Karta odpowiedzialności ekologicznej biznesu

Karta odpowiedzialności ekologicznej biznesu

author
Halszka Gronek
10 listopada 2019

„Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce” ma być odpowiedzią instytucji polskiego biznesu na stojące przed ludzkością wyzwania związane z koniecznością powstrzymania zmian klimatycznych. W gronie sygnatariuszy projektu znalazła się między innymi Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy RP przygotowali projekt „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”. Dokument został zaprezentowany w Brukseli, podczas konferencji zatytułowanej „Neutralność klimatyczna do 2050 roku z perspektywy biznesu”. Karta odpowiedzialności ekologicznej biznesu zawiera deklaracje konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej, edukacji ekologicznej oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego. Jej formuła jest otwarta, co oznacza, iż każda instytucja może ją podpisać w dowolnym momencie.

Na chwilę obecną grono sygnatariuszy i inicjatorów Karty współtworzą aż 33 polskie firmy i organizacje, w tym Konfederacja Lewiatan. Wszystkie te podmioty chcą podjąć działania na rzecz realizacji najważniejszego celu opracowanej karty: wprowadzenia integralności proekologicznej – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. To ogromny krok dla polskiego biznesu, będący równocześnie dowodem na to, że dla polskiego społeczeństwa i dla polskich przedsiębiorców ochrona środowiska staje się coraz ważniejszą kwestią.

Ekologia jednym z priorytetów polskiego biznesu

Odpowiedzialność ekologiczna to cecha, którą reprezentować powinni wszyscy członkowie społeczeństwa XXI wieku. Zagrożenia dla środowiska naturalnego są dziś na tyle poważne, że nie można im zaprzeczyć czy pomijać ich znaczenia – ani w życiu prywatnym, ani w zawodowym. Z faktu tego sprawę zdają sobie instytucje czuwające nad prawidłowym rozwojem polskiego biznesu, w tym między innymi Pracodawcy RP (podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu Karty) czy Konfederacja Lewiatan (instytucja ciesząca się statusem sygnatariusza projektu).

Sprawdź również ofertę kredytów ekologicznych.

"

Nie możemy przestrzegać zasad proekologicznych jedynie w godzinach pracy. Nie możemy produkować ekologicznie funkcjonujących produktów z pomocą nieprzyjaznych środowisku technologii. Integralność proekologiczna oznacza neutralne dla środowiska produkty wytwarzane w neutralny dla środowiska sposób

– czytamy w projekcie „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”..

Cele utworzenia karty odpowiedzialności ekologicznej biznesu

W Karcie, której projekt przygotowali pracodawcy RP, wymienione został najważniejsze cele, do których dążyć będą wszystkie instytucje i podmioty włączone do projektu. Misją przewodnią jest przede wszystkim działanie na rzecz przyspieszenia koniecznych zmian w urzeczywistnianiu neutralności klimatycznej polskich firm, przedsiębiorstw, zakładów pracy i organizacji. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stopniowe ograniczanie (aż do maksymalnie możliwego wyeliminowania) działań szkodzących środowisku naturalnemu.

Sygnatariusze Karty chcą zwiększać odpowiedzialność za odpady i produkty zużyte, realizując cele gospodarki obiegu zamkniętego, z poszanowaniem dla technologii unikatowych i tradycyjnych. Dokonując wyboru nowych technologii, uczestnicy projektu będą sięgać po rozwiązania proekologiczne, pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Ważnym elementem deklaracji polskich przedsiębiorców i pracodawców ma być też wsparcie edukacji ekologicznej oraz promocja zrównoważonej konsumpcji. 

"

Wszystkie te zmiany muszą być poprzedzane odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, adresowanymi do pracowników oraz społeczeństwa. Nie osiągniemy celu neutralności klimatycznej ani jutro, ani pojutrze, ale ruszyć w jego kierunku musimy natychmiast. Najdłuższe marsze składają się z milionów małych kroków. Dziś wykonujemy pierwszy z nich

– piszą sygnatariusze „Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce”..


Źródła:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/_files/2019_10/Karta_Odpowiedzialno_ci_Ekologicznej.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/powstala_karta_odpowiedzialnosci_ekologicznej_biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Rędzinach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 września 2019

PKO BP w Rędzinach

SKOK Chmielewskiego Białystok
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 maja 2021

SKOK Chmielewskiego Białystok

2/3 Polaków do świątecznych wydatków podchodzi z głową
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 grudnia 2019

2/3 Polaków do świątecznych wydatków podchodzi z głową

W tym roku spadnie wartość udzielonych kredytów hipotecznych
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
15 stycznia 2019

W tym roku spadnie wartość udzielonych kredytów hipotecznych

BNP Paribas oddziały w Mysłowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Mysłowicach

Kto jest Klientem Wonga
Blog
autor wpisu
m_szydlowski
01 maja 2017

Kto jest Klientem Wonga

Porównaj