Liczba mieszkań w Polsce zwiększyła się niemal 3-krotnie w ciągu ostatnich 100 lat. Obecnie jest w naszym kraju już 14,5 miliona mieszkań. Choć liczba ta z każdym miesiącem się zwiększa, poziom komfortu polskich mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Na tle Europy stanowimy w kwestii szary ogon.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.08.2018
Udostępnij:

Z okazji okrągłej rocznicy 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę, Główny Urząd Statystyczny zbadał, jak w tym okresie zmieniły się warunki mieszkaniowe Polaków.

Obecnie liczba mieszkań w Polsce aż trzykrotnie przebiła wynik z 1921 roku, czyli z czasów, z których pochodzą pierwsze dane statystyczne na temat liczby lokali mieszkalnych w ówczesnej Polsce. 
 


 

Historia rynku mieszkaniowego w Polsce
Niemal sto lat temu na terenie IIRP znajdowało się 4,8 miliona mieszkań, z czego znakomita większość zlokalizowana była na obszarach wiejskich.  

Już po 10 latach zaobserwowano wzrost liczby mieszkań wynoszący blisko 30 procent. W kolejnych dziesięcioleciach – licząc do chwili upadku komunizmu – nastąpił znaczący rozwój mieszkalnictwa miejskiego.

Pod koniec XX wieku w aglomeracjach miejskich mieściła się blisko 7 milionów mieszkań. Był to efekt masowej migracji ludzi z wsi do większych miast, która nie tylko zmieniła rozkład statystyk ludności polskiej, lecz także ukształtowała nowe zwyczaje i światopoglądy Polaków. 
 

Fot. GUS
 

Nowi mieszczanie
Według danych GUS-u pod koniec ubiegłego roku w miastach polskich znajdowało się blisko 10 milionów mieszkań. Wynik ten dwukrotnie przewyższa ilość lokali mieszkalnych, jakie znajdowały się na terenach wiejskich. 
 

Z każdym kolejnym miesiącem jednak coraz bardziej widoczna zdaje się być tendencja do wzrostu zainteresowania mieszkaniami poza aglomeracjami miejskimi. Powrót na wieś możliwy jest m.in. dzięki upowszechnieniu zdalnej pracy, jaką wykonywać można poza miejskim biurem. 
 


 

Nowe, inne mieszkania 
Na przełomie ostatniego stulecia zaszło wiele istotnych zmian w kwestii układu mieszkań i rozłożenia pomieszczeń w poszczególnych lokalach. 
 

Jeszcze w 1921 roku podstawą wszelkich budynków mieszkalnych były plany jedno i dwuizbowe. Takie układ lokali szybko uległ zmianom. W latach 30. XX wieku największą popularnością cieszyły się mieszkania jednoizbowe (małe lub duże kawalerki).

Lata powojenne to czas mody na mieszkania dwuizbowe, a w drugiej kolejności – trzypokojowe. W XXI wieku jednak podstawowym standardem lokali były minimum dwa pokoje. 
 


fot. GUS
 

Ogon Europy
Według badań Eurostatu przeciętne polskie mieszkanie ma powierzchnię 75,2 mkw. Wynik ten zdaje się być zadowalający, lecz na tle pozostałych państw europejskich – wypada słabo. 
 

Mniejsze lokale od naszych znajdziemy jedynie w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie i Rumunii. Liderem europejskiego wyścigu mieszkaniowego jest Cypr – tamtejsze mieszania mają średnio 141 mkw. Islandia i Norwegia mogą pochwalić się wynikiem 130-131 mkw. 
 


fot. Eurostat
 

Standard mieszkań
Jeszcze sto lat temu jedynie 42,8% mieszkań miało dostęp do instalacji wodnej, elektrycznej bądź gazowej. Rozwój i rozbudowa miast sprawiły jednak, że standardy mieszkaniowe Polaków uległy polepszeniu. 
 

Pod koniec 2017 roku bieżąca woda występowała w niemal wszystkich miejskich lokalach mieszkalnych – blisko 99%. Na wsiach wynik ten wynosił 92,4 %.

Nowe pokolenia posiadają nie tylko dostęp do wody, ale i do urządzeń komunikacyjnych. Według statystyk, w 2017 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 1350 telefonów komórkowych. 

Komentarze