Konkurs UOKiK na najlepszą pracę doktorską

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę doktorską

author
Alicja Uzarowicz
26 września 2019

W swoim najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do zgłaszania prac doktorskich. Konkurs na najlepszą pracę na temat ochrony konkurencji i ochrony konsumentów uwieńczony zostanie nagrodami o łącznej puli 32 tys. zł. Prace konkursowe można zgłaszać do 29 października 2021 roku.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ przypomina o tym, że trwa konkurs na najlepszą pracę doktorską na temat ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Na zgłoszenia prac Urząd czeka do 29 października 2021 roku.

Główną nagrodą w konkursie jest 8 000 zł, natomiast całkowitą pulę nagród stanowi 32 000 zł. Niewątpliwie jest o co powalczyć. To już kolejna edycja konkursu, który organ organizuje raz na trzy lata. Aby móc złożyć swoją pracę doktorską, należy obronić ją w terminie do 15 października 2021 roku.

Co ważne, aby doktorant mógł wziąć udział w konkursie, swoją pracę powinien w wyznaczonym terminie zgłosić tylko do jednego z dwóch obszarów tematycznych. Mówiąc precyzyjniej, w konkursie jedna praca może startować jako taka o tematyce ochrony konkurencji albo ochrony konsumentów, nie zaś dwóch na raz.

Fot. UOKiK

 

UOKiK nałożył karę na pseudopożyczkowe serwisy

Konkurs UOKiK na prace doktorskie

Ze względu na istnienie dwóch obszarów tematycznych w ramach jednego konkursu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim komunikacie postanowił sprecyzować, jakich prac spodziewa się w poszczególnych sferach. Wskazano bowiem w komunikacie zagadnienia, jakie powinna poruszać konkursowa praca.

Zatem w przypadku prac doktorskich startujących w konkursie jako te z obszaru ochrony konkurencji, komisja konkursowa spodziewa się tematów takich jak: praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, jak również pomoc publiczna. Nieco inne zagadnienia będą poszukiwane w pracach z drugiego zakresu tematycznego.

W przypadku tematyki poświęconej ochronie konsumentów startować mogą zarówno doktoranci ujmujący ten temat w ramy ekonomiczne, jak i prawne.  Tym razem jednak nie wskazano jakie zagadnienia miło by było zawrzeć, a raczej, których tematów z tejże gałęzi prawa unikać.

Mówiąc precyzyjniej UOKiK oczekuje prac doktorskich poświęconych ochronie konsumentów, jednak niezwiązanych z nadzorem rynku, bezpieczeństwem żywności i żywienia, jakości wyrobów i usług, jak również materii dotyczącej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Komunikat UOKiK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu

Jakie wymogi musi spełniać praca na konkurs?

Aby móc zgłosić swoją pracę do konkursu, doktorant potrzebuje pięciu dokumentów. Pierwszy z nich stanowi oczywiście egzemplarz pracy doktorskiej, która została obroniona po 16 października 2018 roku i do 15 października 2021 roku. Kolejnym wymogiem są drukowany i elektroniczny egzemplarz streszczenia.

Aby zgłoszenie pracy zawierało wszystkie niezbędne elementy powinno zostać opatrzone w dwie recenzje. Do pracy dołożyć należy również wypełniony formularz zgłoszeniowy, który pobrać można ze strony UOKiK. Do pracy należy załączyć również zaświadczenie z uczelni, które zawierać będzie potwierdzenie terminu obrony, jak również tematu pracy.

Co do sposobu zgłaszania pracy, możliwe jest zarówno przesłanie jej pocztą, jak również osobiste złożenie jej w kancelarii UOKiK. W każdym przypadku na kopercie zawierającej pracę umieścić należy odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – BP – konkurencja/konsumenci”.

Wyniki konkursu organ ogłosi w pierwszym kwartale 2022 roku. Do wygrania 8 000 zł za pierwsze miejsce, które stanowi główną nagrodę konkursową. Drugie i trzecie miejsca otrzymają odpowiednio 5 000 zł i 3 000 zł. Zaś w każdym przypadku laureaci mogą liczyć na publikację zgłoszonych przez nich prac.

UOKiK przypomina o ustawie ograniczającej zatory płatnicze

Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15793

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

10 ciekawostek o Kredito24
Blog
autor wpisu
Pawel-Zdunski
22 lutego 2016

10 ciekawostek o Kredito24

Nowe funkcjonalności w aplikacji mobilnej Alior Giełda
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 lipca 2020

Nowe funkcjonalności w aplikacji mobilnej Alior Giełda

Ile zarabia model?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
06 grudnia 2019

Ile zarabia model?

Santander Consumer Bank Zgierz
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
01 lipca 2021

Santander Consumer Bank Zgierz

KRD działa już od 15 lat
Wpisy
author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2018

KRD działa już od 15 lat

BS API od Banków Spółdzielczych już niedługo
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
31 lipca 2019

BS API od Banków Spółdzielczych już niedługo

Porównaj