nie powstała, jednak należy spodziewać się tego w niedługim czasie.

Niska moralność finansowa Polaków – raport KPF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zwiększy się zdawalność egzaminów na prawo jazdy?
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 stycznia 2019

Zwiększy się zdawalność egzaminów na prawo jazdy?

Letnie targowiska mają długi w wysokości 64,1 mln zł
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
07 sierpnia 2019

Letnie targowiska mają długi w wysokości 64,1 mln zł

Biuro Terenowe ZUS w Rykach
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Rykach

600 000 nowych Klientów banków i firm pożyczkowych
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
06 stycznia 2019

600 000 nowych Klientów banków i firm pożyczkowych

PKO BP w Zgierzu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 sierpnia 2019

PKO BP w Zgierzu

Konto Junior – nowość w ofercie mBanku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 lutego 2020

Konto Junior – nowość w ofercie mBanku

Porównaj