Getin Noble Bank dokonał odpisów na 72 mln zł

Getin Noble Bank dokonał odpisów na 72 mln zł

author
Alicja Uzarowicz
30 kwietnia 2019

Getin Noble Bank postanowił utworzyć odpisy w wysokości 72 mln zł. Wpłynie to na obniżenie wyniku brutto spółki za IV kwartał roku 2018. Decyzja zarządu spółki związana jest z inwestycjami kapitałowymi rozpoczętymi lub planowanymi w jednostkach zależnych i udziału w zyskach i stratach tych podmiotów.

Getin Noble Bank dokona odpisów w wysokości 72 mln zł. Wysokość tej kwoty spowoduje obniżenie osiągniętego przez spółkę wyniku brutto za ostatni kwartał 2018r. Dlaczego zarząd banku podjął taką decyzję? Środki z tych odpisów mają zostać przeznaczone na różne cele finansowe i inwestycyjne.

Pierwszą ważną przyczyną dokonania odpisów przez Getin Noble Bank są podjęte w podmiotach zależnych, spółkach córkach banku, inwestycje kapitałowe. Dotyczy to zatem zarówno rozpoczętych już inwestycji, jak i tych znajdujących się dopiero w fazie planowania. Umożliwi to zatem poprawie sytuacji całego podmiotu.

Druga kwestia jest niemniej związana z podmiotami będącymi po części lub całości własnością Getin Noble Banku. A mianowicie odpisy dokonane zostały również w celu umożliwienia spółce matce udziały w zyskach oraz stratach jej spółek córek.

To jednak nie koniec odpisów

Jak poinformował Getin Noble Bank w swoim komunikacie, poza dokonaniem odpisów na wspomnianą kwotę 72 mln zł odpisom ulegnie również kwota 98 mln zł. Następne odpisy będą odpisami aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kwota ma dotyczyć nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich.

Niewątpliwie wpłynie to na obniżenie wyniku finansowego netto spółki. Jako przyczynę swojego postępowania w tym przypadku spółka podała trwający proces połączenia sił z Idea Bankiem. Wynik finansowy spółki za IV kwartał 2018 r. został opublikowany 26.04.2019r.

Sprawdź ranking  banków w Polsce tutaj.

Co jeszcze zmieni Getin Noble Bank?

Nie jest to koniec wiadomości o zmianach w sferze finansowej banku. Poza zmniejszeniem wyników finansowych brutto i netto, obniżona zostanie również kwota kapitałów własnych spółki o około 27 mln zł. Czego efektem jest ta obniżka?

Getin Noble Bank, w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanych udziałów w Idea Banku stanowiących pakiet akcji tej spółki, nie będzie od tej pory rozpoznawać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kapitał własny spółki Getin Noble Bank ulegnie jednak jeszcze jednemu pomniejszeniu.

Informację o kolejnym obniżeniu tego kapitału o kolejne 32 mln zł na dzień 31 grudnia 2018r. odnaleźć można w opublikowanym wyniku finansowym banku. Swoje działania spółka motywuje dostosowaniem księgowości spółki do obowiązujących aktualnie praktyk rynkowych takich jak procedury odraczania kosztów sprzedaży produktów bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Jordanowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Jordanowie

Podwyżki w mBanku na 2021
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
26 grudnia 2020

Podwyżki w mBanku na 2021

Ile kosztuje akademik w Częstochowie?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
05 września 2019

Ile kosztuje akademik w Częstochowie?

Ekopożyczka w PKO BP – oferta i opinie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
29 kwietnia 2019

Ekopożyczka w PKO BP – oferta i opinie

Jak złożyć reklamację w HSBC Bank Polska ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
11 marca 2017

Jak złożyć reklamację w HSBC Bank Polska ?

Porównaj