Instytucje na straży etyki rynku konsumenckiego

Instytucje na straży etyki rynku konsumenckiego

author
Halszka Gronek
03 grudnia 2019

Rynek finansów konsumenckich opiera się przede wszystkim na owocnej współpracy z klientem i realizacji jego indywidualnych planów finansowych. Dlatego tak ważne jest, by podmioty aktywnie działające w tymże obszarze stosowały normy etyki biznesowej. Związek Przedsiębiorstw Finansowych uczestniczy w projekcie, który może podnieść moralność praktyk na rynku konsumenckim. 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych zauważa, że dzisiejszy rynek konsumencki potrzebuje dużej wrażliwości w jego monitorowaniu i właściwym reagowaniu na zachodzące zmiany. Fakt ten wynika przede wszystkim z powodu zachodzenia dynamicznych i poważnych przekształceń sektorowych, które mogą i z pewnością wywierają duży wpływ na obszar społeczny czy gospodarczy. Nie wolno przy tam stracić z oczu bodaj najważniejszego celu istnienia rynku konsumenckiego: „włączenia” jako przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego w kraju.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, Stowarzyszenie AQUILA oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych rozpoczęły dyskusję nad możliwościami wykorzystania dorobku obu organizacji we wspieraniu zrównoważonego rozwoju rynku konsumenckiego – a zwłaszcza w obszarze finansów konsumenckich (consumer finance). W środę 27 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli obu instytucji poświęcone temuż problemowi. Wstępie ustalono, iż współpraca mogłaby przybrać formę monitorowania praktyk biznesowych i etyki finansowej. 

Rynek finansów konsumenckich

By właściwie zrozumieć najnowszą publikację Związku Przedsiębiorstw Finansowych, należy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest rynek finansów konsumenckich. 

Według oficjalnych kompendiów wiedzy z zakresu ekonomii „consumer finance” definiuje się jako „spektrum instrumentów finansowych dostępnych klientom indywidualnym, służących finansowaniu ich potrzeb”. Eksperci tłumaczą, iż produkty typu consumer finance to instrumenty typowe dla bankowości detalicznej: kredyty gotówkowe, konsumpcyjne i ratalne oraz różnego rodzaju pożyczki. Z tego względu „bankowości detaliczna” jest obecnie pojęciem ściśle zbliżonym zakresowo do omawianego „consumer finance”. 

Rynek consumer finance w Polsce, a więc de facto rynek bankowości detalicznej (konsumenckiej), opiera się na współpracy z klientem i realizacji jego indywidualnych planów finansowych. Z tego względu właśnie sednem rynku consumer finance jest oparty na zaufaniu kontakt z klientem leżący w gestii doradców ds. Klienta, czy też węziej, w gestii doradców kredytowych. Warto też dodać, iż praca w consumer finance wiąże się z szeroko zakrojonym outsourcingiem w postaci zatrudniania zewnętrznych prawników, programistów, a także analityków, socjologów i tak dalej.

Oferta produktowa rynku consumer finance w Polsce opiera się przede wszystkim na kredytach konsumenckich, czyli kredytach udzielanych osobom fizycznym na cele prywatne, a także kartach kredytowych i kredytach mieszkaniowych. W Polsce mamy do czynienia z trzema sektorami consumer finance. Pierwszy z nich, największy, to sektor bankowy. Pozostałe dwa, stanowiące relatywnie mniejszy rynek cosumer finance, to sektor spółdzielczy (SKOK-i) oraz prywatny (instytucje pożyczkowe). 

Współpraca AQUILA i ZPF

Nie da się ukryć, iż duże zainteresowanie Stowarzyszenia AQUILA oraz Związku Przedsiębiorstw Finansowych takimi segmentami rynku konsumenckiego, jak kredyty i pożyczki gotówkowe oraz ratalne (finansujące zakupy w modelu sprzedaży bezpośredniej), a także sektor pośrednictwa finansowego czy zarządzanie wierzytelnościami, pozwala przyjąć, iż zakres współpracy obu instytucji będzie naprawdę duży. Potwierdzili to zresztą sami przedstawiciele organizacji podczas pierwszego spotkania poświęconego rozwiązaniom na rzecz przyszłości rynku konsumenckiego.

"

Bogate doświadczenie i wrażliwość społeczna ZPF oraz zaangażowanie Stowarzyszenia Aquila w monitoring praktyk rynkowych stwarzają możliwość szybkiego eliminowania z rynku niepokojących praktyk oraz zachęcania przedsiębiorców do prowadzenia biznesu z poszanowaniem zasad etyki i słusznych interesów konsumentów

– wyjaśniała Małgorzata Miś, Prezeska Stowarzyszenia AQUILA reprezentująca instytucję w czasie środowego spotkania branżowego.

Jak dowiadujemy się z komunikatu wydanego przez ZPF, w czasie środowego spotkania eksperci instytucji omówili obszary aktywności Związku, wiele uwagi poświęcając misyjnej aktywności ZPF związanej z wspieraniem pożądanych postaw etycznych wśród przedsiębiorstw członkowskich oraz roli Komisji Etyki i Rzecznika Etyki w tymże procesie. Poruszono również kwestie dotyczące funkcjonowania Komisji Etyki i jej roli w monitorowaniu praktyk biznesowych czy też wspierania świadomości i kompetencji etycznych. Prezes Zarządu ZFP, Andrzej Roter, podsumował:

"

Dzisiejsza wymiana poglądów oraz dzielenie się dorobkiem obu organizacji pokazały wspólne zainteresowanie i potrzebę współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku usług finansowych, ochrony praw konsumentów oraz propagowania zasad etyki w biznesie. Będziemy wspólnie dążyli do wypracowania konkretnych form współpracy, które pozwolą nam zrealizować tak sformułowane, ogólne cele, […] w szczególności w odniesieniu do monitorowania praktyk biznesowych, stosowanych na rynku konsumenckim.


Źródła:
https://zpf.pl/zrownowazony-rozwoj-rynku-konsumenckiego-potrzebuje-wspolpracy-jego-interesariuszy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Białej Podlaskiej
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Białej Podlaskiej

Alior Bank w Głownie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 lipca 2019

Alior Bank w Głownie

PKO BP w Jelczu-Laskowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 sierpnia 2019

PKO BP w Jelczu-Laskowicach

Bank Pekao w Sępólnie Krajeńskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Bank Pekao w Sępólnie Krajeńskim

Pożyczki bez zaświadczeń Opoczno
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
15 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Opoczno

Idea Bank z postępowaniem administracyjnym
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 lipca 2019

Idea Bank z postępowaniem administracyjnym

Porównaj