Ile emeryci mogą dorobić do emerytury?

Ile emeryci mogą dorobić do emerytury?

author
Dominika Sobieraj
10 marca 2018
Emeryci i renciści mogą sobie dorabiać - oczywiście nie tyle, ile chcą. Ich zarobki są ograniczone konkretnymi progami dochodowymi, od których zależy to, czy będą otrzymywać emeryturę całą, pomniejszoną lub w ogóle zostanie im ona odebrana. Progi wyznaczane są co trzy miesiące i obowiązują przez kolejny kwartał. Ostatnia zmiana progów miała miejsce 1 marca 2018 roku. 

Obowiązek rozliczania się ze swoich zarobków ma każdy emeryt i rencista. Wszyscy, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), są jednak objęci odrębnymi przepisami wyznaczającymi progi:
 

 • próg 1 – emerytura/renta i wynagrodzenie wypłacane są w całości,

 • próg 2 – emerytura/renta zostają pomniejszone, a wynagrodzenie jest wypłacane w całości,

 • próg 3 – emerytura/renta zostają zawieszone, a wynagrodzenie jest wypłacane w całości.

Progi wyznaczane są w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia określonego na poprzedni kwartał (dla IV kwartału 2017 roku jest to 4516,69 zł brutto). 


 

PRÓG I

Próg pierwszy wyznacza kwota stanowiąca 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3161,68 zł brutto. Jest to górna granica zarobków, które pozwalają zachować pełną wypłacalność emerytury lub renty. Maksymalna kwota na rękę, którą emeryt albo rencista może zarobić, by otrzymać całą wypłatę i całą emeryturę/rentę, to – w zależności od umowy:
 

 • umowa o pracę – 2 269,67 zł,
 • umowa zlecenie – 2 706,68 zł,
 • umowa dzieło – 2 706,68 zł


 

PRÓG II

Próg drugi obejmuje zarobki wynoszące powyżej 70% (3161,68 zł brutto) do 130% (5871,70 zł brutto) przeciętnego wynagrodzenia. Przy takich zarobkach, kwota wypłacanej emerytury lub renty jest zmniejszona. Od przychodu odejmuje się próg zarobkowy 3161,68 brutto, a następnie kwotę tę odejmuje się od wysokości emerytury. Maksymalne kwoty zmniejszenia to: 
 

 • 582,38 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 436,82 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 495,06 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.


 

PRÓG III

Emerytom lub rencistom, którzy zarabiają powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia (5871,70 zł brutto), wypłacanie świadczenia zostaje zawieszone. W przeliczeniu na rękę kwoty te wynoszą: 
 

 • umowa o pracę – 4 157,68 zł,
 • umowa zlecenie – 4 953,25 zł
 • umowa dzieło – 5 026,70 zł. 


 

KOGO NIE OBEJMUJĄ PROGI?

Progi dochodowe nie obowiązują w przypadku osób, które: 
 

 • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

 • mają prawo do emerytury częściowej,

 • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie albo w miejscach odosobnienia

 • mają prawo do renty po wyżej wymienionych,

 • mają prawo do renty inwalidy wojennego z związku ze służbą wojskową,

 • mają prawo do renty rodzinnej po żołnierzu, który zmarł w związku ze służbą wojskową. 

JAKIE ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄ PROGOM?

Zawieszone lub zmniejszone mogą zostać: 
 

 • emerytura (także emerytura pomostowa),

 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

 • renta z tytułu niezdolności do pracy,

 • renta inwalidy wojskowego oraz renta rodzinna po inwalidzie wojskowym,

 • renta rodzinna.

PODSUMOWANIE


Jeżeli emeryt lub rencista chce otrzymać pełną kwotę emerytury/renty i zachować w całości swoje wynagrodzenie, jego dochody nie mogą przekroczyć kwoty 3161,68 zł brutto. 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kraje świata z największym zadłużeniem
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 grudnia 2019

Kraje świata z największym zadłużeniem

Wyciek danych MoneyMan
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
19 marca 2020

Wyciek danych MoneyMan

Likwidacja straży miejskiej ?
Wpisy
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2018

Likwidacja straży miejskiej ?

Bank Pekao w Opolu Lubelskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 lipca 2019

Bank Pekao w Opolu Lubelskim

Jak działa kredyt odnawialny?
Kredyty
author
Dominika Sobieraj
09 maja 2023

Jak działa kredyt odnawialny?

Zadłużenie gmin przekroczyło 57 mld
Wpisy
author
Aneta Jankowska
05 lipca 2018

Zadłużenie gmin przekroczyło 57 mld

Porównaj