ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że 26 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza ING Lease Polska Sp. Z o.o. zarządziła o podjęciu uchwały dotyczącej nominacji pani Alicji Żyły na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Sprawdzamy szczegóły.

 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 02.03.2021
Udostępnij:

Pani Alicja żyła objęła stanowisko wraz z dniem 1 marca 2021 roku.

Alicja Żyła

Pani Alicja Żyła jest związana z Grupą ING od przeszło dwudziestu pięciu lat. Kariera pani Alicji Żyły rozpoczęła się w dziale HR ING Banku Śląskiego. W latach 1998-2008 pełniła kluczowe funkcje w Pionie Bankowości Detalicznej. Jednocześnie w latach 2006-2008 zajmowała stanowisko Dyrektora Detalicznych Produktów Depozytowych. Następnie od 2008 do 2018 roku była odpowiedzialna za obszar Operacji na stanowisku Dyrektora Banku.

Nadzorowała wówczas wiele projektów, które rozwijały:

– robotyzację oraz elektroniczny obieg dokumentów,
– procesy obsługi kart i gotówki,
– modernizację infrastruktury obsługi płatności,
– monitoring i windykacji kredytów.

Pani Alicja Żyła Uczestniczyła w inicjatywach i projektach globalnych w Grupie ING. Swoją pracą bardzo dużo wniosła w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego ING.

Od listopada 2018 roku pani Alicja Żyła pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu ING Lease, gdzie zajmowała się nadzorowaniem Produktów i Procesów, IT, Operacjami oraz Finansami. W odpowiedzi na bardzo dynamiczny wzrost liczby transakcji leasingowych, Alicja Żyła przeprowadziła zmiany w modelu operacyjnym, a także zainicjowała wiele zmian procesowych oraz technologicznych. Zmiany te przyczyniły się do przyspieszenia cyfryzacji procesów leasingowych. Od lipca ubiegłego roku jej dodatkową funkcją, którą pełniła, było udzielenie wsparcia Zarząd Banku w obszarze KYC.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródło: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/646528/ing-zaprasza-na-webinar-wygasajacy-wplyw-pandemii-na-gospodarke

Komentarze