Komisja Nadzoru Finansowego zmienia podejście do donosów

Komisja Nadzoru Finansowego zmienia podejście do donosów

author
Alicja Uzarowicz
16 lipca 2019

W ostatnim komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że instytucja przestanie odpowiadać na donosy klientów różnych organizacji. Przyczyną tej decyzji jest najpewniej fakt, iż odpowiedzi te najczęściej spotykały się z krytyką i dezaprobatą. Czy wobec tego KNF zignoruje takie zgłoszenia?

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w swoim komunikacie o zmianie podejścia do zgłoszeń o nieprawidłowościach w organizacjach, które przekazują klienci tych podmiotów. Nie oznacza to jednak, iż KNF przestanie na tego typu zgłoszenia zwracać uwagę.

Instytucja postanowiła zaprzestać odpowiadania na takie powiadomienia, chociaż w dalszym ciągu zachęca klientów podmiotów rynku finansowego do zgłaszania wszelkich potencjalnych nielegalnych praktyk i uchybień. W dalszym ciągu donosy te stanowić będą bowiem podstawę do wszczęcia postępowań wyjaśniających KNF.

Zdaniem Komisji to właśnie tego rodzaju zgłoszenia najczęściej dają podstawy do wykrycia nieprawidłowości w działaniu podmiotów rynku finansowego. Powiadomienia o potencjalnych naruszeniach przekazywane przez klientów tych organizacji stanowią bardzo cenne źródło informacji dla tej instytucji.

komisja nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego zachęca do wysyłania zgłoszeń

Zmiana nastawienia względem tych donosów przekazanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego polegać będzie na nieotrzymywaniu na nie odpowiedzi. Celem KNF jest przede wszystkim zapobieganie stratom finansowym klientów banków i innych podmiotów rynku finansowego.

"

Identyfikacja i eliminacja niewłaściwych praktyk rynkowych ogranicza ryzyka funkcjonowania podmiotów nadzorowanych. Stąd niezmiernie cenne są wszystkie zgłoszenia otrzymywane od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

– podkreśliła Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie.

W interesie klientów rynku finansowego jest zatem zgłaszanie takich uchybień i potencjalnych nieprawidłowości w działaniu podmiotów tego rynku. Może to spowodować wyeliminowanie danej praktyki i podniesienie rentowości danego banku, a nawet uchronić go przed stratami.

Millenium za zgodą KNF przejmie Euro Bank.

komisja nadzoru

KNF nie odpowie już na donos

Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła zaprzestać udzielania odpowiedzi na donosy klientów? Przemawia za tym kilka mocnych argumentów. Po pierwsze wyeliminowanie tych odpowiedzi zmniejszy ilość obowiązków pracowników KNF i pozwoli na większe skupienie na działaniach nadzorczych oraz głębszą analizę informacji przekazanych w donosie.

Co więcej, nie istnieje żaden przepis prawny, który dawałby Komisji Nadzoru Finansowego kompetencje do rozpatrywania wniosków, czy zajmowania stanowiska w danych sprawach. Odpowiedzi na zgłoszenia zatem miały charakter wyłącznie informacyjny. Jedyne, co może zrobić Komisja, to podjęcie działań nadzorczych.

Dodatkowo KNF nie ma również żadnych ustawowych uprawnień do udzielania pomocy prawnej klientom podmiotów rynku finansowego, ani do wydawania opinii prawnych. Oznacza to w skrócie, iż odpowiedzi na takie powiadomienia wysyłane były z czystej kurtuazji organu nadzorczego nad rynkiem finansowym.

Niezadowolenie klientów w wyniku odpowiedzi

Działania Komisji Nadzoru Finansowego nie są w każdym przypadku jawne. Pracownicy KNF odpowiadają na podstawie art. 16 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym za każde złamanie tajemnicy zawodowej. Jedyną informacją, jaka mogła się zatem pojawić w odpowiedzi to to, że podjęto odpowiednie działania.

Nie można było jednak uściślić, jakiego rodzaju były to działania. To zaś powodowało niezadowolenie klientów z każdorazowego „zbywania ich” profesjonalnymi acz wymijającymi komunikatami. Komisja wyszła z założenia, że skoro klienci są zdenerwowani odpowiedzią, to lepiej będzie w ogóle jej nie wysyłać.

Ostatnim ważnym kontrargumentem w kwestii odpowiadania na donosy jest fakt, iż skonkretyzowane informacje o postępowaniu wszczętym przez Komisję Nadzoru Finansowego może otrzymać tylko jego strona. Klient banku w żadnym przypadku nie stanowi strony, więc dokładne informowanie go byłoby nielegalne.


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66508&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska Kłodzko
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
24 lipca 2021

Santander Bank Polska Kłodzko

ING Bank Śląski w Świnoujściu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
06 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Świnoujściu

PKO BP w Stawiskach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 października 2019

PKO BP w Stawiskach

Mistrzowie Kina Mastercard
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
22 lutego 2019

Mistrzowie Kina Mastercard

Praca zdalna a wypadek przy pracy
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 kwietnia 2020

Praca zdalna a wypadek przy pracy

Porównaj