zadluzenia.com
zamknij

Karta Praw Bezdomnych

W Polsce jest ponad 30 000 bezdomnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wyszedł z inicjatywą poprawienia jakości bytu tych osób poprzez wprowadzenie Karty Praw Osób Bezdomnych, czyli zbiór najważniejszych przepisów dotyczących tych, który są pozbawieni stałego miejsca zamieszkania. 

Karta Praw Osób Bezdomnych ma zagwarantować im lepsze traktowanie oraz zwiększyć dostęp do usług publicznych, na przykład korespondencji. Ponadto w przypadku obowiązywania takiej karty, władze miast byłyby zobowiązane do aktywnego włączenia się w pomoc bezdomnym. 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, tłumaczy: "Jedną z najważniejszych cech tego dokumentu jest to, że definiuje bezdomność jako chwilowy kryzys, a podstawowym zobowiązaniem miasta powinno być zapewnienie takiego wsparcia, by osoba mogła wyjść z bezdomności. Kartę Praw Osób Bezdomnych przygotowano w oparciu o doświadczenie polskich i europejskich organizacji pozarządowych, przeprowadzono też konsultacje z bezdomnymi. Większość zapisów karty już teraz jest regulowanych przez prawo krajowe i międzynarodowe, zdaniem rzecznika samorządy nie zawsze jednak z obowiązków się wywiązują. Podaje on przykład Warszawy, w której funkcjonują tylko dwie łaźnie dla bezdomnych"
 

Najważniejsze prawa osób bezdomnych

 

1. Prawo do wyjścia z bezdomności.

2. Prawo dostępu do tymczasowego zakwaterowania o przyzwoitym standardzie. 
3. Prawo do swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej.
4. Prawo do równego traktowania wszystkich ludzi. 
5. Prawo do uzyskania awaryjnego adresu.
6. Prawo do dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych.
7. Prawo do usług ratujących życie.
8. Prawo do głosowania. 
9. Prawo do ochrony danych osobowych. 
10. Prawo do prywatości. 

11. Prawo do czynności niezbędnych do przetrwania. 

Obecnie sytuacja osób bezdomnych jest w niektórych przypadkach naprawdę dramatyczna. Prezes Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Jan Wilczek, mowi: W Polsce mamy do czynienia z przedłużającym się czasem pobytu osób bezdomnych w placówkach dla nich przeznaczonych. Udział osób przebywających tam przez ponad 10 lat wzrósł w stosunku do 2013 roku o ponad 5%. Karta Praw Osób Bezdomnych może zdecydowanie poprawić los tych osób - przynajmniej w tych podstawowych aspektach życia. 
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY