Koronawirus. Listonosz nie zostawi awizo w skrzynce

Koronawirus. Listonosz nie zostawi awizo w skrzynce

author
Halszka Gronek
24 kwietnia 2020

Rząd wprowadza  kolejne zmiany prawne w związku z epidemią koronawirusa w kraju. Od wtorku 21 kwietnia do czasu zniesienia stanu epidemii awiza przestaną być stosowane przez listonoszy. Wszelkie przesyłki polecone – z wyjątkiem tych wysyłanych przez sądy czy prokuraturę  – trafiać będą do skrzynek pocztowych, bez konieczności potwierdzenia ich odbioru pisemnym pokwitowaniem.

Żadnych awizo w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa w Polsce daje się we znaki setkom tysięcy Polek i Polaków. Problemy w czasie epidemii dotyczą nie tylko zdrowia czy kwestii finansowych, lecz często także z pozoru błahych i codziennych spraw. Przykładowo w czasie społecznej kwarantanny duży problem mogło sprawiać wyjście na pocztę z terminowym awizo, które adresat znalazł w skrzynce pocztowej. Na szczęście od wtorku 21 kwietnia br. kwestia ta została rozwiązana. Od teraz listonosze wrzucają listy polecone bezpośrednio do skrzynki, nie zostawiając awizo w przypadku niezastania odbiorcy.

"

Poczta Polska wprowadziła nowe, jeszcze bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. […] Listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla paczek i przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki

– informuje Poczta Polska w komunikacie prasowym z dnia 22 kwietnia 2020 roku. 

Polska spółka Skarbu Państwa świadcząca  usługi pocztowe wyjaśnia także, iż to właśnie epidemia wirusa z Wuhan wymusiła zmiany w działalności Poczty Polskiej. Na skutek nastania tejże sytuacji postanowiono, iż w stanach nadzwyczajnych oraz w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru (także elektronicznego) mogą być „z automatu” doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Zawieszono również obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Nowe przepisy prawne

Epidemia koronawirusa w Polsce spowodowała, że ustawodawca postanowił o zmianie niektórych Prawa pocztowego. Nowelizacja przeprowadzona została za sprawą wejścia w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W dokumencie tym czytamy, co następuje:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 50. Zmiany w ustawie – Prawo pocztowe

1c). W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób [bezpośrednio do skrzynki  pocztowej adresata – przyp. red] bez konieczności składania wniosku […]. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;

2) prokuraturę i inne organy ścigania;

3) komornika sądowego.

W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej [….].


Źródło: Dz.U.2020.0.695 tj. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Jak stanowi wyżej przytoczona podstawa prawna, od wtorku 21 kwietnia br. Polki i Polacy będą mieć mniej powodów do wychodzenia z domu na pocztę lub do kontaktu z listonoszem. Przesyłki polecone będą dostarczane sprawniej, bez konieczności złożenia pokwitowania. Listonosze będą mieli możliwość zrezygnowania z dostarczenia przesyłki poleconej do mieszkania adresata, wrzucając list do jego skrzynki pocztowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu awiza pójdą w odstawkę na czas trwania w Polsce epidemii wirusa z Wuhan. 

Wady nowego rozwiązania pocztowego

Każdy medal ma dwie strony – podobnie w przypadku wprowadzenia uproszczonego modelu doręczania przesyłek poleconych przez listonoszy Poczty Polskiej. 

Listy polecone do skrzynki to na pierwszy rzut oka zmiana jak najbardziej pożądana, zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa, gdzie każdy kontakt z drugą osobą i każde wyjście z domu jest dodatkowym narażaniem się na zakażenie. Mimo wszystkich plusów takiego rozwiązania eksperci obawiają się, że uproszczone doręczanie listów poleconych do skrzynek pocztowych wprowadzi wiele chaosu do naszej rzeczywistości. 

Po pierwsze, skrzynki pocztowe w wielu miejscach są w takim stanie technicznym, że bez trudu można je otworzyć, nie posiadając klucza. Po drugie, w wielu przypadkach dochodzi do pomyłek przy wrzucaniu listów do skrzynek pocztowych przez listonosza (wystarczy przywołać, jak wiele razy każdy z nas znajdował w swojej skrzynce list adresowany do sąsiada). 

I w końcu po trzecie, w okresie epidemii każda przesyłka wrzucona do skrzynki będzie traktowana  po prostu jako przesyłka doręczona (odebrana). Status taki listy zyskają nawet wtedy, gdy adresat nie będzie faktycznie mieszkać pod adresem wskazanym na kopercie. O taką sytuację nie trudno, biorąc pod uwagę migrację i mobilność Polek i Polaków, a także liczne rozbieżności pomiędzy  adresami zameldowania a adresami korespondencyjnymi (aktualnego zamieszkania).

Jesteś w kwarantannie? Listonosz o tym wie!

W jednym z ostatnich komunikatów prasowych Poczta Polska informowała, iż osoby objęte przymusową izolacją nie muszą zgłaszać Poczcie Polskiej faktu przebywania na kwarantannie. Oznacza to, iż nie muszą się one obawiać, iż listonosz zapuka do ich drzwi z listem poleconym. Dlaczego?

Powód jest prosty: spółka otrzymuje ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491). Ponadto Poczta Polska jest w stałym kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dzięki czemu na bieżąco weryfikuje listę adresów, pod którymi można dostarczyć paczki.

§

PODSTAWA PRAWNA

§ 2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

2. […] Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej [….]  informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę [….];

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę […] trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

4. Dane […] są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Fundu- szowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, Policji i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.


Źródło: Dz.U.2020.0.491 tj. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Jeszcze pod koniec marca br. Poczta Polska podjęła decyzję o wstrzymaniu doręczeń korespondencji pod adresami, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowego odosobnienia przesyłki miały być przechowywane w placówkach pocztowych. Rozwiązanie to było równoznaczne z zastosowaniem wyjątkowego wstrzymania biegu terminu awizacji w okresie przechowania. Podjęcie próby doręczenia przesyłki miało nastąpić dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.

Po wejście w życiu najnowszych przepisów można podejrzewać, że listy polecone kierowane na adresy, pod którymi mieszkają osoby objęte przymusową kwarantanną, będą – podobnie jak w przypadku pozostałych adresatów – kierowane do skrzynek pocztowych. Jeśli jednak listy będą wysłane przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, zastosowanie  będzie miało wcześniejsze rozwiązanie, czyli przechowanie listu w placówce pocztowej.

Poczta Polska – najważniejsze informacje

Poczta Polska to jedna z polskich spółek Skarbu Państwa. Działalność instytucji polega na przede wszystkim na świadczeniu usług pocztowych, czyli na obrocie różnego rodzaju listami i paczkami. Co więcej, Poczta Polska prowadzi działalność o charakterze bankowo-ubezpieczeniowym, o czym świadczy chociażby możliwość wypłaty tak zwanych pożyczek na czek GIRO właśnie w filiach urzędów Poczty Polskiej.

Sieć Poczty Polskiej obejmuje obecnie około 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Urzędy pocztowe to jednak nie wszystko. Klienci Poczty Polskiej chcący skorzystać z usługi „Odbiór w Punkcie” mają do wyboru całą sieć punktów „click and collect”, która liczy obecne około 12 tysięcy placówek pocztowych, sklepów Żabka, stacji Orlen oraz kiosków i saloników prasowych Ruchu, a także nowo postawionych automatów w supermarketach Biedronka.


Źródła:
http://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-od-dzis-doreczy-polecone-do-skrzynki/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf
https://media.poczta-polska.pl/pr/493270/poczta-polska-przechowa-przesylki-osobom-objetym-kwarantanna
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Niepołomicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lipca 2019

Bank Pekao w Niepołomicach

Port lotniczy w Modlinie zostanie dokapitalizowany
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 marca 2019

Port lotniczy w Modlinie zostanie dokapitalizowany

Bank Spółdzielczy w Końskowoli sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 września 2019

Bank Spółdzielczy w Końskowoli sesje przychodzące i wychodzące

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
16 czerwca 2018

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Chatboty zdominują obsługę klienta?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
21 sierpnia 2019

Chatboty zdominują obsługę klienta?

Deutsche Bank w Opolu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2017

Deutsche Bank w Opolu

Porównaj