Dodatek za godziny nocne 2019

Dodatek za godziny nocne 2019

author
Halszka Gronek
01 sierpnia 2019

W niektórych zawodach czas pracy niemal zawsze obejmuje godziny nocne. Wiedzą o tym między innymi pracownicy branży transportowej, których praca często zaczyna się o zmierzchu, a kończy o świecie. Polskie prawo przewiduje specjalne wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków służbowych nocą. Mowa o tak zwanym dodatku za godziny nocne. 

Spis treści

1. Dodatek za godziny nocne – co to jest?
2. Dodatek nocny a dodatek za nadgodziny.
3. Wysokość dodatku za godziny nocne 2019.
4. Praca nocna a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Dodatek za godziny nocne – co to jest?

Ustawodawca, obmyślając przepisy dotyczące wynagrodzenia pracowniczego, wziął pod uwagę fakt, iż w niektórych zawodach czas pracy niemal zawsze obejmuje godziny nocne. Precyzując, mowa o zakresie godzinowym między 21:00 a 7:00 dnia kolejnego. 

Niektóre branże, na przykład transport, nie mogłyby w pełni się rozwinąć, gdyby nie praca w godzinach nocnych. Na szczęście polskie prawo stanowi, iż każdy pracodawca ma możliwość samodzielnego określenia godzin początku i końca czasu pracy. Choć większość zatrudnionych pracuje od 7:00 do 15:00 lub od 8:00 do 16:00, istnieją zawody, gdzie tego typu sztywne reguły nie mogłyby się sprawdzić. 

Jeśli pracodawca chce wprowadzić nocny tryb pracy, musi liczyć się z faktem, iż za czas wykonywania obowiązków służbowych porą nocną pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wysokość dodatku jest dokładnie sprecyzowana przez polskie prawo pracy – możliwość samodzielnego jej modyfikowania dotyczy jedynie zmiany stawki na korzyść pracownika (czyli na kwotę wyższą, niż wskazują przepisy). 

Dodatek nocny a dodatek za nadgodziny

Jak ustaliliśmy już we wcześniejszej części artykułu, wszyscy ci, którzy podjęli się pracy w godzinach nocnych, mogą liczyć na wypłatę dodatku za pracę nocą. Reguła ta dotyczy w pierwszej kolejności osób, które ze względu na specyfikę pracy czy też branży wykonują swe obowiązki zawodowe w godzinach nocnych. Przykładem tego typu zawodu jest kierowca dostawczy zatrudniony w firmie transportowej na podstawie umowy o pracę. 

Warto jednak zauważyć, iż praca w godzinach nocnych nie zawsze jest zgodna ze standardowymi wytycznymi w danym zakładzie pracy. Czasami pracownicy poproszeni są o zostanie do późna, a nawet na całą noc, mimo tego, że ich standardowy czas pracy kończył się przykładowo o 15:00 czy 18:00. Przykładem może być branża handlowa i fakt przeprowadzania cyklicznych inwentaryzacji nocnych. Jak w takim razie wygląda kwestia rozliczania nadgodzin?

Po pierwsze należy podkreślić, iż dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej są od siebie niezależne. Oznacza to, że premia za nadgodziny nie może zastąpić premii za godziny nocne – i na odwrót. Jeśli więc pracownik standardowo pracuje w ciągu dnia i wyjątkowo został poproszony o pozostanie na noc, należy mu wypłacić podwójny dodatek: z racji przepracowywania nadgodzin i z racji pracy w porze nocnej. 

 

Wysokość dodatku za godziny nocne 2019

Jak czytamy w Kodeksie pracy:

§

PODSTAWA PRAWNA

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.


art. 151 [8], § 1. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Z powyższej podstawy wynika, iż za każdą godzinę pracy w porze nocnej, czyli między godziną 21:00 a 7:00, pracownikowi należy się specjalny dodatek do standardowej pensji w wysokości 20% stawki godzinowej zgodnej z minimalnym wynagrodzeniem. Ponadto w przypadku, gdy praca nocna jest równoznaczna z pracą w nadgodzinach, ustawodawca przewidział dodatkową premię:

§

PODSTAWA PRAWNA

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy.


art. 151 [1], § 1., pkt. 1., ppk a. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Nie uwzględniając dodatku z tytułu przepracowania nadgodzin nocnych (jego wyliczenie jest bardzo proste – dodatek wynosi 100% naszej „godzinówki”), należy wskazać wysokość samego dodatku za prace w godzinach nocnych. Wysokość ta jest stała i niezależna od tego, jaką mamy stawkę godzinową, albowiem ustala się ją na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Praca nocna a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Ku zadowoleniu wielu pracowników, których standardowy wymiar pracy mieści się w godzinach nocnych, wypłata dodatku za pracę w nocy rodzi obowiązek uwzględnienia owej premii w wynagrodzeniu urlopowym (w tym również w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy). Oznacza to mniej więcej tyle, że podczas ustalania wynagrodzenia za czas przebywania na wakacjach, jako podstawa wyliczeń posłuży stawka rzeczywista, uwzględniająca wypłatę dodatków z tytułu pracy nocnej, a nie stawka teoretyczna podana na umowie o pracę. 

Tego typu zapis prawny ma na celu zapewnienie pracownikowi sprawiedliwego wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – czyli takiego, jakie będzie odpowiadało jego rzeczywistym zarobkom, a nie standardowej kwocie podanej w treści umowy o pracę. Zasada obliczania wynagrodzenia urlopowego brzmi następująco: w rachunkach należy uwzględnić wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za godziny nocne, jaki został wypłacony pracownikowu, należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym w następujący sposób:

  1. obliczamy łączną wysokość dodatku za godziny nocne, który został wypłacony pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu;
  2. wyliczoną sumę dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin nocnych w tym samym czasie (okres 3 miesięcy kalendarzowych);
  3. otrzymaną w ten sposób stawkę dodatku za każdą godzinę nocną przepracowaną w ostatnich miesiącach mnożymy przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, jakie zostały przepracowane w danym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Fundusz Trójmorza – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
20 czerwca 2019

Fundusz Trójmorza – czym się zajmuje?

BNP Paribas oddziały w Lębork
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Lębork

Pożyczki bez BIK Piaseczno
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
11 maja 2022

Pożyczki bez BIK Piaseczno

Ile zarabia pośrednik nieruchomości?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
23 listopada 2019

Ile zarabia pośrednik nieruchomości?

Bank BNP Paribas wspiera sektor odnawialnych źródeł energii
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
19 grudnia 2019

Bank BNP Paribas wspiera sektor odnawialnych źródeł energii

Zysk ING Banku Śląskiego w IV kwartale 2019
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
10 lutego 2020

Zysk ING Banku Śląskiego w IV kwartale 2019

Porównaj