Energia prosumencka – co to jest ?

Energia prosumencka – co to jest ?

author
Natalia Narloch
30 stycznia 2018

Rynek energii obecnie rozwija się w kierunku lokalnej energetyki rozproszonej. Obecni odbiorcy energii to coraz częściej prosumenci inwestujący w małe mikroźródła odnawialnych źródeł energii.

Czym jest energia prosumencka?

Jest to system, w którym to odbiorcy wytwarzają prąd. Dzięki energii rozproszonej, czyli wytwarzaniu energii w pobliżu miejsca jej odbioru, unika się wielkich strat energii powstających w wyniku przesyłania ich na duże odległości.

Energia prosumencka ma przynieść ogromne korzyści zarówno dla gospodarki jak i środowiska przyrodniczego. Głównym założeniem jest zainstalowanie w każdym gospodarstwie domowym generatora prądu o niewielkiej mocy, który wytwarzałby niezależnie energię.

W momencie niskiego poboru prądu u prosumenta wytwarza się nadwyżki energii, które oddawane są do sieci i mogą skorzystać z nich okoliczne gospodarstwa domowe. Z drugiej strony, w trakcie wzmożonego popytu na energię w danym domu, można pobrać nadwyżkę z sieci.

Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej nie wiąże się z zamknięciem dotychczasowych elektrowni konwencjonalnych dostarczających energię do zakładów przemysłowych czy oświetlenia miast.

Dlaczego warto inwestować w energię prosumencką?

Głównym celem energetyki rozproszonej jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów, nie koniecznie przynoszenie dochodu.

Zainteresowane mikroinstalacjami OZE są głównie kraje rozwinięte. Wiąże się to przede wszystkim z:

  1. Dużym popytem na energię elektryczną oraz uzależnieniem od niej, co wiąże się z rosnącą liczbą urządzeń elektrycznych.
  2. Wysokimi kosztami dostarczania energii i podatkami, wpływającymi na ich cenę.
  3. Niepewnością odnośnie przyszłych cen prądu.
  4. Rosnącą świadomością społeczeństwa związaną z ochroną środowiska. Energia prosumencka to szansa na nowy rozwój systemu energetycznego. Odbiorca energii jest jednocześnie jej wytwórcą i aktywnie bierze udział w procesie jej wytwarzania. Dzięki temu obniża się koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Co ważne, energetyka rozproszona zwiększy poziom bezpieczeństwa i uniezależnienia się energetycznego kraju.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Ilu w Polsce jest rolników i gospodarstw rolnych?
Bez kategorii
author
Natalia Narloch
29 lutego 2020

Ilu w Polsce jest rolników i gospodarstw rolnych?

Biuro paszportowe w Rzeszowie
Biura paszportowe
author
Natalia Narloch
22 maja 2022

Biuro paszportowe w Rzeszowie

Banqware z zezwoleniem KNF jako czwarty TPP
Bez kategorii
author
Natalia Narloch
03 grudnia 2019

Banqware z zezwoleniem KNF jako czwarty TPP

Twisto z 12 tys. użytkowników po pierwszym tygodniu istnienia
Bez kategorii
author
Natalia Narloch
30 października 2019

Twisto z 12 tys. użytkowników po pierwszym tygodniu istnienia

Kreditech otrzymał 20 mln euro dofinansowania
Bez kategorii
author
Natalia Narloch
23 października 2019

Kreditech otrzymał 20 mln euro dofinansowania

Konkurs pożyczki w PKO BP – do wygrania 5 000 zł
Promocje bankowe
author
Natalia Narloch
10 września 2018

Konkurs pożyczki w PKO BP – do wygrania 5 000 zł