KNF wydał zgodę na rozpoczęcie działalności ING Banku Hipotecznego

KNF wydał zgodę na rozpoczęcie działalności ING Banku Hipotecznego

autor wpisu
Natalia Narloch
04 stycznia 2019

ING Bank Hipotetyczny otrzymał zgodę na rozpoczęcie działalności. KNF potwierdził, że bank jest należycie przygotowany organizacyjnie, zgromadził wymagany kapitał założycielski oraz dysponuje wszystkimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 111997 roku prawo bankowe KNF wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności po stwierdzeniu, że bank:

-jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności,

-w całości zgromadził kapitał założycielski,

-dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, uwzględniając rodzaj i zakres działalności bankowej,

-spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Utworzenie ING Banku Hipotecznego

W połowie stycznia ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na utworzenie ING Banku Hipotecznego. Zatwierdzono wówczas również statut oraz skład pierwszego zarządu. Na prezesa wybrano Mirosława Bodę, wiceprezesem do spraw finansów został Jacek Frejlich, a wiceprezesem ds. ryzyka – Roman Telepko).

Powołanie nowej spółki ma na celu zdywersyfikowanie struktury aktywów banku dzięki emisji długoterminowych listów zastawnych. Jako podstawa służyć będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabyte od ING Banku Śląskiego lub instytucji finansowych.

Komisja nie nałożyła dodatkowych warunków w sprawie utworzenia banku. Już pod koniec kwietnia 2017 roku ING BSK poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotetycznego pod nazwą „ING Bank Hipotetyczny S.A.” z siedzibą w Katowicach.

Dotychczasowa działalność w zakresie finansowania zakupu nieruchomości prowadzona była wyłącznie przez ING Bank Śląski. Po trzech kwartałach 2018 roku, bank posiadał 10,1% udziału w rynku kredytów mieszkaniowych w złotych oraz 16,8% udziału w sprzedaży nowych kredytów hipotetycznych.

Teraz prawo spowoduje, że posiadanie w grupie oddzielnej instytucji, jako jedynej emitującej listy zastawne, czyli długoterminowe i bezpieczne obligacje oparte i zabezpieczone na najlepszej jakości ma wymierne obustronne korzyści. Ich emitowanie pozwoli na uzyskanie długoterminowego i taniego finansowania – jest to zdecydowanie najtańszy rodzaj finansowania poza depozytami.

Czym zajmować się będzie ING Bank Hipoteczny?

Za nadrzędnych cel działania ING Bank Hipotetyczny obrał sobie emisję długoterminowych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, które nabywane będą głównie od ING Banku Śląskiego.

Kapitał zakładowy Banku Hipotetycznego wynosi 120 milionów złotych i będzie całościowo objęty przez ING Bank Śląski. ING Bank Śląski jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1994 roku i jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Łączne aktywa grupy pod koniec 2016 roku wyniosły 117,48 miliardów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
06 września 2019

Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje

PKO BP w Piszu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 września 2019

PKO BP w Piszu

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2021

Poczta Polska rozwija punkty odbioru paczek

Deutsche Bank w Gorzowie Wielkopolskim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
27 listopada 2017

Deutsche Bank w Gorzowie Wielkopolskim

Kredyt gotówkowy Legnica
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
24 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Legnica

Upoważnienie a pełnomocnictwo
Bez kategorii
autor wpisu
Julia Wierciło
27 lipca 2023

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Porównaj