Crowdfunding podda się samoregulacji

Crowdfunding podda się samoregulacji

author
15 sierpnia 2019

Crowdfunding jest w dalszym ciągu dyscypliną raczkującą na polskim rynku. I chociaż społecznościowe gromadzenie kapitału powoli wpisywane jest w poszczególne akty prawne, to procesy legislacyjne nie toczą się wystarczająco szybko, aby w prawidłowy sposób chronić wszystkie strony biorące udział w przedsięwzięciach tego rodzaju. Planowana jest samoregulacja.

Crowdfunding jest metodą gromadzenia środków na określoną inwestycję  poprzez najczęściej niewielkie wpłaty bardzo wielu osób. Ten sposób inwestowania cechuje tak duża skuteczność, że na rynku powstało zapotrzebowanie na platformy crowdfundingowe, które reprezentują firmy czy osoby potrzebujące środków.

Najpopularniejszymi metodami wykorzystywania crowdfundingu w Polsce są portale umożliwiające pomoc chorym i potrzebującym osobom. Coraz częściej jednak crowdfunding umożliwia realizację również przedsięwzięć biznesowych. Niestety prawo nie rozwija się tak gwałtownie jak sam segment rynku.

Bo chociaż ustawodawca stara się odpowiednio uregulować tę branżę, to jest to raczej długotrwały proces, gdyż dotyka tak wielu innych sfer życia w społeczeństwie. Oznacza to, że obecnie regulacja prawna pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Rynek postanowił zatem dokonać samoregulacji.

Samoregulacja crowdfundingu – na czym ma polegać?

Przez samoregulację rozumieć należy utworzenie takich norm oraz standardów postępowania, które stanowić będą wzór dla licznej rzeszy podmiotów danego rynku. Mówiąc prościej, osoby biorące czynny udział w rynku crowdfundingowym ustalą pewne zasady gry branżowej.

Co prawda stosowanie się do tychże reguł nie będzie przymusowe, ale firmy, które postanowią respektować te standardy niewątpliwie cieszyć się będą większym zainteresowaniem podmiotów działających na tym rynku. Celem utworzenia tych reguł jest ochrona wszystkich osób działających poprzez crowdfunding.

Mowa tutaj po pierwsze o inwestorach, czyli osobach wpłacających datki na realizację danego przedsięwzięcia. Z drugiej zaś strony znajdują się firmy, które decydują się na taką formę pozyskiwania kapitału na inwestycje. Trzeci podmiot to platformy crowdfundingowe, które pomagają kojarzyć inwestorów z tymi firmami.

Udostępnianie danych osobowych – raport KPF

Crowdfunding w prawie polskim

Regulacja prawna dotycząca crowdfundingu jest o tyle jeszcze nierozwinięta, o ile dopiero niedawno udało się ustalić, iż taka metoda pozyskiwania środków na realizację inwestycji jest w ogóle legalna. Konieczne było do tego przedstawienie stanowiska przez KNF, która stwierdziła istnienie warunków, których przekroczenie legalność tę odbiera.

Czynnościami dążącymi do samoregulacji tego sektora ma zająć się Konferencja Przedsiębiorstw Polskich. Dokument, który ma powstać jako efekt prac to Zasady Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Jakie regulacje będzie on obejmował swoją treścią?

Przede wszystkim znajdą w nim swoje miejsce reguły podstawowej działalności takich platform. Mają one zostać dopasowane do każdego rodzaju takiej działalności. Rynek ten dzieli się bowiem na cztery kategorie – donacyjny, oparty na nagrodach, pożyczkowy oraz właśnie inwestycyjny, zwany również udziałowym i cwodinvestingiem.

Polacy coraz chętniej oszczędzają – raport KPF

O projekcie samoregulacyjnym KPF

Zdaniem przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych  naczelnym powodem samoregulacji jest ochrona wszystkich podmiotów biorących udział w tymże rynku. Co więcej, kluczowe dla równomiernego rozwoju branży jest ujednolicenie praktyk biznesowych stosowanych przez platformy crowdfundingowe.

Mowa tutaj o takich zasadach, jak przejrzystość działania platform, weryfikacja tożsamości i wiarygodności odbiorców finansowania. Co więcej konieczne będzie ustalenie jednolitych zasad odnośnie konfliktów interesów, jak również reklamy i zasad reklamacji.

Obecnie projekt dokumentu samoregulującego crowdfunding przeszedł już konsultacje z różnymi grupami interesariuszy, w tym również z przedstawicielami administracji publicznej. Finalna wersja projektu jeszcze nie powstała, jednak należy spodziewać się tego w niedługim czasie.

Niska moralność finansowa Polaków – raport KPF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Małżeństwo wyłudziło prawie 60 chwilówek
Bez kategorii
author
11 lipca 2019

Małżeństwo wyłudziło prawie 60 chwilówek

Zmiana oprocentowania lokat w ING Banku Śląskim
Bez kategorii
author
11 kwietnia 2020

Zmiana oprocentowania lokat w ING Banku Śląskim

Kredyt hipoteczny Żuromin
Kredyty miasta
author
16 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Żuromin

Kredyt samochodowy Inowrocław
Kredyty miasta
author
13 listopada 2017

Kredyt samochodowy Inowrocław

ZUS zawiesza składki na 3 miesiące z uwagi na koronawirusa
Bez kategorii
author
19 marca 2020

ZUS zawiesza składki na 3 miesiące z uwagi na koronawirusa

Alior Bank w Grójcu
Oddziały
author
13 lipca 2019

Alior Bank w Grójcu