Jak wysłać list polecony? Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych

Jak wysłać list polecony? Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych

author
Aleksandra Gościnna
08 kwietnia 2021

1 maja 2021 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wysyłania listów poleconych. Najważniejsza zmiana to rezygnacja ze znaczków pocztowych, co ma skrócić czas obsługi Klienta w placówkach Poczty Polskiej. Sprawdzamy, jak wysłać list polecony od 1 maja 2021.

Znaczki na listach poleconych – tylko do 30.04.2021

Poczta Polska wycofuje się ze znaczków pocztowych przy wysyłce listów poleconych. Począwszy od 1 maja 2021, tradycyjne znaczki zostaną zastąpione przez nową wersję nalepki „R”, na której będzie wpisana opłata za przesyłkę poleconą.

Tradycyjne znaczki pocztowe możemy wykorzystać do wysyłki listów poleconych wyłącznie do 30 kwietnia 2021.

Zmiany w wysyłce listów poleconych 2021

Jak wysłać list polecony od 1 maja 2021?

Wprowadzone zmiany mają uprościć cały proces wysyłki listu poleconego na Poczcie Polskiej. Aby wysłać list polecony, począwszy od 1 maja 2021, wystarczy:

1. Przygotować list.

2. Wypełnić potwierdzenie nadania.

3. Przekazać przesyłkę pracownikowi Poczty.

4. Pracownik Poczty umieszcza nalepkę „R” na liście, a my opłacamy należną opłatę.

Wysyłając list polecony, nie będziemy musieli się już zastanawiać, jakie znaczki mamy nakleić. Większość formalności załatwi pracownik pocztowy. Wystarczy odpowiednio zaadresować list polecony i wypełnić potwierdzenie nadania przesyłki.

Znaczki pocztowe pozostają w obiegu

Poczta Polska jednoznacznie przypomina, że znaczki pocztowe nadal pozostają w obiegu. Będziemy mogli je wykorzystać do wysyłki listów zwykłych (tzw. listy nierejestrowane) lub celów kolekcjonerskich.

Jak informuje Poczta w specjalnym komunikacie: „(…) Znaczki pocztowe wpisują się w historię Poczty Polskiej od ponad 160 lat, dlatego Spółka nie rezygnuje z okolicznościowych emisji filatelistycznych i nadal będzie je udostępniać odbiorcom, w tym kolekcjonerom.”

Dlaczego Poczta zdecydowała się na zmiany?

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu:

– uproszczenie wysyłki listów poleconych

– ustandaryzowania wysokości opłaty

– przyspieszenie obsługi Klienta w placówkach Poczty Polskiej.

Co zamiast znaczka na liście poleconym?

Znaczki pocztowe przy listach poleconych zostaną zastąpione nową wersją nalepki „R”. Znajdziemy na niej należną kwotę za wysyłkę przesyłki poleconej. Co ważne – nalepkę „R” każdorazowo nakleja na list pracownik Poczty Polskiej.

Jak wypełnić polecenia nadania?

Do wysłania listu poleconego konieczne jest wypełnienie formularza potwierdzającego nadanie przesyłki poleconej. Druk otrzymujemy od pracownika placówki pocztowej w momencie, w którym informujemy o chęci nadania naszej przesyłki jako poleconej. Wówczas pracownik przekazuje nam potwierdzenie nadania z numerem przesyłki, który umożliwia nam np. śledzenie paczki poprzez stronę internetową Poczty Polskiej. Co ważne, potwierdzenie może przydać się także w momencie, w którym nasza przesyłka nie zostanie dostarczona. W takim wypadku dokument będzie podstawą do złożenia reklamacji.

Informacje, jakie należy umieścić na druku potwierdzającym nadanie przesyłki, to przede wszystkim nasze dane. W miejscu nadawcy należy wpisać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę miejscowości i kod pocztowy. Następnie konieczne jest podanie takich samych danych, jednak tym razem dotyczących adresata naszej przesyłki. W przypadku, gdy chcemy uzyskać potwierdzenie doręczenia lub zwrotu naszej przesyłki, konieczne będzie również wskazanie adresu e-mail lub numeru telefonu, na który chcemy ów potwierdzenie uzyskać. Pozostałe miejsca na druku wypełni pracownik placówki pocztowej.

Poniżej przedstawiamy wzór wypełnionego potwierdzenia nadania na przykładzie przesyłki poleconej priorytetowej:

List polecony: priorytet lub ekonomiczny

List polecony występuje w dwóch wariantach: listu poleconego priorytetowego oraz listu poleconego ekonomicznego. W przypadku obu opcji konieczne będzie wypełnienie druku nadania, gdyż oba te listy opatrzone są specjalnym numerem, który umożliwia nam możliwość śledzenia przesyłki poprzez stronę internetową Poczty Polskiej lub ewentualnej reklamacji.

