Fundusz Gwarancji Płynnościowych – jak skorzystać?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych – jak skorzystać?

author
Halszka Gronek
12 kwietnia 2020

Promesy kredytowe na kwotę do 200 milionów złotych, przy maksymalnym okresie udzielenia równym 27 miesięcy – to propozycja polskiego banku rozwoju dla średnich i dużych firm dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. Gwarancje mają być udzielane z nowo utworzonego Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Sprawdzamy najważniejsze informacje w tej sprawie. 

 

Fundusz Gwarancji Płynnościowych – co to jest?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to fundusz celowy, nad którego utworzeniem pracuje polski bank rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego.  Celem utworzenia Funduszu Gwarancji Płynnościowych ma być udzielanie gwarancji kredytowych dla średnich oraz dużych firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa – niezależnie od branży działania. Jak wynika ze wstępnych informacji udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

Gwarancje bankowe udzielane z ramienia Funduszu Gwarancji Płynnościowych to jedna z istniejących form zabezpieczenia wierzytelności. Gwarancje przypominają poręczenia kredytu, z tą tylko różnicą, że w przypadku gwarancji bankowej poręczycielem nie jest jednak osoba fizyczna, lecz cały bank jako instytucja – w tym wypadku Bank Gospodarstwa Krajowego. Można więc powiedzieć, że gwarancja bankowa jest formą zobowiązania banku do uiszczenia należności za właściwego kredytobiorcę, jeśli ten zaniecha spłaty zobowiązania. 

Podstawa prawna

Otworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych przy Banku Gospodarstwa Krajowego zostało zaproponowane w jednej z ustaw wchodzących w tak zwany pakiet Tarczy Antykryzysowej. Oprócz   Funduszu specustawa zakłada także wprowadzenie dwóch innych rozwiązań gwarancyjnych: gwarancji de minimis oraz gwarancji Biznesmax – obie formy  wsparcia przewidziane zostały dla mikro-, małych i średnia firm.

"

W tym tygodniu uruchamiamy Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm, utworzony na podstawie specustawy. Natomiast program gwarancji de minimis dla mikro-, małych i średnich firm jest cały czas dostępny. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów podwyższyliśmy limit gwarancji do 80 proc. i wydłużyliśmy okres spłaty do 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy też z naszej prowizji. Przedsiębiorcy składają już wnioski o kredyty z naszą gwarancją

  wyjaśniała prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka w jednym z ostatnich wywiadów. 

Jak działa FGP?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych, nad którego utworzeniem pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, ma za zadanie udzielać gwarancji bankowych, czyli wiążących zobowiązań banku do uiszczenia należności za właściwego kredytobiorcę, w przypadku, gdy ten zaniecha regularnej spłaty lub osiągnie status niewypłacalności. 

Posługując się przykładem, jeśli bank udzieli pomocowego kredytu firmowego na przedsiębiorstwu będącemu beneficjentem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a przesiębiorstwo to nie wywiąże się w pełni z obowiązku spłaty zobowiązania, wydawca gwarancji (Fundusz Gwarancji Płynnościowych) przejmie zadłużenie na siebie, pomagając tym samym firmie w trudnej sytuacji finansowej. W tym znaczeniu gwarancję bankową można uznać za odpowiednik poręczenia kredytu, przy czym poręczycielem zostaje osoba fizyczna, a gwarancję udzielają instytucje finansowe.

Gwarancja bankowa zwiększa szanse na uzyskanie finansowania przez przedsiębiorstwo – zwłaszcza, gdy jest ono niewystarczająco wiarygodne (pod względem wypłacalności) lub niewystarczająco stabilne finansowo. W przypadku gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych wsparcie przewidziane zostało dla firm zmagających się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. Wszystkie te przedsiębiorstwa znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a uzyskanie kredytu bez gwarancji mogłoby okazać się nie lada wyzwaniem.

Kto może skorzystać?

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Gwarancji Płynnościowych ma zajmować się udzielaniem promes bankowych dla średnich i dużych firm dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. 

Gwoli doprecyzowania, średnie przedsiębiorstwa to te, które zatrudniają do 250 pracowników (może być to 30 pracowników, może być i 200) i/lub osiągają roczny obrót nie większy niż 50 mln EURO albo całkowity bilans roczny nie większy niż 43 mln EURO. Z kolei duże przedsiębiorstwa to te, które zatrudniają conajmniej 250 pracowników i/lub osiągają roczny obrót większy niż 50 mln EURO albo całkowity bilans roczny większy niż 43 mln EURO.

Które kredyty zostaną objęte gwarancją?

Rozmiar przedsiębiorstwa starającego się o wsparcie z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to nie jedyny warunek przyznania promesy bankowej. Na stronie internetowej polskiego banku rozwoju czytamy, iż kwota kredytu objętego gwarancją nie będzie mogła przekroczyć 250 mln złotych, przy czym kredyt ten powinien być nowy lub odnawialny. Dopuszczalna kwota gwarancji z Funduszu  Gwarancji Płynnościowych wynosi od 3,5 do 200 milionów złotych, a maksymalny okres udzielenia gwarancji wynosi 27 miesięcy. 

Co bardzo ważne, gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r. Ponadto  oferty będą mogły skorzystać wyłącznie te firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Przeznaczenie kredytu objętego gwarancją z  Funduszu jest równie istotne: powinno nim być zapewnienie płynności finansowej. 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
https://www.tvp.info/47440211/tarcza-antykryzysowa-w-akcji-bgk-uruchamia-fundusz-gwarancji-plynnosciowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zwolnienia grupowe w banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
05 kwietnia 2019

Zwolnienia grupowe w banku Pekao

Ile kosztuje Amazon Prime Video?
Telewizja
author
Aleksandra Gościnna
11 listopada 2021

Ile kosztuje Amazon Prime Video?

Bank Pekao z najlepszą infolinią
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
19 grudnia 2018

Bank Pekao z najlepszą infolinią

Kasa Stefczyka Krosno
Oddziały
author
Patryk Byczek
26 października 2020

Kasa Stefczyka Krosno

Santander Bank Polska w Ozimku
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 maja 2019

Santander Bank Polska w Ozimku

Darmowa pożyczka na Święta
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
23 listopada 2015

Darmowa pożyczka na Święta

Porównaj