Ile wyniesie inflacja w 2019 ? Prognozy NBP

Ile wyniesie inflacja w 2019 ? Prognozy NBP

autor wpisu
Natalia Narloch
13 listopada 2018

Według najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego na rok 2019 inflacja CPI ukształtuje się na poziomie 3,2%, a inflacja bazowa 2,1%. Biorąc pod uwagę rok 2018 dynamika PKB wyniesie 4,8%.

Co pokazują najnowsze listopadowe prognozy?

Prognozy lipcowe różnią się od najnowszych projekcji NBP. Jak napisano w raporcie, "Podwyższenie prognozy inflacji CPI w 2019 r. w stosunku do wyników projekcji lipcowej wynika w największym stopniu ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych i towarzyszącego mu osłabienia złotego względem dolara. Uwarunkowania te najsilniej wpływają na przyszłą ścieżkę krajowych cen energii".

Centralna ścieżka projekcji Narodowego Banku Polskiego zapowiada zmniejszający się wzrost PKB z roku na rok. W 2018 roku ma wynieść 4,8%, rok później – 3,6% i jedynie 3,4% w 2020. Inflacja zaś ukształtuje się odpowiednio na poziomie 0,8%, 2,1% oraz 2,7% w 2020 roku.

Z czego wynika wzrost inflacji w najbliższych latach?

Jak czytamy w raporcie, wzrost notowań ropy naftowej i węgla kamiennego przełoży się na wyższe ceny paliw i opału. Natomiast wzrost cen węgla, praw do emisji CO2 oraz tzw. zielonych certyfikatów, znajdą swoje odzwierciedlenie w wysokości przeciętnego rachunku za energię elektryczną. Wyższe koszty energii elektrycznej, a także gazu zmiennego na rynkach światowych spowodują wzrost inflacji CPI.

Projekcja wskazuje, że największa korekta wzrostu cen energii będzie miała miejsce w 2019 roku. "Ze względu na duży udział cen administrowanych w krajowych cenach energii, określenie skali i rozłożenia w czasie przełożenia na nie czynników kosztowych obarczone jest wysoką niepewnością. W projekcji listopadowej przyjęto, że największa korekta inflacji cen energii w porównaniu do rundy lipcowej będzie miała miejsce dla 2019 r., przy mniejszej skali zmian tej kategorii w 2020 r." czytamy w raporcie.

Większa dynamika wzrostu PKB w 2018 niż wskazały poprzednie prognozy

W porównaniu z lipcową prognozą dynamika PKB w 2018 roku wzrosła z 4,6% do 4,8%. Podwyższenie tempa wzrostu PKB wynika z kilku czynników. Przede wszystkim uwzględniono wcześniej pominięte rachunki narodowe za II. kwartał oraz wskaźniki miesięczne za III. kwartał.

Wysoka aktywność gospodarcza w tym czasie spowoduje optymistyczne nastroje konsumentów. Według badań koniunktury GUS pociągnie to za sobą wyższe niż dotychczas spożycie gospodarstw domowych.
„W górę zrewidowano również wkład eksportu netto do wzrostu PKB w br. w związku z silniejszym od oczekiwań przyśpieszeniem dynamiki eksportu w II kw. Jednocześnie w II kw. br. poniżej założeń z projekcji lipcowej wzrosły krajowe wydatki na środki trwałe, co w części ograniczyło pozytywny wpływ na prognozę korzystnych odczytów pozostałych komponentów PKB" – dodano.
 
Z czego wynika niższa dynamika wzrostu PKB w latach 2019-2020

"W latach 2019-2020 tempo wzrostu PKB ukształtuje się nieznacznie poniżej oczekiwań z rundy lipcowej, co wynika z negatywnego oddziaływania na aktywność gospodarczą wyższej inflacji cen energii przy jednoczesnym wygasaniu wpływu czynników podwyższających dynamikę PKB w bieżącym roku" – napisano w raporcie.

Według Narodowego Banku Polskiego najistotniejszym ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę badając koniunkturę gospodarki na najbliższe lata jest sytuacja na rynku energii. Przełożenie rosnących cen energii na koszty firm i CPI może spowodować zmniejszenie aktywności gospodarczej. Jak zaznacza NBP „Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla aktywności w polskiej gospodarce jest koniunktura globalna”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Sokołów Podlaski
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 października 2020

Kasa Stefczyka Sokołów Podlaski

Biuro paszportowe w Szczecinie
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
12 lipca 2022

Biuro paszportowe w Szczecinie

Jak zdobyć książkę Jeść Zdrowiej w Lidlu?
Poradnik
author
Patryk Byczek
19 lutego 2018

Jak zdobyć książkę Jeść Zdrowiej w Lidlu?

Awaria systemu eMakler
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
08 stycznia 2021

Awaria systemu eMakler

Najlepsze produkty finansowe – lipiec 2015
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
02 lipca 2015

Najlepsze produkty finansowe – lipiec 2015

„Lubię bo polskie 2018” – Bank Pocztowy nagrodzony
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 grudnia 2018

„Lubię bo polskie 2018” – Bank Pocztowy nagrodzony

Porównaj