Różnica w przypadku tych przesyłek pojawia się głównie na etapie długości czasu doręczenia. List polecony priorytetowy, jak sama nazwa skazuje, doręczony zostanie wcześniej. Termin realizacji tej przesyłki przewidziany został na następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki. Jedynym warunkiem jest nadanie listu do godziny 15:00.

Natomiast list polecony ekonomiczny dojdzie prawdopodobnie trochę później. Termin realizacji tej przesyłki przewidziany został na około trzy dni robocze od dnia nadania paczki. Co ważne, przedstawione terminy zostały określone jako przewidziany czas realizacji. A zatem w rzeczywistości czas ten może wyglądać nieco inaczej. Poczta Polska zastrzega sobie, że nie daje gwarancji doręczenia w wyżej wymienionych terminach. Jest to wyłącznie czas orientacyjny.

Jak zaadresować list polecony?

Procedura nadania listu poleconego różni się trochę od tej w przypadku wysyłania listu zwykłego. Główna różnica polega na tym, że listu poleconego nie wrzucamy do skrzynki pocztowej, a nadajemy bezpośrednio w placówce pocztowej. W tym przypadku konieczne jest również dodatkowe wypełnienie potwierdzenia nadania. Co ważne, list polecony należy opłacić w okienku pocztowym. Adresowanie listu poleconego wiąże się przede wszystkim z koniecznością wypełnienia specjalnego druku nadania. Wyżej znajduje się instrukcja wypełniania tego formularza. Natomiast jeśli chodzi o adresowanie koperty, to nie powinno to sprawić większego kłopotu, gdyż procedura ta wygląda tak samo, jak w przypadku standardowego adresowania listów. Na kopercie muszą znaleźć się zatem zarówno dane nadawcy, jak i odbiorcy.

Adres nadawcy, czyli adres osoby nadającej list, powinien znaleźć się w lewym górnym rogu koperty. Zaczynamy od naszego imienia oraz nazwiska, pod nimi natomiast wpisujemy nasz adres zamieszkania, a na końcu nazwę miejscowości wraz z kodem pocztowym. W przypadku, gdy adresujemy list do innego kraju, warto również w ostatniej linijce umieścić zapisaną wielkimi literami nazwę kraju, z którego list zostanie nadany.

Z kolei, jeśli chodzi o adres odbiorcy, to postępujemy dokładnie tak samo, jak w przypadku naszych danych. Tym razem odpowiednim miejscem na kopercie jest prawy górny róg. Wpisujemy tam zatem imię oraz nazwisko odbiory, w kolejnej linijce adres zamieszkania, a w ostatniej nazwę miejscowości oraz kod pocztowy. Tym razem również należy wpisać wielkimi literami nazwę kraju, jeśli adresujemy list poza granice Polski.

Jak wysłać list polecony priorytet?

List polecony priorytetowy jest jednym z dwóch wariantów w przypadku wyboru listów polecony. Priorytet wybieramy zazwyczaj w przypadku, gdy szczególnie zależy nam na szybkim czasie dostarczenia przesyłki. Nadanie takiego listu odbywa się w placówce pocztowej z udziałem pracownika Poczty Polskiej. W tym wypadku konieczne jest bowiem wypełnienie polecenia nadania oraz opłacenie listu w okienku pocztowy. Taki rodzaj przesyłki zaadresowanej na terenie Polski dotrze prawdopodobnie w ciągu jednego dnia roboczego. Z kolei w przypadku, gdy wysyłamy list polecony priorytetowy, to zwykle dociera on do odbiorcy w ciągu 3-5 dni roboczych.

W trakcie nadawania przesyłki w okienku pocztowym musimy powiadomić pracownika placówki o tym, że decydujemy się na list polecony priorytetowy. Jest to co prawda droższa opcja od listu poleconego ekonomicznego, jednak czas doręczenia przesyłki będzie zdecydowanie krótszy.

Co ciekawe, zarówno w przypadku listu poleconego priorytetowego, jak i ekonomicznego, istnieje możliwość wysłania listu poleconego przez Internet oraz aplikację mobilną. Jeśli decydujemy się na nadanie listu online, to wystarczy skorzystać z internetowego edytora tekstowego, a następnie opłacić przesyłkę. Wówczas zostanie ona automatycznie wydrukowana, zaadresowana i przesłana do adresata. Tak samo wygląda procedura nadania listu przez aplikację mobilną Envelo.

Jak wysłać list polecony ekonomiczny?

Nadanie listu poleconego ekonomicznego w praktyce nie różni się od nadania listu poleconego priorytetowego. W tym wypadku również nie wrzucamy listu do skrzynki pocztowej, a udajemy się do placówki pocztowej, wypełniamy druk nadania oraz opłacamy list w okienku pocztowym. Tym razem natomiast należy zaznaczyć pracownikowi Poczty Polskiej, że wybieramy opcję listu ekonomicznego.

