Emerytury i renty niskie, a ceny leków coraz wyższe. Rząd chce wspomóc seniorów finansowo i jednorazowo podwyższyć świadczenia. Jaką podwyżkę otrzymają emeryci i renciści?

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 02.11.2018
Udostępnij:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że w 2019 roku waloryzacja tych świadczeń będzie wyjątkowo inna, niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów – tylko w tym jednym roku kwoty mają być podwyższone do poziomu odgórnie podanego w ustawie. 

Wysokość podwyżki dla tych, którzy otrzymują świadczenia minimalne

Podwyżka będzie dotyczyła świadczeń najniższych, ponieważ – jak twierdzi Centrum Informacyjne Rządu – „pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania”

Podwyżka dla tych osób ma polegać na jednorazowym zwiększeniu kwoty do:
– 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, 
– 1100 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
– 1100 zł renty rodzinnej,
– 1100 zł renty socjalnej,
– 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 

Wysokość podwyżki dla tych, którzy otrzymują świadczenia wyższe niż minimalne

Ustawowo ma być wyższa także kwota waloryzacji. Zamiast ustalenia procentowego (w tym artykule podawaliśmy, że waloryzacja ma wynieść 3,26%) minimalna kwota waloryzacji emerytur i rent miałaby wynosić 70 zł. 

Oznacza to, że każdemu emerytowi i renciście – bez względu na to, ile otrzymuje obecnie – przysługiwałaby podwyżka w wysokości co najmniej 70 zł. To znacznie więcej niż przy założeniu waloryzacji procentowej, w której na podwyżkę w wysokości 70 zł mogłyby liczyć dopiero osoby otrzymujące świadczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2700 brutto. 

Kto otrzyma podwyżkę?

Rozwiązania, które opisaliśmy powyżej, mają być zastosowane wobec:
– emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym,
– emerytur i rent rolników,
– emerytur i rent służb mundurowych,
– zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
– emerytur pomostowych,
– nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

Podsumowanie:

1. Podwyżka będzie wprowadzona tylko wyjątkowo w 2019 roku. 
2. Waloryzacja (podwyżka emerytury) w wysokości 70 zł będzie dotyczyć każdego emeryta i rencisty.
3. Najniższe emerytury i renty będą podniesione do kwoty 1100 zł.
4. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do kwoty 825 zł.

Najważniejsze informacje

Nazwa: Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Planowany termin przyjęcia projektu: IV kwartał 2018

Źródło:
http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2630466,rzad-planuje-jednorazowe-podwyzszenie-najnizszych-rent-i-emerytur-w–19—cir

Komentarze