Handel w Polsce spowalnia

Handel w Polsce spowalnia

author
Halszka Gronek
24 września 2019

Czynniki wpływające na pogarszającą się koniunkturę w Polsce można podzielić na dwa rodzaje: zewnętrzne, czyli dotyczące przede wszystkim ogólnoeuropejskich tendencji spadkowych, oraz wewnętrzne, do których zalicza się między innymi zmiany wywołane planem finansowym na 2020 rok. Sprawdzamy opinię Konfederacji Lewiatan.

Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce z każdym kolejnym miesiącem przedstawia się coraz gorzej.  O tym, że w 2019 roku wzrost gospodarczy nie będzie równie imponujący co rok wcześniej, eksperci informowali już dawno. Mało kto spodziewał się jednak, że śladem wskaźnika PKB spowolnienie dotknie także wielu innych obszarów krajowego rynku. Czarne scenariusze jeszcze się nie sprawdziły, jednak kolejne publikowane raporty studzą entuzjazm (obecny już chyba jedynie u partii rządzącej).

W komunikacie Głównego Urzędy Statystycznego z piątku 20 września br. czytamy, iż ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej we wrześniu wyniósł 100,2. Oznacza to, iż w porównaniu z wynikami sierpniowego pomiaru odnotowaliśmy spadek (100,4). Warto przypomnieć w tym miejscu, że w 2018 roku regularnie publikowano odczyty rzędu 108. Jak uważa dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, tamte czasy już bezpowrotnie minęły. 

"

Dzisiejszy komunikat dopełnia niepokojącego obrazu stworzonego przez inne dane, m.in. wczorajsze [opublikowane 19 września br. – przyp. red.] dane o produkcji sprzedanej przemysłu czy PMI z początku miesiąca. Jest już jasne, że przetwórstwo nie obroni się przed spowolnieniem w Europie, a – jak pokazujemy dalej – wkrótce otrzyma negatywny impuls ze strony rządu

– tłumaczy ekspertka w najnowszym komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Budownictwo trzyma się najlepiej

W publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego możemy znaleźć informacje zarówno na temat  ogólnego wskaźnika koniunktury, jak i sytuacji poszczególnych obszarów rynkowych:  przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu oraz usług. Z wszystkich tych wskaźników niezmiennie najlepiej oceniana jest koniunktura w obrębie budownictwa. We wrześniu bieżącego roku jej wskaźnik wyniósł 111,7 wobec 111,3 w sierpniu i 112 w lipcu. Poprawa jest więc zauważalna, niemniej jednak dr Sonia Buchholtz sygnalizuje:

"

Warto jednak przypomnieć, że polskie budownictwo jest beneficjentem migracji zarobkowej do Polski. Przedłużające się milczenie w sprawie krajowej polityki migracyjnej przy otwieraniu się innych krajów stworzy twardą barierę podażową przedsiębiorstw sektora. Można wprawdzie upatrywać ulgi w spowolnieniu gospodarczym, ale problem samoistnie się nie rozwiąże.

O poprawie, choć niemal niezauważalnej, można mówić także w obszarze przetwórstwa przemysłowego. W ostatnim miesiącu Główny Urząd Statystyczny ocenił jego poziom na 104 względem 103,9 w sierpniu. Tak niska dynamika wzrostu wynika z pogarszającego się portfela zamówień krajowych i zagranicznych. Na zatrzymanie rozwoju wpływają także deficyty zapasów wyrobów gotowych i względnie spowolnione prognozy produkcji.


Szukasz najlepszych pożyczek online? Sprawdź nasz ranking: https://www.zadluzenia.com/kredyt-online/

Handel z coraz gorszymim wynikami

Jak ocenia ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, dr Sonia Buchholtz, sytuacja handlu detalicznego w Polsce ulega systematycznemu pogorszaniu, i to – co gorsza – w dość szybkim tempie. We wrześniu Główny Urząd Statystyczny odnotował wskaźnik koniunkturalny dla handlu na poziomie 101,1, podczas gdy jeszcze przed miesiącem jego wartość wynosiła 103,9. Pogarszającej się sprzedaży towarzyszą niestety coraz gorsze prognozy co do jej przyszłych trajektorii.

Wobec negatywnych wyników polskiej gospodarki dr Sonia Buchholtz ocenia, iż w najbliższych miesiącach perspektywy przedsiębiorców ulegać będą dalszemu i silniejszemu niż dotąd pogarszaniu. Powodów jest wiele, choć za najważniejsze uważa się obecnie zła kondycję koniunktury za granicą oraz widoczny wzrost obciążeń działalności gospodarczej. Mowa o utrudnieniach, jakie może wprowadzić w życie zapowiedziany przez rząd plan finansowy na przyszły rok.

"

Informacje, jakie dotarły do przedsiębiorców za sprawą publikacji projektu budżetu na 2020 rok oraz konwencji wyborczej, zwiastują drastyczny wzrost kosztów pracy za sprawą wzrostu płacy minimalnej (szczególnie istotny m.in. dla gastronomii i hotelarstwa czy usług publicznych), oraz nawet istotniejszego z perspektywy niektórych branż […] zniesienia limitu 30-krotności. Okazuje się bowiem, że firmy dostały trzy miesiące na dokonanie rewolucji w swoich rachunkach kosztów.


Nie wiesz, jak obliczyć zdolność kredytową? Sprawdź najlepsze porady w naszym poradniku: https://www.zadluzenia.com/zdolnosc-kredytowa-kalkulator/ 


Źródła:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/pogarszaja_sie_perspektywy_rozwoju_przedsiebiorstw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Porównaj