Doradztwo inwestycyjne od DMBH rozszerzone

Doradztwo inwestycyjne od DMBH rozszerzone

author
Alicja Uzarowicz
20 lipca 2019

W swoim komunikacie Citi Handlowy poinformował o zamiarze rozszerzenia działalności operacyjnej o jeszcze lepsze doradztwo inwestycyjne. Dom Maklerski Banku Handlowego będzie zatem świadczył dodatkowe usługi wsparcia klientów na każdym etapie inwestycji na światowych rynkach.

Współcześnie brak rozwoju może oznaczać zastój, który następnie prowadzi do zacofania. Nie dziwi zatem pęd przedsiębiorstw do innowacji i modernizacji albo wprowadzania nowych usług. Dom Maklerski Banku Handlowego postanowił rozszerzyć oferowane doradztwo inwestycyjne.

Jakich zmian i rozszerzeń mogą spodziewać się klienci? Do oferty pośrednictwa inwestycyjnego zostanie dodanych kilka nowych usług. Jak poinformował bank Citi Handlowy w swoim komunikacie będą to na przykład dostępność zagranicznych obligacji czy też doradztwo inwestycyjne na klasę aktywów światowych.

"

Inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest coraz bardziej cenione przez polskich inwestorów – daje dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych i umożliwia większą dywersyfikację portfela. Będziemy mocniej wspierać ich decyzje inwestycyjne profesjonalną wiedzą i doświadczeniem naszych licencjonowanych doradców i maklerów

– powiedział Patrycjusz Wójcik, Prezes DMBH, cytowany w komunikacie.

doradztwo inwestycyjne

Wzrost popularności inwestycji w sztukę

Jeszcze szersze doradztwo inwestycyjne w DMBH

Dom Maklerski Banku Handlowego jako najważniejsze osiągnięcie programu rozszerzania usług wskazuje platformę CitiFX Stocks, do której dodano nowe produkty inwestycyjne. Narzędzie to kierowane jest przede wszystkim do klientów private bankingu, czyli indywidualnych inwestorów, nie zaś spółek czy firm inwestycyjnych.

Platforma CitiFX Stocks istniała już wcześniej, jednak dotychczas za jej pomocą klienci sektora inwestorów prywatnych mieli możliwość zakupu wyłącznie akcji czy ETF-ów (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie). Po modernizacji platformy klienci otrzymają dostęp do ponad 3 500 obligacji zagranicznych.

Naczelną funkcją oraz integralną częścią usług oferowanych przez doradztwo inwestycyjne jest ułożenie strategii inwestowania. Czasami, jeżeli klient posiada bardzo duży kapitał inwestycyjny, doradca pomaga w stworzeniu indywidualnej strategii. Najczęściej jednak domy maklerskie opracowują gotowe plany inwestycji.

Kolejnym nowym rozwiązaniem, jakie wdroży Dom Maklerski Banku Handlowego jest przygotowanie trzech różnych i rozszerzonych strategii inwestowania, z których mogą skorzystać klienci private banking powierzający swoje środki pośrednikowi inwestycyjnemu.

doradztwo inwestycyjne

Nowe indeksy na GPW

Doradztwo inwestycyjne bez dodatkowych opłat

Celem tworzenia strategii inwestycyjnych jest tak zwana dywersyfikacja inwestycji. Ta metoda zarządzania ryzykiem zakłada inwestowanie w różne rodzaje instrumentów finansowych w taki sposób, aby uśredniony poziom ryzyka był dla klienta akceptowalny. Dom Maklerski Banku Handlowego proponuje klientom różne produkty.

W większości przypadków będą to zatem akcje oraz obligacje w PLN, EUR oraz USD. Doradztwo inwestycyjne będzie opierać się na profilach ryzyka, w których pośrednik będzie ustalał skłonność danego klienta do podjęcia ryzyka i dobierał produkty inwestycyjne na tejże podstawie.

Takie rozszerzenie usług, jakie proponuje doradztwo inwestycyjne Domu Maklerskiego Banku Handlowego nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami. W dalszym ciągu będzie on jednak ponosić dwa rodzaje kosztów. Pierwszym z nich jest cena zakupu i sprzedaży obracanymi instrumentami.

Z drugiej zaś strony klient musi zapłacić za przechowywanie zarobionych czy ulokowanych przez niego środków na rachunku maklerskim. Oferta DMBH opiera się nie tylko o warszawską GPW, ale także różne inne najważniejsze zagraniczne giełdy.

doradztwo inwestycyjne


Źródła:
http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/press1/informacje-prasowe-2019-07-16.htm?cat=10195

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile Polacy wydają rocznie na papierosy?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
06 grudnia 2019

Ile Polacy wydają rocznie na papierosy?

Santander Consumer Bank Skierniewice
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
19 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Skierniewice

Profi Credit – szybka pożyczka 25 000 zł
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
14 listopada 2016

Profi Credit – szybka pożyczka 25 000 zł

Ubóstwo w Polsce coraz mniejsze
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 czerwca 2020

Ubóstwo w Polsce coraz mniejsze

Dumni z naszych – jak zdobyć karty i naklejki
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
09 maja 2018

Dumni z naszych – jak zdobyć karty i naklejki

Porównaj