Coraz łatwiej znaleźć pracę – komunikat Konfederacji Lewiatan

Coraz łatwiej znaleźć pracę – komunikat Konfederacji Lewiatan

author
Halszka Gronek
24 lipca 2019

Czerwcowe badania rynku pracy w Polsce, jakie przeprowadzone zostały przez Główny Urząd Statystyczny, dowodzą, iż wzrostowi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw towarzyszy systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego. Maleje także stopa bezrobocia – i to rekordowo! O pracę w Polsce coraz łatwiej, choć nie wszyscy korzystają z dogodnych warunków rynkowych. 

Sytuacja polskiego rynku pracy zdaje się poprawiać z każdym kolejnym miesiącem. Dziś już mówi się o rekordowo niskim bezrobociu i coraz widoczniejszych brakach wśród kandydatów na nowo otwierane miejsca pracy. W czerwcu bieżącego roku powiatowe urzędy pracy odnotowały spadek wśród zarejestrowanych Polek i Polaków w wysokości 3,2%. Oznacza to, iż między majem a czerwcem aż 90,8 tysięcy osób zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. 

Oprócz bezrobocia rejestrowanego maleje także stopa bezrobocia. I choć jej spadek nie jest tak drastyczny, jak w przypadku danych z powiatowych urzędów pracy, eksperci określają go mianem „rekordowego”. Czerwcowe wskaźniki zarejestrowały stopę na poziomie zaledwie 5,3%, co oznacza spadek względem maja w wysokości 0,1 punkt procentowego. Oczywiście podany powyżej wynik jest jedynie uśrednieniem dla całego obszaru Polski. Stopy bezrobocia w poszczególnych województwach różnią się od siebie – i to znacząco. 

Najmniej bezrobotnych zamieszkuje obecnie województwo wielkopolskie. Stanowią oni zaledwie 2,8% mieszkańców regionu, co procentowo stanowi ledwie połowę średniej krajowej. Z kolei najwyższa stopa bezrobocia odnotowana została w województwie warmińsko-mazurskim. Tam sięga ona 8,8%, choć dane GUS-u jednoznacznie wskazują, że to właśnie na Warmii i Mazurach stopa bezrobocia spada najszybciej – aż o 1,2 punktu procentowego w skali roku. 

Nie jest dziś ciężko, by znaleźć pracę

Oprócz spadku bezrobocia rejestrowanego oraz stopy bezrobocia równie pozytywnym sygnałem rynkowym jest zmniejszająca się liczba długotrwałe bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz młodych bezrobotnych (do 30. roku życia). Spadki te oznaczają, iż obecna sytuacja rynkowa nie stanowi dużego wyzwania dla kandydatów i aplikantów na nowe miejsca pracy. O znalezienie pracy nie jest dziś ciężko. Właściwie pracodawcy coraz częściej zauważają, że brakuje chętnych, niż że jest ich zbyt wielu na jedno stanowisko. 

Warto podkreślić, iż mimo spadku bezrobocia i coraz korzystniejszej sytuacji rynkowej nie wszyscy Polacy zdecydowali się na to, by skorzystać z dogodnych warunków na podjęcie pracy zarobkowej. Zwiększająca się liczba osób rezygnujących z aktywności zawodowej dotyczy przede wszystkim rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia oraz osób wychowujących niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat. Na tę tendencję niezaprzeczalnie złożyło się poszerzenie grona świadczeniobiorców rządowego programu Rodzina 500 Plus.

Cenną informację stanowią także dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, iż spośród 461,4 tysięcy osób, które podjęły nowe zatrudnienie w pierwszym półroczu 2019 roku, aż 325,6 tysięcy rozpoczęło pracę niesubsydiowaną. Mowa o ofertach pochodzących wprost od pracodawcy, a więc od prywatnych przedsiębiorców. Pozostałe osoby w liczbie 84,7 tysięcy skorzystały z ofert subsydiowanych, czyli takich, w przypadku których kosztów zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca lecz Fundusz Pracy lub Europejski Fundusz Społeczny.

Szkoda czasu na rejestrację w PUP?

Porównanie stopy zatrudnienia z danymi powiatowych urzędów pracy wskazuje, iż spada liczba osób, które pozostają bez pracy i decydują się na bierne korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych. Skąd taki wniosek? Odpowiedź jest prosta: zwiększa się różnica między osobami niezatrudnionymi i osobami zarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy. Nawet jeśli pewne grono Polaków traci prace, coraz mniej z nich udaje się do PUP-u celem skorzystania z profitów rejestracji jako bezrobotny. Większa grupa postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć nowe zatrudnienie.

Co równie widoczne, w sytuacji utraty lub rezygnacji z zatrudnienia u jednego pracodawcy, okres poszukiwania nowego miejsca pracy jest na tyle krótki, że bezrobotni rezygnują z rejestracji w urzędach pracy. Między innymi z tego względu spadek zgłoszeń bezrobotności wyniósł podczas czerwcowych pomiarów aż 10,5% w porównaniu z zeszłym rokiem. Monika Fedorczuk, ekspertka do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, zauważa w swym oficjalnym komentarzu:

"

Dane dotyczące bezrobocia, napływów i odpływów do rejestrów bezrobotnych czy struktury bezrobocia wskazują, że obecnie popyt na pracę jest duży, a pracodawcy nie tylko podwyższają wynagrodzenia, ale również są gotowi zatrudniać osoby wymagające przygotowania do podjęcia pracy. […] Polska gospodarka potrzebuje większej niż dotychczas liczby pracujących.


Źródła:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/sytuacja_na_rynku_pracy_ulatwia_znalezienie_zatrudnienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Money Mania 19” z mBankiem
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019

Promocja: „Money Mania 19” z mBankiem

Komornik Sądowy Katarzyna Lniska
Komornicy Sądowi
author
Patryk Byczek
04 lipca 2022

Komornik Sądowy Katarzyna Lniska

Promocja „Noworoczne konto” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
31 grudnia 2019

Promocja „Noworoczne konto” w BNP Paribas

Zafirmowani.pl – serwis Alior Banku dla firm
Aktualności
author
Patryk Byczek
22 marca 2018

Zafirmowani.pl – serwis Alior Banku dla firm

PKO BP w Bydgoszczy
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 lipca 2019

PKO BP w Bydgoszczy

Kredyt konsolidacyjny Barlinek
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
13 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Barlinek

Porównaj