Rynek pracy od lat wspiera bezrobotnych i stara się pomóc im w poprawie sytuacji. Osoby bezrobotne przed trzydziestym rokiem życia mogą uzyskać bon na zasiedlenie, który wydawany jest w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać taki bon?

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 08.01.2018
Udostępnij:

Bon zasiedleniowy należy do najpopularniejszych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. Pod względem prawnym reguluje go art. 66 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

UWAGA! Artykuł nie jest aktualny.

Przejdź do Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2019 roku? 

WARUNKI PRZYZNANIA BONU ZASIEDLENIOWEGO

Bon zasiedleniowy, jak sama nazwa wskazuje, ma pokryć część kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. By ubiegać się o bon zasiedleniowy, należy:
– być zarejestrowanym jako bezrobotny od minimum 3 miesięcy (I lub II profil),
– nie mieć więcej, niż 30 lat,
mieć zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania.

Sposób przyszłego zatrudnienia osoby, która ubiega się o bon, objęty jest dodatkowymi warunkami:
– za wykonywanie pracy będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości minimalnie najniższej krajowej (czyli w 2018 roku – 2100 zł brutto) i z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
– odległość do pracy, od miejsca, w którym bezrobotny dotychczas mieszka, do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać z racji podjęcia pracy, wynosi co najmniej 80 km albo czas dojazdu do tej miejscowości i z powrotem przekracza 3 godziny dziennie,
– będzie zatrudniowy przez minimalnie 6 miesięcy.

Podjęcie pracy zarobkowej przed zawarciem umowy ze starostą sprawia, że uzyskanie bonu staje się niemożliwe. Oznacza to, że nie można podjąć pracy przed ostatecznym podpisaniem umowy przez obie strony. Samo złożenie wniosku nie sprawia, że osoba traci status bezrobotnego.

JAK UZYSKAĆ BON ZASIEDLENIOWY

Bon zasiedleniowy przyznaje się na wniosek bezrobotnego. Musi on złożyć go do starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.up.warszawa.pl/druki/wniosek_bz230715.pdf. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny i starosta podpisują umowę, która jest podstawą do uzyskania bonu.

Umowa określa wysokość środków, które będą przyznane bezrobotnemu. Maksymana wysokość środków nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie około 8500 zł. W umowie zostaje określony także sposób wypłaty pieniędzy oraz termin wypłaty.

OBOWIĄZKI PO OTRZYMANIU BONU

Po otrzymaniu pieniędzy trzeba:
– w ciągu 30 dni dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który poświadczy podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
– w ciągu 30 dni dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości  miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,
– w ciągu 8 miesięcy dostarczyć dokument poświadczający pozostawanie w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 

Na wypadek utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i  podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo zaprzestania wykonywania działalności, należy w ciągu 7 dni od tego momentu dostarczyć do urzędu powiatowego:
– dokument, który poświadczy podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo działalności gospodarczej,
– oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości  miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Wszystkie dokumenty można wysyłać pocztą tradycyjną lub na skrzynkę urzędu pracy pocztą elektroniczną.

Niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków skutkuje obowiązkiem zwrócenia otrzymanej kwoty bonu zasiedleniowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Komentarze (5)

Podjęcie pracy zarobkowej przed zawarciem umowy ze starostą sprawia, że uzyskanie bonu staje się niemożliwe. – z mojego PUP otrzymałam informację, że starosta ma 30 dni na rozpatrzenie mojego wniosku, a następnie przez 2 dni i tak będę musiała zgłaszać się do tego Urzędu celem podpisania umowy itp. Bezrobotny zatem musi otrzymać ofertę pracy ponad miesiąc wcześniej, aby w spokoju dopełnić formalności. Zawsze wydawało mi się, że jeżeli komuś zależy to pragnie podjąć pracę jak najszybciej! Wyśmienite rozwiązanie dla osób, które legalnie i bez kombinowania chcą wrócić na rynek pracy. Mały absurd. Pozdrawiam.

Wiosek o bon musze złożyć w PUP w swojej miejscowości czy mogę w dowolnym urzędzie ?

Jak to wygląda w liczbach z liczbą przepracowanych dni? W ciągu jakiego okresu muszę przepracować te 6 miesięcy? Wynagrodzenie jest liczone za każdy miesiąc, czy obliczana jest średnia 6 miesięcy?
Pozdrawiam

Czy bon na zasiedlenie uzyskać można w każdym województwie czy są regiony, w których nie można starać się o otrzymanie tego dofinansowania, ponieważ np. dany urząd nie ma pieniędzy na tego typu pomoce?
Pozdrawiam

Proszę o podanie źródła, z którego wynika , że należy być zarejestrowanym bezrobotnym przez minimum 3 miesiące i jak należy się rozliczyć w wydanych pieniędzy ponieważ osobiście na stronie nie znalazłam takich informacji ani żadnych wzorów druków, pozdrawiam

  Nigdzie nie ma mowy o byciu zatrudnionym przez 3 miesiące. Bon brałem ja, moja siostra, paru kolegów i dziewczyna.
  Pierwszego dnia rejestracja jako osoba bezrobotna, drugiego ustalenie profilu osoby bezrobotnej i złożenie wniosku o bon.
  Pieniądze z bonu możesz przeznaczyć na cokolwiek chcesz, nie ma regulacji, co do ich wykorzystania.

   Hej,
   a mogę Cię zapytać na priv o parę spraw z tym związanych?Też chciałabym skorzystać z takiego bonu.

   A mam pytanie, kiedy dostaje się pieniądze? Zaraz po podpisaniu umowy z PUP czy dopiero jak się potwierdzi, że się znajdzie pracę?

   a czy musi być to praca podjęta w oparciu o umowę o pracę czy np umowa zlecenie też się liczy?