Opcja ta jest tańsza od listu poleconego priorytetowego, ale czas trwania doręczenia będzie dłuższy. Czas realizacji doręczenia na terenie kraju wynosi zwykle 3 dni robocze, a w przypadku przesyłki zagranicznej około 6 dni roboczych. Warto pamiętać, że i w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z nadania listu online lub przez aplikację mobilną Poczty Polskiej.

List polecony – co to jest?

List polecony, nazywany także jako rejestrowany, jest specjalnym sposobem nadania listu, gdyż jego przyjęcie musi zostać pokwitowane przez pracownika placówki pocztowej. Oznacza to zatem, że nie wrzucamy go do skrzynki pocztowej, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych listów ekonomicznych. Decydując się na list polecony mamy możliwość wyboru listu poleconego priorytetowego oraz listu poleconego ekonomicznego. Po doręczeniu przesyłki odbiorca musi potwierdzić odebranie listu w obecności listonosza lub przy odbiorze w placówce Poczty Polskiej.

Jest to list rejestrowany, a zatem nadawca ma możliwość śledzenia nadanej przesyłki. Stąd też konieczność wypełnienia specjalnego druku nadania, który zapewnia nam otrzymanie indywidualnego numeru listu, który umożliwia nam natomiast internetowe monitorowanie listu oraz ewentualną reklamację w wypadku braku doręczenia przesyłki. Z racji dodatkowych usług gwarantowanych w ramach wyboru tej opcji, list polecony jest droższym sposobem przesyłki, niż ma to miejsce w wypadku zwykłego listu ekonomicznego. Jest to jednak zdecydowanie bezpieczniejszy sposób, a zatem polecamy wybór listu poleconego szczególnie wtedy, gdy adresujemy ważne dokumenty lub po prostu zależy nam na szybkim doręczeniu.


Źródła:

https://media.poczta-polska.pl/pr/658690/wielkie-odliczanie-znaczki-na-listach-poleconych-tylko-do-konca-kwietnia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_Polska

https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Potwierdzenie-andania_wzor.png

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Oszukany
Oszukany
2021-11-19 07:43:10

Czuję się okradziony przez PP. Zostało mi sporo znaczków na listy polecone.

Wkurzona klientka
Wkurzona klientka
2021-05-13 13:41:36

Polecam wszystkim osobom, które mają niewykorzystane znaczki skontaktować się mailowo z pocztą polską w celu określenia ceny znaczku na pocztówkę, a następnie załączyć ten mail do wniosku do UOKIK. To rozwiązanie to złodziejstwo w biały dzień i nie można tak tego zostawić. Poczta znalazła sposób na dodatkowy zarobek.

Mała Mi
Mała Mi
2021-05-10 11:07:34

Dokadnie. U mnie w firmie miałam jedną fakturę na miesiąc czy dwa, a teraz bez mała do każdego listu poleconego będzie. Z pewnością Panie w okienku zrobią to sprawnej... Powodzenia! A co do znaczków, mam ten sam problem. Co zrobić z tymi wykupionymi? Założyć klaser? Nakleić sobie na czoło i oglądać w lustrze? Listonosz mówi, żeby je wykorzystać na zwykłe. No tak, gratisy każdy lubi. Zwykły kosztuje 3,30 a najtańszy polecony 5,90. 2,60 zysk na jednym liście już mają. Poczta tłumaczy się tym, że informacja była na stronie Poczty Polskiej. To jakiś żart, prawda? Nie wiem, może jestem jakaś nie dzisiejsza albo coś, bo jakoś nie mam w zwyczaju zaglądać codziennie na stronę Poczty w celu sprawdzenia najnowszych zmian czy informacji. A informacja w masowych mediach jakoś musiała mnie ominąć, trzeba mnieć czas na ich oglądanie i słuchanie. Absurt i złodziejstwo. Tyle na ten temat.

2021-04-29 08:27:05

beznadziejne rozwiązanie, kolejki się wydłużą, niczego to nie usprawnia,nie widzę w tym żadnej korzyści dla klientów, dla poczty zresztą tez, chyba,że chodzi o dochód ze sprzedanych wcześniej i nie wykorzystanych znaczków. Jeśli nie pozwolą ich wykorzystać lub zwrócić, to będzie zwykle złodziejstwo.

Podobne artykuły

Podatek dla osób przenoszących się za granicę?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
23 lipca 2018

Podatek dla osób przenoszących się za granicę?

Szybkie pożyczki Kętrzyn
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
10 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Kętrzyn

Wielkie aktorki – nowa seria monet od NBP
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
12 czerwca 2019

Wielkie aktorki – nowa seria monet od NBP

W Polsce jest coraz więcej żłobków
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 czerwca 2019

W Polsce jest coraz więcej żłobków

Bank Pekao w Płońsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019

Bank Pekao w Płońsku

Porównaj